Template:Main page/nan

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Template:Main page and the translation is 85% complete.
Outdated translations are marked like this.

MediaWiki sī chi̍t ê thê-kiong lí ha̍p-chok kap bûn-kiāⁿ pêng-tâi ê chhiong-boán oa̍h-le̍k ê siā-khu.

Ū kúi bān ê bāng-chām kap kúi chheng ê kong-si kap cho͘-chit ēng MediaWiki nńg-thé. I thê-kiong Wikipedia iáu-koh ū chit-ê bāng-chām ê ūn-chok tōng-le̍k. MediaWiki pang-chō͘ lí siu-chi̍p kap cho͘-chit tì-sek pēng-chhiáⁿ hām pa̍t-lâng hun-hióng. I sī kiông-tāi, to-gí-giân, chū-iû koh kong-khai, thang-khok-tián, thang-kò-jîn-hòa, thang-sìn-jīm, kap bián-chîⁿ--ê. Bat koh-khah chē nā-sī MediaWiki sī lí chèng-khak ê soán-te̍k.

Siat-tēng kap cháu MediaWiki

Khai-hoat kap khok-tián pian-bé

Khai-hoat sin-chhiú? Í-keng sī khai-hoat-chiá?

Chhōe pang-chān kap kòng-hiàn

Sin-bûn

2022-10-26 to 2022-10-28
Maintenance update SMWCon Fall 2022 (hybrid event)
2022-09-23
Release candidate MediaWiki 1.39.0-rc.0 pre-release is now ready for testing.
2022-07-08
Maintenance update Maintenance release: MediaWiki 1.37.4
2022-06-30
Security MediaWiki 1.35.7, 1.37.3 and 1.38.2 security releases are now available.
2022-06-15
Maintenance update The Wikimedia Developer Portal has launched: Discover Wikimedia's technical areas and how to contribute!
2022-06-03
Maintenance update MediaWiki 1.36.x versions are now end of life.

Koh-khah chē sin-bûn F icon.svg Twitter logo blue.png