Jump to content

Help:Watchlist expiry/pl

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Watchlist expiry and the translation is 96% complete.

Wstęp

Dodano w wersji MediaWiki 1.35 nową funkcję związana z listą obserwowanych: czasowe obserwowanie. Dzięki temu możesz wybrać czas, przez jaki strona ma być obserwowana. Gdy minie wskazany przez ciebie czas, strona zostanie automatycznie usunięta z twojej listy obserwowanych. Czas obserwowania będzie można zawsze zmienić, włącznie z przełączeniem na stałe obserwowanie. Strony obserwowane tymczasowo są oznaczane ikona gwiazdki wypełnionej w połowie (w przeciwieństwie do pełnej gwiazdki, która reprezentuje stronę zawsze obserwowaną).

Jeżeli chcesz, aby strony dodawane przez ciebie do obserwowanych pozostawały w niej na zawsze, nie musisz niczego zmieniać w dotychczasowych procedurach. Nie zmienią się procedury dla stron obserwowanych na stałe.

Jak tymczasowo obserwować stronę

Są trzy sposoby na obserwowanie strony tymczasowo. Wszystkie te metody wykonuje się tak samo jak obserwowanie stałe, ale dostępna jest dodatkowa opcja, gdzie możesz zdecydować się na obserwowanie tymczasowe.

Kliknięcie ikony gwiazdki lub linku “Obserwuj” (komputery stacjonarne i urządzenia mobilne)

 1. Kliknij ikonkę gwiazdki (Dodaj tę stronę do listy obserwowanych) lub link “Obserwuj” na górze strony.
 2. Strona zostanie dodana do listy obserwowanych bez czasu wygaśnięcia - domyślnie.
 3. Wyświetli się powiadomienie z listą rozwijaną oznakowaną “Czas obserwowania:”. Wybierz z tej listy okres czasu. Kliknięcie opcji spowoduje jej natychmiastowe zapisanie.
 4. Wyskakujące okienko można zamknąć klikając je lub poczekać kilka sekund aż samo zniknie.
  1. Jeżeli zapiszesz okres obserwowania tymczasowego, ale ikona gwiazdki będzie wypełniona w pełni, spróbuj odświeżyć stronę i zobaczyć czy wtedy będzie dobrze.
 5. Jeżeli chcesz dodać stronę do obserwowanych bezterminowo za pomocą ikonki gwiazdki lub linku "Obserwuj" nie musisz zmieniać niczego w dotychczasowej procedurze. Wspomniane menu rozwijane będzie miało domyślnie wybraną opcję "Na stałe".

Obserwowanie przy zapisywaniu kodu źródłowego (tylko komputery stacjonarne)

 1. Jeżeli edytujesz stronę i korzystasz z edytora kodu, przewiń na dół strony i zaznacz pole przy “Obserwuj”. Uwaga: Edytor wikikodu 2017 nie jest jeszcze obsługiwany.
 2. Wybierz z listy rozwijanej okres czasu, a następnie kliknij “Opublikuj zmiany”.
 3. Jeżeli chcesz dodać stronę do obserwowanych bezterminowo podczas edytowania, nie musisz zmieniać niczego w dotychczasowej procedurze. Wspomniane menu rozwijane będzie miało domyślnie wybraną opcję "Na stałe", więc nadal wystarczy tylko zaznaczyć, że strona ma być obserwowana, a następnie kliknąć “Opublikuj zmiany”.

Obserwowanie poprzez action=watch (komputery stacjonarne i urządzenia mobilne)

 1. Dodaj do adresu strony parametr action=watch. Można to zrobić klikając środkowym przyciskiem myszki ikonę gwiazdki (title=Dodaj tę stronę do listy obserwowanych) lub link “Obserwuj”. Można bezpośrednio przejść do strony z action=watch poprzez ręczne pisanie odpowiedniego adresu URL.
 2. Wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej “Czas obserwowania:”, a następnie kliknij “Obserwuj”.
 3. Jeżeli chcesz dodać stronę do obserwowanych bezterminowo poprzez "action=watch page", nie musisz zmieniać niczego w dotychczasowej procedurze. Wspomniane menu rozwijane będzie miało domyślnie wybraną opcję "Na stałe", więc wystarczy tylko kliknąć “Obserwuj”.

Jak zmienić czas obserwowania

Zawsze można zmienić czas obserwowania, zarówno na inny jak i przełączyć na obserwowanie stałe. Jest kilka sposobów, aby to zrobić:

 1. Za pomocą ikony gwiazdki lub linku “Obserwuj” (komputery stacjonarne i urządzenia mobilne): Jeżeli obserwujesz stronę tymczasowo to klikając ikonę gwiazdki (title=Dodaj tę stronę do listy obserwowanych) lub link “Obserwuj” możesz usunąć ją z listy, a następnie dodać jeszcze raz z nowym czasem. To be clear, you are not changing the watch period, you are unwatching the page and then "rewatching" it, possibly with a different watch period.
 2. Poprzez edytor kodu (komputery stacjonarne): Podczas edycji strony za pomocą edytora kodu źródłowego możesz zmienić zaznaczenie na liście rozwijanej. Nowe zaznaczenie zostanie zastosowane po zapisaniu edycji. Uwaga: Edytor wikikodu 2017 nie jest jeszcze obsługiwany.
 3. Poprzez action=watch (komputery stacjonarne i urządzenia mobilne): Możesz odwiedzić stronę z parametrem action=watch w URL, aby zmienić wybór obserwowania. Można też odwiedzić stronę z parametrem action=unwatch i wyłączyć obserwowanie strony, a następnie wybrać inną opcję.

Jak kontrolować strony tymczasowo obserwowane

Nie ma żadnych powiadomień o tym, że czas obserwowania wkrótce minie lub strona została już usunięta z listy obserwowanych. Można jednak sprawdzić stan obserwowania stron obserwowanych tymczasowo.

 1. Za pomocą ikony gwiazdki lub linku “Nie obserwuj” (komputery stacjonarne i urządzenia mobilne): Jeżeli obserwujesz stronę tymczasowo, najedź na ikonę gwiazdki (title=Dodaj tę stronę do listy obserwowanych lub link “Nie obserwuj”, aby zobaczyć, ile zostało jeszcze dni do zakończenia jej obserwowania.
 2. Poprzez spojrzenie na listę rozwijaną (komputery stacjonarne): Możesz zobaczyć ile jeszcze dni zostało w menu rozwijanym “Czas obserwowania:”. To menu jest widoczne podczas edycji kodu źródłowego lub poprzez odwiedzenie obserwowanej strony z parametrem action=watch.
 3. Ikonka zegara (komputery stacjonarne i urządzenia mobilne): Na stronach Specjalna:Ostatnie zmiany, Specjalna:Zmiany w linkowanych i Specjalna:Obserwowane można zobaczyć ikonkę zegarka przy każdej stronie obserwowanej tymczasowo stronie będzie widoczna ikonka zegarka. Po najechaniu myszą (na urządzeniach stacjonarnych) na tę ikonkę zegarka możesz zobaczyć, ile dni obserwowania pozostało. Po dotknięciu (na urządzeniach mobilnych) tej ikonki zegarka możesz zobaczyć, ile dni obserwowania pozostało.
 4. Poprzez edycję listy obserwowanych (komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne w trybie zaawansowanym): Wszystkie obserwowane strony, w tym także tymczasowo, można zobaczyć na stronie Specjalna:Edytuj_obserwowane, posortowanej według daty wygaśnięcia. Wpisy, które najszybciej wygasną znajdują się na górze list. Strony obserwowane permanentnie pozostają sortowane alfabetycznie i są wyświetlane poniżej stron obserwowanych tymczasowo. W przypadku użytkowników korzystających z wersji mobilnej ta funkcja dostępna jest w jej trybie zaawansowanym. Aby włączyć tryb zaawansowany, przejdź do strony ustawień i zaznacz "Tryb zaawansowany".

Podczas usuwania, przenoszenia, zabezpieczania, blokowania, przysłania, cofania, itp.

Nowy czas obserwowania

Nie można ustawić okresu obserwowania lub zmienić istniejącego podczas wykonywania niektórych akcji, takich jak usuwania, przenoszenia, zabezpieczania, blokowania, przysłania, cofania, itp. Można jednak zmienić status obserwowania po ich wykonaniu. Sprawdź w sekcji "Jak tymczasowo obserwować stronę" jak to zrobić.

Ustawione już czasy obserwowania

Jeżeli włączyłeś tymczasowe obserwowanie strony i masz zaznaczone “Obserwuj” podczas wykonywania czynności ze stroną (usuwanie, przenoszenie, zabezpieczanie, blokowanie, przysłanie, itp.), to wybór tymczasowego obserwowania zostanie zachowany. Tak samo jest przy wykonywaniu cofania zmian na stronach obserwowanych. Jeżeli ktoś inny wykona akcję na stronie przez ciebie obserwowanej tymczasowo (takie jak usunięcie lub przeniesienie) to sposób obserwowania będzie nadal zachowany. W przypadku przenosin, czas obserwowania zostanie zachowany dla starego i nowego tytułu. Po przeniesieniu strony można oczywiście zmienić czas obserwowania oddzielnie dla nazwy pierwotnej i docelowej.

Ograniczenia

Cannot be default

There is no way to make temporary watch the default when you click the star icon. Each time you watch a page the default is permanent watch and each time you need to change this to a temporary duration.

Wsparcie urządzeń mobilnych

Można obserwować stronę tymczasowo po kliknięciu ikonki gwiazdki lub otwarcie strony z parametrem action=watch. Nie można jednak obserwować stron z aplikacji mobilnych, gdyż całkowicie nie obsługują one obserwowania stron.

Edytor wizualny

Jeżeli edytujesz stronę w edytorze wizualnym nie ma możliwości wyboru czasu obserwowania przy polu wyboru “Obserwuj” widocznego podczas zapisywania zmian. Jednak jeżeli już obserwujesz stronę i otworzysz ją w edytorze wizualnym, zaznaczenie opcji “Obserwuj” zachowa dotychczas ustawiony czas obserwowania.

Jak przekazać opinię

To jest nowa funkcja, więc mogą pojawić się różne problemy do rozwiązania. Dlatego też zachęcamy do przekazywania nam informacji. Dziękujemy za wiadomości, czekamy na nie na stronie dyskusji projektu!