Příručka:Administrátoři

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Administrators and the translation is 100% complete.

Administrators jsou uživatelé wiki, kteří jsou členy uživatelské skupiny "sysop". Wiki software má několik funkcí, které jsou přístupné pouze těmto uživatelům, ale jsou docela důležité.

Nástroje administrátora

Ochrana

Administrátoři mohou upravovat chráněné stránky a mají možnost chránit a zrušit ochranu stránek před úpravami a přesouváním.

Verze ochrany proti úpravám jsou:

 • Semi-protection (částečná ochrana): ochrana stránky proti úpravám neregistrovaným uživatelem.
 • Full protection (plná ochrana): ochrana stránky proti úpravám neadministrátorem.
 • Cascading protection (kaskádová ochrana) (→ viz ukázka):
  • V kombinaci s plnou ochranou: Ochrana stránky proti úpravám neadministrátorem, ale také ochrana obrázků vložených na stránku za předpokladu, že jsou na stejném webu (ne na Commons), a také použití stejné ochrany na přeložené stránky pro pokud zůstanou transkludovány na stránce (funguje to tedy rekurzivně). Soubory na Commons nebo uživatelské stránky na Meta nemohou být chráněny kaskádovou ochranou jiné wiki, a pokud mají být chráněny, musí být na wiki nahrána nebo vytvořena dočasná kopie souboru nebo stránky uživatele s kaskádově chráněnou stránkou, nebo musí být plně chráněn na Commons nebo Meta.
   • Před MediaWiki 1.23 se kaskádová ochrana nevztahovala na cíle přesměrování souborů, pokud bylo přesměrování uvedeno na chráněné stránce (Phabricator:T25542).
  • Kaskádová ochrana v kombinaci s poloochranou nedává smysl a je třeba se jí vyhnout (viz Phabricator:T10796). Aplikuje plnou ochranu na přeložené stránky tak dlouho, dokud zůstanou přeložené na stránce (opět rekurzivně).
 • Ochrana přesunu je ochrana stránky před přesunem neadministrátorem.
Postup
 • Chcete-li stránku protect (chránit), klikněte na rozbalovací nabídku more (více) a vyberte možnost "protect" (nebo přidejte ?action=protect do URL adresního řádku). Ve vzhledu monobooku lze alternativně použít zkratku Alt+=. To povede k potvrzovací obrazovce se dvěma nabídkami a zaškrtávacím políčkem. V nabídce může administrátor zvolit ochranu stránky před úpravami neregistrovanými uživateli (unregistered users) nebo všemi uživateli (all users). Podobně může být stránka chráněna před přesuny buď neregistrovanými uživateli (ačkoliv se to zdá být standardní) nebo všemi uživateli (systém automaticky přidává stejnou úroveň ochrany k přesunům jako k úpravám, ale úroveň ochrany lze změnit zaškrtnutím políčka "Odemknout oprávnění k přesunu"). Kaskádová ochrana se aktivuje zaškrtnutím samostatného zaškrtávacího políčka. Do pole zadejte důvod ochrany stránky a stiskněte "confirm" (potvrdit). Tak bude přihlášeni.
 • Chcete-li stránku odemknout (unprotect), klikněte na záložku odemknout. Tím se zobrazí přesná stránka jako výše, ale tentokrát již budou vybrány dvě nabídky. Odstranění ochrany zahrnuje pouze výběr "(výchozí - default)" v nabídce "Edits" (úpravy) a stisknutí potvrzení. Měl by být uveden i důvod nechránění. Tato akce bude rovněž přihlášena.
Poznámky
 • Jmenný prostor MediaWiki: Stránky ve jmenném prostoru MediaWiki mohou upravovat pouze uživatelé s uživatelským právem editinterface (ve výchozím nastavení administrátoři a administrátoři rozhraní). Od MediaWiki 1.32 mohou stránky JavaScript a CSS ve jmenném prostoru MediaWiki upravovat pouze uživatelé s uživatelským právem editinterface a (respektive) editsitecss nebo editsitejs (ve výchozím nastavení administrátoři rozhraní). Tato omezení jsou nezávislá na úrovních ochrany těchto stránek; tyto stránky mohou být stále chráněny samostatně.
 • Upravit (edit) nebo zobrazit zdroj (view source): V závislosti na stavu uživatele a stavu stránky je uživateli poskytnut odkaz pro úpravy nebo odkaz pro pouhé zobrazení wikitextu. Po stisknutí tlačítka Upravit na plně chráněné stránce se administrátorovi v horní části stránky zobrazí upozornění informující o stavu této stránky. Pokud je uživatel zablokován, může odkaz zobrazit zdroj někdy nahradit odkaz upravit.
 • Images: Ochrana obrázku je většinou stejná jako ochrana stránky (viz výše). Když kliknete na záložku protect na stránce s popisem obrázku, stránka i obrázek budou chráněny. Stránka s popisem obrázku bude chráněna a uživatelé bez systému nebudou moci vrátit obrázek na dřívější verzi ani přes něj nahrát novou verzi.
 • Kaskádová ochrana důležité stránky je hrubé opatření, zejména v případě nouze. Pokud musí být šablona chráněna jen proto, že je transkludována na důležité stránce a zároveň je použita i jinde, je lepší vytvořit kopii pro transkluzi na důležité stránce a druhou kopii použít jinde. Při této péči je malý rozdíl, zda použijeme automatickou kaskádovou ochranu nebo "manuální kaskádovou ochranu", tedy běžným způsobem chránit speciální kopii šablony. Zpočátku je proto hlavní aplikací kaskádové ochrany ochrana před vytvořením, a to transkripcí neexistujících stránek na stránku speciálně připravenou pro tento účel, jako je Meta:Protected against again. Ochrana neexistující stránky nebyla možná přímo (pokus by dal zprávu "Tuto činnost nelze na této stránce provést."), ale od MediaWiki 1.13 je to nyní možné. Kromě toho existuje známá chyba, která způsobuje zobrazení "view source" (zobrazení zdroje), i když má uživatel oprávnění upravovat stránku pomocí kaskádové ochrany.
 • Filtry zneužívání: Navíc, pokud bylo povoleno rozšíření AbuseFilter, přístup k určitým částem rozhraní nebo jejich prohlížení, jakož i úpravy rozhraní jsou omezeny na administrátory.
Konfigurace
 • Které akce mohou být omezeny přes ochranné rozhraní, je určeno nastavením $wgRestrictionTypes .
 • Jaká oprávnění mohou být vyžadována prostřednictvím ochranného rozhraní, je určeno nastavením $wgRestrictionLevels .

Smazání

Viz také: Nápověda:Rušení a obnova stránek

Správci mohou mazat stránky a jejich historii a mohou prohlížet a obnovovat smazané stránky a jejich historii. Mohou také mazat obrázky, které lze obnovit jako obvykle.

Postup
 • Chcete-li smazat stránku, klikněte na odkaz smazat na stránce, která má být odstraněna. (Můžete také přidat ?action=delete do adresního řádku URL). Pokud správce používá vzhled monoknihy, lze alternativně použít zkratku Alt+D. Tím se zobrazí nová stránka s žádostí o potvrzení, že stránka má být smazána, a také s vysvětlením smazání. Do vstupního pole by měla být napsána zpráva vysvětlující smazání ostatním uživatelům. Poté, co byla stránka smazána, může mít existující diskusní stránku, která by měla být smazána také. Od MediaWiki 1.39 existuje zaškrtávací políčko "Smazat přidruženou diskusní stránku" (delete associated talk page), které vám umožňuje odstranit diskusní stránku současně se stránkou předmětu. Všechny odkazy, které odkazují na smazanou stránku, by měly být odstraněny nebo opraveny – podle toho, která akce je nejvhodnější.
 • Stránky lze obnovit, dokud jsou v archivu. Pokud stránka nebyla znovu vytvořena od doby, kdy byla smazána, zobrazí se na stránce zpráva udávající počet odstraněných revizí. Kliknutím na toto (nebo na záložku obnovit) se zobrazí stránka se všemi smazanými revizemi, které lze prohlížet samostatně. Chcete-li obnovit stránku, klikněte na tlačítko obnovit, které se objeví na potvrzovací stránce. Tím se ve výchozím nastavení obnoví všechny smazané revize. Od MediaWiki 1.39 můžete také obnovit všechny revize související diskusní stránky současně. K obnovení dojde ihned po kliknutí na tlačítko a bude zaznamenáno stejně jako smazání. Pokud některé revize nejsou obnoveny, protokol zaznamená, kolik jich bylo obnoveno.

  Pokud stránka již existuje, ale správce chce obnovit předchozí revize, musí přejít do historie stránky. Bude zde odkaz pro obnovení, jak je popsáno výše.

Poznámky
 • Smazat revize
  • Smazat revize článku
   • Poprvé smazat revize článku: Chcete-li odstranit/uchovat pouze jednu nebo více revizí z historie, smažte článek normálně a poté začněte s procedurou obnovení. Před kliknutím na tlačítko "Obnovit" zaškrtněte revize, které chcete obnovit – všechny ostatní zůstanou odstraněny.
   • Smazat revize článku ne poprvé: Pokud článek již obsahuje dříve smazané revize, nezapomeňte sledovat Selektivní mazání na Wikipedii.
  • Smazat revize obrázku: Chcete-li odstranit jednu verzi obrázku, klikněte na odkaz (del) vedle této verze pod nadpisem "Historie souborů". Nejnovější verzi nelze odstranit, aniž by byly smazány všechny předchozí verze.
 • Sloučit historie úprav: Historie úprav dvou článků může být sloučena do jednoho. Chcete-li sloučit historie, odstraňte stránku, kde se mají obnovit všechny historie. Přesuňte druhou stránku na stránku, která byla právě odstraněna, a poté obnovte všechny odstraněné revize. Toto nelze ručně vrátit zpět a je velmi obtížné rozdělit historii úprav.
 • Sloučit historii úprav: Historie úprav dvou článků může být sloučena do jednoho. Chcete-li sloučit historii, další stránku, kde se mají obnovit všechny dějiny. Přesuňte druhou stránku na stránku, která byla právě odstraněna, a poté obnovte všechny odstraněné revize. Toto nelze ručně vrátit zpět a je velmi obtížné rozdělit historii úprav.

Vrácení zpět

Každý uživatel může stránku vrátit zpět do historie stránky. Administrátoři mají k urychlení procesu tlačítko rollback (vrátit zpět). Chcete-li vrátit úpravy jednoho uživatele na poslední verzi předchozím editorem, klikněte na rollback v historii stránky, v seznamu příspěvků uživatelů nebo na stránce rozdílů. To lze použít k vrácení úprav z více pokusů o vandalismus. Reverze bude označena jako menší úprava a bude jí přidělen automatický souhrn úprav na základě obsahu Zpětné stránky.

Sysops (a další uživatelé s právem "Označování revertů jako editace bota") mohou skrýt úpravy (obvykle vandalismus) ze stránky Nedávné změny. Chcete-li to provést, přidejte &bot=1 na konec adresy URL používané pro přístup k příspěvkům uživatele. Například ...index.php?title=Special:Contributions&target=Username&bot=1. Když klepnete na odkazy pro vrácení v seznamu příspěvků, jak vrácená, tak původní úprava, kterou vracíte, budou skryty ve výchozím zobrazení Poslední změny. Tento mechanismus používá značku původně přidanou k tomu, aby zabránil masivním úpravám botů před zahlcením nedávných změn, proto "bot". Tyto změny budou před nedávnými změnami skryty, pokud nekliknete na odkaz "boti" pro nastavení hidebots=0. Úpravy nejsou skryté před příspěvky, historií, seznamem sledovaných atd. Úpravy zůstávají v databázi a nejsou odstraněny, ale již nezahlcují Poslední změny. Cílem této funkce je snížit obtěžující faktor záplavového vandala s relativně malým úsilím.

Blokování a odblokování

Podívejte se na stránku Příručka:Blokování a odblokování .

Vytváření sysopů

Verze MediaWiki:
1.11

Existuje jednoduché rozhraní (Special:Userrights) pro udělení specifického uživatelského jména, status 'sysop' nebo (v MediaWiki 1.11) udělování a rušení členství ve skupinách se všemi souvisejícími uživatelskými právy – uživatel s Status 'byrokrata' na to má právo. Počáteční uživatel vytvořený instalačním programem by měl mít 'práva byrokrata'.

Starší verze MediaWiki před 1.11 vyžadovaly, abyste manipulovali s databázovými záznamy v MySQL, abyste uživatelům udělili určitá práva.

Oprávnění pro přihlášení

Uživatelé s běžným přístupem, včetně návštěvníků, kteří se "nepřihlásili", mohou stále dělat mnoho věcí, včetně toho nejdůležitějšího: Upravovat stránky a pomáhat s údržbou. Ale pouze přihlášení uživatelé mohou nahrávat soubory nebo přejmenovávat stránky. Among other things, one should also register to hide one's own IP behind the usernames.

Související odkazy