Template:Main page/nan

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Template:Main page and the translation is 82% complete.
Outdated translations are marked like this.

MediaWiki sī chi̍t ê thê-kiong lí ha̍p-chok kap bûn-kiāⁿ pêng-tâi ê chhiong-boán oa̍h-le̍k ê siā-khu.

Ū kúi bān ê bāng-chām kap kúi chheng ê kong-si kap cho͘-chit ēng MediaWiki nńg-thé. I thê-kiong Wikipedia iáu-koh ū chit-ê bāng-chām ê ūn-chok tōng-le̍k. MediaWiki pang-chō͘ lí siu-chi̍p kap cho͘-chit tì-sek pēng-chhiáⁿ hām pa̍t-lâng hun-hióng. I sī kiông-tāi, to-gí-giân, chū-iû koh kong-khai, thang-khok-tián, thang-kò-jîn-hòa, thang-sìn-jīm, kap bián-chîⁿ--ê. Bat koh-khah chē nā-sī MediaWiki sī lí chèng-khak ê soán-te̍k.

Siat-tēng kap cháu MediaWiki

Khai-hoat kap khok-tián pian-bé

Chhōe pang-chān kap kòng-hiàn

Sin-bûn