Template:Main page/mag

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Template:Main page and the translation is 100% complete.

मीडियाबिकि एगो सहभागिता आउ प्रलेखन मञ्च हई जे अपने तक एगो जीवन्त समुदायद्वारा लावल् गलीहे।

मीडियाबिकि सॉफ्टवेयर् के सहस्रो जालस्थान आउ सहस्रो कम्पनी आउ सङ्गठन परयोग करहथिन्। इ बिकिपीडिया आउ इ जालस्थानोके चलाबहई। मीडियाबिकि अपनेके ज्ञान इकट्ठा आउ ब्यवस्थित करके एकरा लोगके साथे बाँटेमे सहायता करहई। इ सक्तिसाली, बहुभासी, मुक्त आउ खुला, बिस्तारनीय, अनुकूलित करे योग्ग, भरोसेमन्द आउ निःसुल्क उपलब्ध हई। आउ जान कि का मीडियाबिकि अपनेला उचित हई

मीडियाबिकिके स्थापित कर आउ चलाब

कोड् बिकसित आउ बिस्तारित कर

बिकासमे पहेला बार अइलहे? पहलहीँ से बिकासक ह?

सहायता पाव आउ जोगदान कर

समाचार

2023-05-19 to 2023-05-21
Maintenance update Wikimedia Hackathon in Athens, Greece (Europe).
2022-11-30
Release MediaWiki 1.39.0 is now available.
Maintenance update MediaWiki 1.37.x versions are now end of life.
2022-10-07
Release candidate MediaWiki 1.39.0-rc.1 pre-release is now ready for testing.
2022-09-29
Security MediaWiki 1.35.8, 1.37.5 and 1.38.3 security releases are now available.
Maintenance update Maintenance release: MediaWiki 1.37.6 and 1.38.4
2022-06-15
Maintenance update The Wikimedia Developer Portal has launched: Discover Wikimedia's technical areas and how to contribute!
2022-06-03
Maintenance update MediaWiki 1.36.x versions are now end of life.

आउ समाचार F icon.svg Twitter logo blue.png