Thủ công:LocalSettings.php

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:LocalSettings.php and the translation is 63% complete.
Outdated translations are marked like this.
Cảnh báo Cảnh báo: Don't edit LocalSettings.php with document editors like Notepad on Windows 10 Version 1809 or earlier, TextEdit, or other text editors that add byte order marks to files. These break the PHP runtime of your wiki. Instead, use a code editor, e.g. Vim or Notepad++. These handle file encodings properly. They can also be used to repair files previously broken by document editors.

Tệp LocalSettings.php cung cấp cơ bảncác cài đặt cấu hình (dựa trên tệp DefaultSettings.php ) của mộtMediaWiki được cài đặt. Bạn nên dành thời gian để xem lại các cài đặt trong tệp này. Tệp thường được tạo ra dựa trên trang web MediaWiki được cài đặt nhưng bạn có thể điều chỉnh các tham số, phù hợp với cài đặt Apache. Với MediaWiki cài đặt được định cấu hình là wiki nông trại, một tệp có tên CommonSettings.php có thể được sử dụng

Vị trí trên server

Tệp LocalSettings.php không phải là một trang wiki, và bạn không thể truy cập nó với trình duyệt web của mình. Thay vào đó, nó là một tệp trong tệp hệ thống của máy chủ. Nội dung của nó được tạo trong quá trình thiết lập ban đầu của wiki, và tệp kết quả phải được sao chép thủ công vào máy chủ. Tệp phải nằm trong thư mục mà bạn đã cài đặt MediaWiki vào, cùng cấp với các thư mục như includes/skins/ và các tệp như api.php</ mã>. Nếu tệp này không ở đó, wiki sẽ hoàn toàn không hoạt động—nếu wiki được" hoạt động, thì tệp ở đó. Nếu bạn không biết nó ở đâu, bạn có thể nhập một lệnh thế này find / -iname LocalSettings.php -print trong trình terminal window để xác định vị trí của nó.

(Nếu bạn đang sử dụng Vagrant, xem thêm MediaWiki-Vagrant#MediaWiki_các_cài_đặt.)

Bảo mật

LocalSettings.php usually contains sensitive data such as database logins. Dữ liệu này không bao giờ nên tiết lộ rộng rãi  ! Do lỗ hổng bảo mật ở đâu đó trên máy chủ, có thể xảy ra trường hợp người dùng khác có thể xem nội dung của tệp. Để cải thiện tính bảo mật cho dữ liệu của bạn, bạn nên đặt quyền UNIX cho tệp này cho phù hợp: Người dùng máy chủ web phải có quyền truy cập vào tệp này. Nếu đây là cùng tài khoản, người mà là chủ sở hữu của tệp, thì bạn có thể đặt quyền thành 600 Đôi khi, người dùng máy chủ web không là chủ sở hữu tệp, nhưng họ thuộc nhóm người dùng UNIX của chủ sở hữu. Trong trường hợp này, các quyền của 640 sẽ ổn. Để tăng cường bảo mật, bạn nên thu hẹp quyền càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, bạn có thể tạo một MySQL người dùng hạn chế đến chỉ cơ sở dữ liệu được dùng bởi wiki và cung cấp thông tin đăng nhập của người dùng này trong LocalSettings.php. Ngoài ra, bạn có thể cấu hình cơ sở dữ liệu máy chủ của mình để chỉ chấp nhận các kết nối từ máy chủ cục bộ - điều này sẽ ngăn truy cập từ bên ngoài trong trường hợp thông tin xác thực bị rò rỉ.

Xem thêm Manual:Securing database passwords để biết phương pháp di chuyển các phần nhạy cảm của LocalSettings.php sang một tệp khác trong một đường dẫn khác.

Tệp các nội dung

Khi bạn chỉnh sửa LocalSettings.php, bảo đảm là lưu lại nó ở đúng mã hóa. Bạn nên sử dụng "ANSI dưới dạng UTF-8" mã hóa - đó là UTF-8 mã hóa không có dấu thứ tự byte (BOM).

LocalSettings.php chứa PHP code; chủ yếu là định nghĩa của các biến và giá trị của chúng. Thay đổi cài đặt thường có nghĩa là thay đổi giá trị của biến PHP. Các thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi lưu lại tệp trên máy chủ: Không cần phải "khởi động lại" thủ công bất kỳ thứ gì. Dù sao, trong một số trường hợp, bạn có thể cần xóa bộ nhớ cache của trình duyệt để thực sự thấy những thay đổi bạn đã thực hiện.

Mặc định các giá trị của nhiều thiết lập khác được đặt trong includes/DefaultSettings.php, không nên chỉnh sửa làm gì; nếu các biến mà bạn muốn thay đổi chưa được đề cập trong LocalSettings.php của bạn, sao chép các dòng thích hợp từ DefaultSettings và sửa đổi nó một cách thích hợp trong LocalSettings.php. Trong LocalSettings.php bạn có thể thêm các dòng mới vào dưới cùng. Within LocalSettings.php you can add new lines at the end.

Trong tệp, cũng có thể có một số dòng như 'require_once "$IP/extensions/extension.php;', chúng trỏ đến [[Special:MyLanguage/Extension:Contents|extensions] ]. Những dòng này kích hoạt phần mở rộng theo trong wiki. Những phần mở rộng đó có thể yêu cầu đặt nhiều giá trị của nhiều biến hơn trong LocalSettings.php; kiểm tra tài liệu theo phần mở rộng để được thêm nhiều hướng dẫn. These lines enable the according extension in the wiki. Those extensions may require setting the values of more variables in LocalSettings.php; check the documentation of the according extension for further instructions.

Giống như hầu hết các tệp PHP trong MediaWiki, LocalSettings.php không kết thúc với việc đóng PHP thẻ ?>. Điều này cản trở quản trị viên vô tình thêm thông tin mới sau thẻ này. PHP hoạt động tốt mà không cần thẻ đóng.

Nếu bạn có một wiki trên một MediaWiki wiki nông trại bạn có thể không có quyền ghi (có lẽ thậm chí không thể đọc) tập tin LocalSettings.php (xem ví dụ: [1] ) . Wiki nông trại đi theo có thể có hoặc không sẵn sàng thực hiện thay đổi mà bạn mong muốn. Có lẽ nó muốn giữ cho hầu hết các thiết lập giống nhau trên tất cả các wiki của wiki nông trại .

Tệp này không được tự động ghi vào máy chủ web của bạn vì lý do bảo mật. Thay vào đó, nó được cung cấp dưới dạng tải xuống, sau đó bạn phải tải lên máy chủ của mình để wiki của bạn bắt đầu hoạt động. Để có giải thích đầy đủ hơn, hãy xem giải thích này.

Tổng quan về các thiết lập có sẵn

Xem chỉ mục cài đặt cấu hình và nhận xét có trong tệp cài đặt để được trợ giúp về chức năng của tất cả các biến. Một danh sách ngắn các biến quan trọng nhất, cũng như các tính năng được yêu cầu nhiều nhất, được liệt kê bên dưới.

Các cài đặt chuẩn

Đường dẫn cài đặt

$IP (cài đặt đường dẫn) biến giữ đường dẫn tệp cục bộ tới các cài đặt cơ sở của wiki của bạn. Kể từ MediaWiki 1.18, hệ thống sẽ đặt $IP tự động . Đặt $IP theo cách thủ công trong LocalSettings.php không còn cần thiết. $IP sẽ mặc định là thư mục làm việc hiện tại và có thể được sử dụng mà không cần phải xác định nó theo cách thủ công. Attempting to set $IP (or MW_INSTALL_PATH) in LocalSettings.php may produce unexpected results.

Tệp DefaultSettings.php được tải từ thư mục được chỉ định bởi biến IP.

Tên site

$wgSitename giữ tên thiết lập wiki của bạn. Tên này được đưa vào nhiều lần trong toàn bộ hệ thống, chẳng hạn như qua MediaWiki:Pagetitle. Ví dụ: dòng giới thiệu Wikipedia "Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí" sử dụng cài đặt này.

Biến thể của tên trang web

Some translations of interface are ready for inflection of site name. Bạn có thể đặt hình thức thích hợp của từ trong các biến $wgGrammarForms (đối với ví dụ vui lòng tham khảo $wgSitename tài liệu trang ).

Ngôn ngữ trang

$wgLanguageCode kiểm soát ngôn ngữ của giao diện wiki của bạn. Mặc dù người dùng có thể chuyển đổi ngôn ngữ họ thấy trong các tùy chọn của họ, nhưng biến này đặt mặc định ngôn ngữ mà tất cả người dùng ẩn danh và hầu hết người dùng đã đăng ký đều thấy.

Đường dẫn Script

$wgScriptPath là đường dẫn URL tiền tố để truy cập tập lệnh MediaWiki chính là đoạn mã hoạt động trung tâm của MediaWiki. Cài đặt này phải tương ứng với Apache các cài đặt, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng các quy tắc viết lại của Apache.

Tên Máy chủ

$wgServer chứa URL cơ sở của máy chủ, bao gồm cả giao thức nhưng không có dấu gạch chéo ở cuối và không có thư mục con nếu có. Khi wiki được truy cập từ máy chủ cục bộ nơi nó chạy, từ mạng nội bộ hoặc từ internet, các thông báo qua email và một số thông báo được tính toán khác thường sẽ được gửi bằng các URL khác nhau.

Từ MediaWiki 1.34 $wgServer phải được thiết lập trong LocalSettings.php. Trước đó, MediaWiki đã cố gắng tự động phát hiện tên của máy chủ và $wgServer là tùy chọn, để ghi đè tự động phát hiện.

Nếu www.example.com là địa chỉ máy chủ của wiki của bạn như nhìn thấy từ internet , thêm một dòng như sau:

$wgServer = 'http://www.example.com';

từ ma thuật biến {{SERVER}} có thể được sử dụng trên các trang wiki; nó bằng giá trị của $wgServer; Tuy nhiên, trên một wiki, chẳng hạn như những trang trong gia đình WikiMedia, nơi các URL liên quan được sử dụng, nó sẽ không hoàn toàn mở rộng, ví dụ ở đây nó sẽ hiển thị //www.mediawiki.org, không thể nhấp vào cũng như không thể sao chép vào thanh địa chỉ như hiện tại.

Bạn cũng có thể sử dụng URL tương đối của giao thức như được hiển thị bên dưới. When using a protocol relative URL, be sure to set $wgCanonicalServer. $wgCanonicalServer is needed for some places in the code where an origin with a protocol and hostname is needed.

$wgServer = '//www.example.com';
$wgCanonicalServer = 'https://www.example.com';

Tên script

$wgScript là tên của main (index) tập lệnh MediaWiki PHP, được đặt tên là index.php theo mặc định. Thay đổi tên tập lệnh có lẽ không phải là một ý kiến ​​​​hay. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy thôi thúc phải làm như vậy, đây là nơi để thực hiện các thay đổi của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn đang làm.

Đường dẫn bài viết

$wgArticlePath là đường dẫn để sử dụng khi truy cập vào một trang trong MediaWiki. Đường dẫn phải chứa đường dẫn đến tập lệnh chính (thường sử dụng của $wgScript) và sử dụng $1 giữ cho tên bài viết.

Nếu bạn đang sử dụng Apache viết lại các quy tắc để tạo các URL đẹp và ngắn, bạn có thể cần phải điều chỉnh $wgArticlePath để chỉ đến đường dẫn đúng. Lưu ý rằng wgArticlePath được sử dụng để xây dựng các URL từ trong MediaWiki. Nếu bạn mắc một sai lầm ở đây, các liên kết nội bộ sẽ hiển thị không chính xác trong khi bạn vẫn có thể truy cập vào trang chính bằng cách chỉ định URL chính xác theo cách thủ công. Xem Manual:Short URL để biết thêm thông tin về cấu hình URL.

Các giá trị điển hình làː

"$wgScript/$1" chuyển qua tên bài viết với dấu phân tách "/"
"$wgScript?title=$1" chuyển qua tên bài viết như một thông số (kiểu cũ)
"/mypath/$1" tùy chỉnh đường dẫn. Sử dụng Apache viết lại các quy tắc để chuyển đổi "mypath" thành đường dẫn thích hợp để truy cập vào các lệnh chính

Vị trí Stylesheet

Sử dụng $wgStylePath để đặt đường dẫn URL tới nơi chứa biểu định kiểu (CSS) cho cài đặt MediaWiki. $wgStyleDirectory nên chỉ cùng một vị trí, nhưng lưu ý rằng đây là đường dẫn hệ thống tệp cục bộ để sử dụng trong các tập lệnh nội bộ truy cập hệ thống tệp.

Vị trí upload

Thư mục tải lên là nơi các tập tin được tải lên bởi người sử dụng. Biến $UploadPath chỉ định đường dẫn URL, $UploadDirectory chỉ đến đường dẫn hệ thống tệp cục bộ.

Biến $wgLogo chỉ định biểu tượng logo đồ họa nào được hiển thị ở góc trên bên trái của tất cả các trang mediawiki. Các bước sau thay thế biểu tượng mặc định trong thư mục /wiki/skins/common/images/, thay thế /wiki với đường dẫn đến thư mục nơi bạn cài đặt phần mềm MediaWiki.

Trước tiên, sao chép bất kỳ biểu tượng nào bạn muốn vào thư mục /wiki/skins/common/images/ (thay thế /wiki với đường dẫn đến thư mục nơi bạn cài đặt phần mềm MediaWiki).

Tiếp theo, cố gắng tìm dòng trông giống như thế này trong LocalSettings.php:

$wgLogo = "$wgStylePath/common/images/wiki.png";

Nếu không có dòng như vậy, bạn có thể sao chép và dán dòng ở trên vào cuối của tập tin.

Sau đó, sửa đổi dòng này để trỏ tới biểu tượng của bạn. Biểu tượng phải có thể truy cập được bằng web. Giá trị của biến này được thông qua trình duyệt web, trình duyệt web sẽ sử dụng nó để lấy biểu tượng. Nếu nghi ngờ, cách tốt nhất để chọn những gì để đặt ở đây là điều hướng đến biểu tượng trong trình duyệt web của bạn (ví dụ: url của logo wiki này là http://upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png), và đặt url đầy đủ này làm giá trị của biến này.

Một số người chỉ cần thay thế tập tin skins/common/images/wiki.png với logo của họ. Điều này không được khuyến khích, vì biểu tượng tùy chỉnh này sẽ được ghi đè lên khi nâng cấp.

MediaWiki 1.35 introduced $wgLogos , which allows multiple versions of the same logo. An example of using multiple logos is shown below.

$wgLogos = [
	'1x' => "$wgStylePath/common/images/1x_version.png",
	'1.5x' => "$wgStylePath/common/1.5x_version.png",
	...
	'tagline' => [
		'src' => "$wgStylePath/common/tagline_version.png",
		'width' => 135,
		'height' => 15,
	],
];

Thông tin liên lạc

Biến $wgEmergencyContact là địa chỉ e-mail của người dùng để liên hệ nếu gặp khó khăn. Địa chỉ thư điện tử này được sử dụng để gửi báo cáo lỗi nội bộ. Là một quản trị viên, bạn muốn để địa chỉ e-mail của bạn ở đây.

Biến $wgPasswordSender là địa chỉ e-mail mà e-mail được gửi đến từ, khi mật khẩu được gửi cho người sử dụng đã quên mật khẩu của họ. Chọn một địa chỉ mà người đó có thể hồi âm trong trường hợp gặp khó khăn hoặc nhầm lẫn.

Cài đặt database

MediaWiki cần quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu (hiện tại hoặc là MySQL hoặc PostgreSQL) để lưu trữ trang, sửa đổi, thông tin người dùng, và rất nhiều thứ nữa.

$wgDBserver có chứa tên máy chủ nơi cơ sở dữ liệu được lưu trữ. Trong hầu hết trường hợp, nó sẽ chỉ là "localhost" là cơ sở dữ liệu chạy trên cùng hệ thống, nhưng đối với các cài đặt phân tán, bạn cần phải điền vào tên miền điều kiện đầy đủ của máy tính chạy cơ sở dữ liệu đó.

$wgDBname tên cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi MediaWiki. Một cài đặt MySQL hoặc PostgreSQL duy nhất có thể lưu trữ nhiều hơn một cơ sở dữ liệu và bạn thậm chí có thể chạy nhiều cài đặt MediaWiki trên một máy chủ duy nhất. Đảm bảo rằng bạn đã khai báo cơ sở dữ liệu chính xác được kể ra ở đây và sử dụng các tên cơ sở dữ liệu khác nhau cho việc cài đặt các wiki khác nhau trên cùng một máy chủ cơ sở dữ liệu.

Các biến $wgDBuser $wgDBpassword chứa tên đăng nhập và mật khẩu được sử dụng bởi MediaWiki để truy cập vào cơ sở dữ liệu. Đảm bảo rằng người dùng đã chỉ định có quyền truy cập thích hợp để có thể thao tác các bảng của wiki trên máy chủ cơ sở dữ liệu.

Also see Manual:Securing database passwords for a method to move the sensitive parts of LocalSettings.php to a different file in a different directory.

Quyền của người dùng

$wgGroupPermissions là một mảng kết hợp, kiểm soát quyền truy cập để tạo và chỉnh sửa các trang cho các nhóm người dùng khác của bạn. Trong mảng này, các cấp cho phép tùy chỉnh có thể được tạo ra, và các cấp cho phép cho các nhóm người dùng khác có thể được thiết lập. Xem thêm Help:User rights để biết thêm thông tin về các quyền hạn khác nhau và các nhóm người dùng có sẵn.

Force capital links

By default, no page name can start with a lowercase Roman letter: in an attempt to do so the first letter is converted to uppercase; if a link target, included page, image or category is specified with a name starting with a lowercase letter, the actual target etc. is the page starting with the corresponding capital.

Alternatively page names can start with a lowercase letter, in addition to the possibilities of starting with a capital, a digit, etc. For that you must adjust $wgCapitalLinks . Setting it to false allows lowercase characters, true chooses the default behavior.

Cho phép các trang con

In LocalSettings.php, subpages are enabled on a per-namespace basis using $wgNamespacesWithSubpages . For example, to enable subpages in the main namespace:

$wgNamespacesWithSubpages[NS_MAIN] = 1;

Upload hình ảnh

Trước khi người dùng được phép tải lên các tập tin vào hệ thống MediaWiki, bạn phải kích hoạt tính năng này. Đảm bảo rằng Thư mục Tải lên được cấu hình đúng và có thể ghi bởi quá trình máy chủ web Apache. Sau đó đặt giá trị biến $wgEnableUploads thành true để cho phép tải lên giao diện người dùng web.

tức là, đây là một số ví dụ mã nguồn từ includes/DefaultSettings.php để đặt vào trong LocalSettings.php.

$wgUploadPath    = "$wgScriptPath/uploads";   ## Wiki 1.5 defaults to /images, but allows more than just images
$wgUploadDirectory = "$IP/uploads";        ## Wiki 1.5 defaults to /images, but allows more than just images

## To enable image uploads, make sure the above '$wgUploadPath' directory is writable by Apache User or group.
## ''(i.e. chmod og+w uploads images)'' then the following should be true:
$wgEnableUploads    = true;

$wgUseImageMagick   = true;
$wgImageMagickConvertCommand = "/usr/bin/convert";

## If you want to use image uploads under safe mode, create the directories images/archive, images/thumb and
## images/temp, and make them all writable. Then uncomment this, if it's not already uncommented:
$wgHashedUploadDirectory = false;

If you want to be able to resize images on the fly to support thumbnails, MediaWiki needs a working ImageMagick installation. Set $wgUseImageMagick to true once you have installed and tested ImageMagick on your system. Make sure $wgImageMagickConvertCommand points to the proper location of the convert command of your installation, that the command is executable by the web server process, and $wgMaxShellMemory is large enough. See Manual:Image administration#Image thumbnailing for detailed information and troubleshooting.

Ngoài ra, bạn có thể muốn thay đổi danh sách các phần mở rộng đã chấp nhận, được lưu trữ trong mảng $FileExtensions:

$wgFileExtensions = [ 'png', 'jpg', 'jpeg', 'ogg', 'doc', 'xls', 'ppt', 'mp3', 'sxc', 'pdf' ];

Trong trường hợp gặp rắc rối với ImageMagick, và gặp thông báo lỗi sau:

Fatal error: mime_magic could not be initialized, magic file is not available in includes/MimeMagic.php on line 506

Thử thiêm dòng sau vào LocalSettings.php:

$wgMimeDetectorCommand = "file -bi";

Hỗ trợ liên wiki

Hỗ trợ Hỗ trợ liên Wiki được tích hợp sẵn vào MediaWiki, nhưng bạn cần phải đặt cấu hình tiền tố được sử dụng cho các liên kết nội bộ của bạn. Tiền tố này thường là giống như $Sitename, nhưng trong trường hợp bạn cần phải thay đổi như vậy, bạn đặt biến $LocalInterwiki thành tên ưa thích. This prefix is usually the same as $wgSitename , but in case you need to change that, you set the $wgLocalInterwikis variable to the preferred name.


Ngôn ngữ của giao diện người dùng

MediaWiki cho phép cho một loạt các địa phương hóa giao diện người sử dụng ngôn ngữ thay vì sử dụng tiếng Anh làm mặc định. Nếu bạn muốn chạy wiki của bạn trong một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, thiết lập biến $wgLanguageCode cho đúng language code (ví dụ như "vi" cho tiếng Việt, "de" cho tiếng Đức , "es" cho tiếng Tây Ban Nha, .v.v.)

You may use any of the languages with a file in the directory languages/i18n. E.g. if you find es.json, then you can use "es" for Spanish. Do not use "Es" with a capital letter. Although it seems to work, not all texts are translated.

Lưu ý: Sau khi thay đổi các mã ngôn ngữ, bạn sẽ cần phải chạy một kịch bản php để cho nó làm việc. Với công cụ dòng lệnh, bạn vào thư mục wiki của bạn, mở thư mục "maintenance", và gõ "php rebuildMessages.php --rebuild". Xin lưu ý rằng trên Windows, các thư mục PHP có thể không nằm trong biến môi trường PATH . On Windows, the PHP folder might not be in your PATH environment variable and you'll have to prefix php with the path to the program.

Không phải tất cả mọi ngôn ngữ đều được hỗ trợ. Xem here để biết danh sách các thống kê địa phương hóa của 1.42.0-wmf.19 (fa0add5). Xem translatewiki.net cho các thống kê cho mỗi phiên bản phát hành. See the translation statistics on TranslateWiki for an up-to-date list of which languages are supported and to what extent. That list reflects the current state of MediaWiki core, so depending on what version you are using there may be a discrepancy.

Cài đặt bản quyền cho trang web

 • $wgRightsText là văn bản ở footer của trang theo sau "Nối dung có giá trị theo" . Nó sẽ được liên kết đến trang đặc biệt trong $wgRightsPage.
 • $wgRightsIcon là URL của hình ảnh được đặt ở bên trái của footer

*: Lưu ý: Nếu $wgRightsPage là không trống, liên kết trong các thông báo bản quyền/giấy phép sẽ liên kết đến trang đó trên trang web của bạn. Nếu $wgRightsPage trống, sau các thông báo bản quyền/giấy phép sẽ liên kết đến $wgRightsUrl để thay thế.

Để sửa đổi các điều khoản bản quyền của trang web, thêm một cái gì đó như thế này vào LocalSettings.php :

$wgRightsPage = "YourWiki:Copyright";
$wgRightsText = "copyright YourWiki";

Sau đó, chỉnh sửa MediaWiki:Copyright để cung cấp một thông điệp thích hợp, sử dụng ""$1"" để chỉ ra vị trí nơi sẽ liên kết đến trang bản quyền của bạn.

Ví dụ: cài đặt một giấy phép Creative Commons

Để thiết lập một giấy phép Creative Commons làm như sau:

 • Examine the returned HTML code, e.g.:
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">
<img alt="Creative Commons License" border="0" src="http://creativecommons.org/images/public/somerights30.png" />
</a>
This work is licensed under a
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License</a>.
 • Đối với $wgRightsURL nhập thông tin href từ anchor đầu tiên:
$wgRightsUrl = "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/";
 • Đối với $wgRightsText nhập văn bản các liên kết anchor thứ hai từ (thêm "a" để biến Wiki cho một phiên bản đúng ngữ pháp hơn)
$wgRightsText = "a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License";
 • Đối với $wgRightsIcon nhập thông tin src từ liên kết img trong anchor đầu tiên. Bạn muốn sao chép các thẻ ra vào cho trang web của riêng bạn thay vì sử dụng từ trang web Creative Commons.
$wgRightsIcon = "http://creativecommons.org/images/public/somerights30.png";
 • Để sử dụng siêu dữ liệu RDF về quyền tác giả thêm một hoặc cả hai dòng sau vào LocalSettings.php của bạn:
$wgEnableCreativeCommonsRdf = true;
$wgEnableDublinCoreRdf = true;


Tùy biến không gian tên

Bằng cách khai báo mảng $wgExtraNamespaces , và sửa đổi các mảng $wgNamespacesWithSubpages , và $wgNamespacesToBeSearchedDefault , không gian tên thêm có thể được thêm vào một cài đặt MediaWiki; và bằng cách khai báo mảng $wgNamespaceAliases bí danh namespace có thể được thêm vào. Hãy chú ý không có bất kỳ trang nào đã đặt tên theo không gian tên đó, ví dụ như bạn đã có một trang gọi là "kỹ thuật:Hỗ trợ" và bạn tạo ra Kỹ thuật:namespace, thì sau đó trang đó sẽ không chỉ bị mất, mà bạn còn không thể remove nó từ Special:Allpages. Để khắc phục điều này, xóa không gian tên, di chuyển " Kỹ thuật:Hỗ trợ" thành "hỗ trợ" trong mainspace, xóa các trang chuyển hướng, lắp lại không gian tên, và di chuyển nó trở lại "kỹ thuật: Hỗ trợ". See Custom namespaces for more information as to how to do so.

Giao diện

Giao diện mặc định của trang web có thể được sửa đổi thông qua biến $wgDefaultSkin .

Xem thêm