Project:Translation/ca

From mediawiki.org

Aquí, els qui tradueixen pàgines al català coordinen la seva feina.

Participants[edit]

Pàgines a traduir[edit]

Pàgines en procés de traducció[edit]

Peticions de revisió[edit]

Pàgines traduïdes per les que es demana que siguin revisades:

  • ...

Pàgines traduïdes[edit]

Enllaç i data en que ha estat traduïda. Per revisar si hi ha canvis en la original.

  • ...