Axuda:Extensión:ParserFunctions

From MediaWiki.org
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Help:Extension:ParserFunctions and the translation is 78% complete.

Other languages:
العربية • ‎български • ‎বাংলা • ‎català • ‎Deutsch • ‎Zazaki • ‎English • ‎español • ‎فارسی • ‎suomi • ‎français • ‎galego • ‎magyar • ‎Հայերեն • ‎italiano • ‎日本語 • ‎한국어 • ‎Lëtzebuergesch • ‎मराठी • ‎Nederlands • ‎polski • ‎پښتو • ‎português • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎தமிழ் • ‎ไทย • ‎Türkçe • ‎українська • ‎Tiếng Việt • ‎中文

The ParserFunctions extension provides eleven additional parser functions to supplement the "magic words", which are already present in MediaWiki. (It may be configured to provide additional parser functions for string handling; these string functions are documented elsewhere.) All the parser functions provided by this extension take the form:

{{#nomedafunción: parámetro 1 | parámetro 2 | parámetro 3 ... }}

#expr

Tipo Operadores
Agrupación (parénteses) ( )
Números 1234.5   e (2.718)   pi (3.142)
Operador binario e   unario +,-
Unarios not ceil trunc floor abs exp ln sin cos tan acos asin atan
Binarios ^
* / div mod
+ -
Arredondamento round
Lóxicos = != <> > < >= <=
and
or

Esta función calcula a expresión matemática e devolve o seu resultado. This function is also available in Scribunto via the mw.ext.ParserFunctions.expr function.

{{#expr: expresión }}

Os operadores dispoñibles son clasificados á dereita, en orde de precedencia. Véxase Axuda:Cálculo para máis detalles da función de cada operador. A precisión e o formato do resultado devolto cambiará a depender do sistema operativo do servidor correndo a wiki, e o formato de número da linguaxe do sitio.

Cando avaliar usando álxebra booleana, o valor cero é avaliado coma false (falso) e calquera valor distinto de cero, positivo ou negativo, é avaliado coma true (verdadeiro):

{{#expr: 1 and -1 }}1
{{#expr: 1 and 0 }}0
{{#expr: 1 or -1 }}1
{{#expr: -1 or 0 }}1
{{#expr: 0 or 0 }}0

Unha expresión de entrada baleira retorna un valor string baleiro. Expresións inválidas retornan unha das varias mensaxes de erro, que poden ser capturadas usando a función #iferror:

{{#expr: }}
{{#expr: 1+ }}Expression error: Missing operand for +.
{{#expr: 1 = }}Expression error: Missing operand for =.
{{#expr: 1 foo 2 }}Expression error: Unrecognized word "foo".

A orde de operandos de adición e subtracción antes ou despois de un número é significativa, podendo este ser tratado coma un valor positivo ou negativo en lugar dun operando cunha entrada errónea:

{{#expr: +1 }}1
{{#expr: -1 }}-1
{{#expr: + 1 }}1
{{#expr: - 1 }}-1

Note, if using the output of magic words, you must raw-format them in order to remove commas and translate the numerals. For example, {{NUMBEROFUSERS}} results in 8.285.190, where we want 8285190, which can be obtained using {{formatnum:{{NUMBEROFUSERS}}|R}}. This is especially important in some languages, where numerals are translated. For example, in Bengali, {{NUMBEROFUSERS}} produces ৩০,০৬১.

{{#expr:{{NUMBEROFUSERS}}+100}}108.285
{{#expr:{{formatnum:{{NUMBEROFUSERS}}|R}}+100}}8285290
Warning Warning: O operador mod devolve resultados equivocados para algúns valores do segundo parámetro:
{{#expr: 123 mod (2^64-1)}}Division by zero. (retorna un valor baleiro de string; cando debería devolver 123)
Se o desiderátum for facer cálculos baseados en datas (ex. test se a data e hora actual está despois dalgunha outra data e hora), primeiro, débese converter a hora para contar os segundos despois de 1 de xaneiro de 1970 utilizándose {{#time: xNU }}, entón pódese simplemente sumar e subtraer datas coma números.

Arredondamento

Redondea o número á esquerda a un múltiple de 1/10 elevado a unha potencia, co expoñente igual ó valor truncado do número á dereita.

Para redondear para cima ou para baixo débese usar os operadores unarios ceil ou floor, respectivamente.

Caso de test Resultado Medio de arredondamento
{{#expr: 1/3 round 5 }} 0.33333 Se o díxito final for < 5, ningún arredondamento aparente acontece
{{#expr: 1/6 round 5 }} 0.16667 Se o díxito final é >= 5, redondease cara arriba
{{#expr: 8.99999/9 round 5 }} 1 Outra vez, o resultado é redondeado no último díxito, que sucede nun redondeado adicional
{{#expr: 1234.5678 round -2 }} 1200 Redondeado cara máis preto de 100 porque valores negativos redondéanse á esquerda do punto decimal
{{#expr: 1234.5678 round 2 }} 1234.57 Redondeado cara o cento máis preto, porque valores positivos redodéanse á dereita do punto decimal
{{#expr: 1234.5678 round 2.3 }} 1234.57 Os decimais no índice redondeado non significan ningunha diferenza no resultado redondeado
{{#expr: trunc 1234.5678 }} 1234 Porción decimal truncada (cortada)
Redondeando ó enteiro máis preto
{{#expr: 1/3 round 0 }} 0 Reducido cara o enteiro "máis preto", que é cero
{{#expr: 1/2 round 0 }} 1 Aumentado cara o enteiro máis preto, que é un
{{#expr: 3/4 round 0 }} 1 Aumentado cara o enteiro máis preto, que é un
{{#expr: -1/3 round 0 }} 0 Aumentado cara o enteiro máis preto, que é cero
{{#expr: -1/2 round 0 }} -1 Reducido cara o enteiro máis preto, que é un negativo
{{#expr: -3/4 round 0 }} -1 Reducido cara o enteiro máis preto, que é un negativo
Redondeamento cara arriba ou baixo con "ceil" e "floor"
{{#expr: ceil(1/3) }} 1 Aumentado cara o próximo enteiro "meirande", que é un
{{#expr: floor(1/3) }} 0 Reducido cara o próximo entero "máis pequeno", que é cero
{{#expr: ceil(-1/3) }} 0 Aumentado cara o próximo enteiro meirande, que é cero
{{#expr: floor(-1/3) }} -1 Reducido cara o próximo entero máis pequeno, que é un negativo
{{#expr: ceil 1/3 }} 0.33333333333333 Non se redondea porque 1 xa é enteiro
Warning Warning: Interpretado coma (ceil 1)/3 e non coma ceil(1/3), como se podería esperar

Strings

Expressions only work with number-like values, they cannot compare strings or characters. #ifeq can be used instead.

{{#expr: "a" = "a" }}Expression error: Unrecognized punctuation character """.
{{#expr: a = a }}Expression error: Unrecognized word "a".
{{#ifeq: a | a | 1 | 0 }}1

#if

Esta función avalía un string de test e determina se está baleiro ou non. Considérase que un string de test que posúe soamente espazo en branco está baleiro.

{{#if: string de test | retorno se string de test é non baleiro | retorno se string de test é baleiro (ou contén soamente espazos en branco) }}
{{#if: primeiro parámetro | segundo parámetro | terceiro parámetro }}

Esta función primeiro proba se o primeiro parámetro non está baleiro. Se tal non está baleiro, a función mostra o segundo. Se o primeiro parámetro está baleiro ou contén soamente caracteres en branco (espazos, quebra de liña etc.), móstrase o terceiro.

{{#if: | yes | no}}no
{{#if: string | yes | no}}yes
{{#if:      | yes | no}}no
{{#if:


| yes | no}}
no

String de test é sempre interpretado coma texto puro, así expresións matemáticas non son analizadas:

{{#if: 1==2 | yes | no }}yes
{{#if: 0 | yes | no }}yes

The last parameter (false) may be omitted:

{{#if: foo | yes }}yes
{{#if: | yes }}
{{#if: foo | | no}}

The function may be nested. To do so, nest the inner #if function in its full form in place of a parameter of the enclosing #if function. Up to seven levels of nesting is possible, although that may depend on the wiki or a memory limit.

{{#if: test string | value if test string is not empty | {{#if: test string | value if test string is not empty | value if test string is empty (or only white space) }} }}

You can also use a parameter as the test string in your #if statement. You need to ensure you add the | (pipe symbol) after the name of the variable.

{{#if:{{{1|}}}|You entered text in variable 1|There is no text in variable 1}}

Véxase Help:Parser functions in templates para máis exemplos desta función.

#ifeq

Esta función compara dous strings e determina se son idénticos.

{{#ifeq: string 1 | string 2 | value if identical | value if different }}

Se ambos os dous strings son valores numéricos válidos, son comparadas numericamente:

{{#ifeq: 01 | 1 | equal | not equal}}equal
{{#ifeq: 0 | -0 | equal | not equal}}equal
{{#ifeq: 1e3 | 1000 | equal | not equal}}equal
{{#ifeq: {{#expr:10^3}} | 1000 | equal | not equal}}equal


En caso contrario, a comparación é feita coma texto; esta comparación é sensible a letras maiúsculas:

{{#ifeq: foo | bar | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: foo | Foo | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: "01" | "1" | equal | not equal}}not equal  (compare con exemplo similar arriba, sen comiñas)
{{#ifeq: 10^3 | 1000 | equal | not equal}}not equal  (compare con exemplo similar arriba, con #expr)

Como un exemplo práctico, dado un modelo existente Template:Size usado para establecer tamaños estándares de curtos e longos, definido como:

{{#ifeq: {{{1|}}} | short | 20 | 40}}

resulta no seguinte:

{{size|short}}20
{{size|20}}40
{{size}}40
Warning Warning: As comparacións numéricas con #ifeq e #switch non son equivalentes a comparacións con #expr:
{{#ifeq: 12345678901234567 | 12345678901234568 | equal | not equal}}not equal
{{#switch: 12345678901234567 | 12345678901234568 = equal | not equal}}not equal

porque PHP compara dous números do tipo enteiro, mentres que:

{{#ifexpr: 12345678901234567 = 12345678901234568 | equal | not equal}}equal
porque MediaWiki converte números literais en expresións para tipo flutuante, o que, para enteiros grandes coma estes, implica arredondamento.

Warning Warning: Etiquetas e funcións sintácticas dentro de etiquetas sintácticas (coma <nowiki>) son provisoriamente substituídas por un código exclusivo. Isto afecta as comparacións:
{{#ifeq: <nowiki>foo</nowiki> | <nowiki>foo</nowiki> | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: <math>foo</math> | <math>foo</math> | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: {{#tag:math|foo}} | {{#tag:math|foo}} | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: [[foo]] | [[foo]] | equal | not equal}}equal
If the strings to be compared are given as equal calls to the same template containing such tags, then the condition is true, but in the case of two templates with identical content containing such tags it is false.
Warning Warning: Be careful when comparing against the current page title using the page name magic words. These magic words convert special characters into numeric HTML entities. This may result in misleading results. For example, if you are on a page titled "L'Aquila"...
{{#ifeq: L'Aquila | {{FULLPAGENAME}} | equal | not equal}}not equal[dubious ]

NOTE: The above is actually wrong: Due to improvements, it will now return "equal". However, this can be important in some other cases; for example, {{FULLPAGENAME}}, depending on wiki, may capitalize the first letter, and will replace all underscores with spaces.

To work around this, apply the magic word to both parameters:

{{#ifeq: {{FULLPAGENAME: L'Aquila}} | {{FULLPAGENAME}} | equal | not equal}}equal

#iferror

This function takes an input string and returns one of two results; the function evaluates to true if the input string contains an HTML object with class="error", as generated by other parser functions such as #expr, #time and #rel2abs, template errors such as loops and recursions, and other "failsoft" parser errors.

{{#iferror: test string | value if error | value if correct }}

Un ou ambos os strings de retorno poden ser omitidos. Se o string correcto é omitido, o string de test é devolto se non estiver errado. Se o string erro é tamén omitido, un string baleiro é devolto nun erro:

{{#iferror: {{#expr: 1 + 2 }} | error | correct }}correct
{{#iferror: {{#expr: 1 + X }} | error | correct }}error
{{#iferror: {{#expr: 1 + 2 }} | error }}3
{{#iferror: {{#expr: 1 + X }} | error }}error
{{#iferror: {{#expr: 1 + 2 }} }}3
{{#iferror: {{#expr: 1 + X }} }}
{{#iferror: {{#expr: . }} | error | correct }}correct
{{#iferror: <strong class="error">a</strong> | error | correct }}error

#ifexpr

Esta función avalía unha expresión matemática e devolve un de dous strings, dependendo do valor binario do resultado:

{{#ifexpr: expression | value if true | value if false }}

A entrada de expresión é avaliada exactamente como está por #expr arriba, cos mesmos operadores que están dispoñibles. A saída é entón avaliada como sendo unha expresión binaria.

Unha expresión de entrada baleira avalía cara false:

{{#ifexpr: | yes | no}}no

Como mencionado arriba, cero avalía cara false e calquera valor non cero avalía cara true, así esta función é equivalente a unha utilizando soamente #ifeq e #expr:

{{#ifeq: {{#expr: expression }} | 0 | value if false | value if true }}

agás unha expresión de entrada baleira ou equivocada (unha mensaxe de erro é tratada coma string baleiro; non é igual a cero, así poñemos value if true).

{{#ifexpr: = | yes | no }}Expression error: Unexpected = operator.

comparando

{{#ifeq: {{#expr: = }} | 0 | no | yes }}yes

Calquera ou ambos os valores de retorno poden ser omitidos; ningunha saída é dada cando o sitio apropiado é deixado baleiro:

{{#ifexpr: 1 > 0 | yes }}yes
{{#ifexpr: 1 < 0 | yes }}
{{#ifexpr: 0 = 0 | yes }}yes
{{#ifexpr: 1 > 0 | | no}}
{{#ifexpr: 1 < 0 | | no}}no
{{#ifexpr: 1 > 0 }}

#ifexist

Esta función toma un string de entrada, interprétao coma un título de páxina, e devolve un de dous valores, dependendo se páxina existe na wiki local ou non.

{{#ifexist: page title | value if exists | value if doesn't exist }}

A función avalía coma true (verdadeiro) se a páxina existe, se contén contido, está visiblemente baleiro (contén meta-datos como ligazóns de categoría ou palabras máxicas, pero ningún contido visible), está baleira, ou é unha redirección. Soamente páxinas que son ligazóns vermellas avalían cara falso (false), incluíndo se a páxina existía mais foi borrada.

{{#ifexist: Help:Extension:ParserFunctions/gl | exists | doesn't exist }}exists
{{#ifexist: XXHelp:Extension:ParserFunctions/glXX | exists | doesn't exist }}doesn't exist

A función trata coma true (verdadeiro) para mensaxes de sistema que foron personalizadas, e para páxinas especiais que son definidas polo software.

{{#ifexist: Special:Watchlist | exists | doesn't exist }}exists
{{#ifexist: Special:CheckUser | exists | doesn't exist }}exists (porque a extensión CheckUser está instalada nesta wiki)
{{#ifexist: MediaWiki:Copyright | exists | doesn't exist }}exists (porque MediaWiki:Copyright foi personalizado)

Se unha páxina comproba un destino utilizando #ifexist:, entón tal páxina aparecerá na lista Special:WhatLinksHere para a páxina de destino. Así se o código {{#ifexist:Foo}} foi incluído en tempo de execución nesta páxina (Help:Extension:ParserFunctions/gl), Special:WhatLinksHere/Foo listará Help:Extension:ParserFunctions/gl.

En wikis que utilizan un repositorio compartido de medias, #ifexist: pode ser utilizada para comprobar se un arquivo foi cargado ó repositorio, pero non á wiki de per se:

{{#ifexist: File:Example.png | exists | doesn't exist }}doesn't exist
{{#ifexist: Image:Example.png | exists | doesn't exist }}doesn't exist
{{#ifexist: Media:Example.png | exists | doesn't exist }}exists

Se unha páxina de descrición local foi creada para o arquivo, o resultado é existe para tódolos ítens arriba.

#ifexist: non funciona con ligazóns de interwiki.

Limites de ifexist

#ifexist:: é considerada unha "función sintáctica custosa"; soamente unha cantidade limitada dela pode ser incluída nalgunha unha páxina (incluíndo funcións dentro de modelos translucidos). Cando este límite é superado, calquera outra función #ifexist: automaticamente devolve falso, se a páxina de destino existe ou non, e a páxina é clasificada en Category:Pages with too many expensive parser function calls. O nome da tracking category pode variar dependendo da lingua do contido da wiki.

Nalgúns casos de é posíbel emular o efecto de ifexist con CSS, usando os selectores a.new (para seleccionar as ligazóns das páxinas inexistentes) ou a:not(.new) (para seleccionar as ligazóns páxinas existentes). Ademais, porque a cantidade de funcións sintácticas custosas que poden ser utilizadas nunha soa páxina é controlada por $wgExpensiveParserFunctionLimitManual:$wgExpensiveParserFunctionLimit, pódese aumentar este límite en LocalSettings.php, se for preciso.

#rel2abs

Esta función converte un camiño de arquivo relativo nun absoluto.

{{#rel2abs: path }}
{{#rel2abs: path | base path }}

Dentro da entrada de path, a sintaxe s seguir é válida:

 • . → o nivel actual
 • .. → "suba un nivel"
 • /foo → "vai cara un nivel abaixo no subdirectorio /foo"

Se o base path non é especificado, o nome completo da páxina nela será utilizado en seu lugar:

{{#rel2abs: /quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/baz/quok
{{#rel2abs: ./quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/baz/quok
{{#rel2abs: ../quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/quok
{{#rel2abs: ../. | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar

Sintaxe errónea, coma /. ou /./, é ignorada. Vez que non máis que dous puntos consecutivos son permitidos, secuencias coma estas poden ser utilizadas para separar declaracións sucesivas:

{{#rel2abs: ../quok/. | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/quok
{{#rel2abs: ../../quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/quok
{{#rel2abs: ../../../quok | Help:Foo/bar/baz }}quok
{{#rel2abs: ../../../../quok | Help:Foo/bar/baz }}Error: Invalid depth in path: "Help:Foo/bar/baz/../../../../quok" (tried to access a node above the root node).

#switch

Esta función proba un valor de entrada contra varios casos de test, devolvendo unha cadea asociada se unha correspondencia é atopada.

{{#switch: comparison string
 | case = result
 | case = result
 | ...
 | case = result
 | default result
}}

Exemplos:

{{#switch: baz | foo = Foo | baz = Baz | Bar }}Baz
{{#switch: foo | foo = Foo | baz = Baz | Bar }}Foo
{{#switch: zzz | foo = Foo | baz = Baz | Bar }}Bar

#switch with partial transclusion tags can effect a configuration file that enables an editor unfamiliar with template coding to view and edit configurable elements.

Estándar

O resultado estándar é devolto se ningún string dos casos combina có string de comparación:

{{#switch: test | foo = Foo | baz = Baz | Bar }}Bar

Nesta sintaxe, o resultado estándar debe ser o último parámetro e non debe conter un sinal de igual puro.

{{#switch: test | Bar | foo = Foo | baz = Baz }} →
{{#switch: test | foo = Foo | baz = Baz | B=ar }} →

Alternativamente, o resultado estándar pode ser explicitamente declarado cun string de case para "#default".

{{#switch: comparison string
 | case = result
 | case = result
 | ...
 | case = result
 | #default = default result
}}

Un resultado estándar declarado desta forma pode ser posto en calquera sitio dentro da función:

{{#switch: test | foo = Foo | #default = Bar | baz = Baz }}Bar

Se o parámetro default (estándar) é omitido e ningunha correspondencia é atopada, ningún result (resultado) é devolto:

{{#switch: test | foo = Foo | baz = Baz }}

Agrupando resultados

É posible ter valores 'malogrados', cando varias strings de case devolven a mesma cadea de result (resultado). Isto minimiza duplicación.

{{#switch: comparison string
 | case1 = result1
 | case2 
 | case3 
 | case4 = result234
 | case5 = result5
 | case6 
 | case7 = result67
 | #default = default result
}}

Here cases 2, 3 and 4 all return result234; cases 6 and 7 both return result67

Comportamento de comparación

Tal como con #ifeq, a comparación é feita numericamente se tanto o string de comparación coma o string de caso so proba son numéricas; ou como string sensible a letras maiúsculas doutra forma:

{{#switch: 0 + 1 | 1 = one | 2 = two | three}} → three
{{#switch: {{#expr: 0 + 1}} | 1 = one | 2 = two | three}} → one
{{#switch: a | a = A | b = B | C}} → A
{{#switch: A | a = A | b = B | C}} → C

O string de case pode ser baleiro:

{{#switch: | = Nothing | foo = Foo | Something }}Nothing

Unha vez unha correspondencia é atopada, os cases (casos) seguintes son ignorados:

{{#switch: b | f = Foo | b = Bar | b = Baz | }}Bar
Warning Warning: As comparacións numéricas con #switch e #ifeq non son equivalentes ás comparacións en expresións (véxase arriba tamén):
{{#switch: 12345678901234567 | 12345678901234568 = A | B}} → B
{{#ifexpr: 12345678901234567 = 12345678901234568 | A | B}} → A

Sinais de igual puros

Strings de "caso" non poden conter sinais de igual puros. Para contornar isto, débese crear un modelo {{=}} contendo un sinal de igual simple: =.

Exemplo:

{{#switch: 1=2
 | 1=2 = raw
 | 1<nowiki>=</nowiki>2 = nowiki
 | 1&#61;2 = html
 | 1{{=}}2 = template
 | default
}}html

Note Note: For a simple real life example of the use of this function, check Template:NBA color. Two complex examples can be found at Template:Extension and Template:BOTREQ.

Substituíndo #ifeq

#switch pode ser utilizado reducir profundidade de expansión.

Por exemplo:

 • {{#switch:{{{1}}} |condition1=branch1 |condition2=branch2 |condition3=branch3 |branch4}}

é equivalente a

 • {{#ifeq:{{{1}}}|condition1 |branch1 |{{#ifeq:{{{1}}}|condition2 |branch2 |{{#ifeq:{{{1}}}|condition3 |branch3 |branch4}}}}}}

i.e.

{{#ifeq:{{{1}}}|condition1 
 |<!--then-->branch1 
 |<!--else-->{{#ifeq:{{{1}}}|condition2 
        |<!--then-->branch2 
        |<!--else-->{{#ifeq:{{{1}}}|condition3 
               |<!--then-->branch3 
               |<!--else-->branch4}}}}}}

#time

Código Descrición Retorno actual
(Limpe o cache desta páxina para actualizar)
Ano
Y Ano con catro díxitos 2016
y Ano con dous díxitos. 16
L 1, se é ano bisesto; 0, se non. 1
o[note 1] Código ISO-8601 do ano da semana especificada.[note 2] 2016[note 3]
 1. Require PHP 5.1.0 e o mais novo e a rev:45208.
 2. Isto ten o mesmo valor de Y, agás que se o código ISO de semana (W) pertence ao ano anterior ou posterior, tal ano é utilizado polo outro.
 3. Will output literal o if note 1 not fulfilled.
Mes
n Número do mes, sen cero á esquerda. 12
m Número do mes, con cero á esquerda. 12
M Abreviatura do nome do mes na lingua do sitio. dec
F Nome completo do mes na lingua do sitio. decembro
xg Devolve o nome enteiro de mes na forma do caso xenitivo para linguas de sitios que distinguen entre as formas xenitiva e nominativa. Esta opción é útil para moitas linguas eslavas coma polaco, ruso, eslovaco, checo, bielorruso, esloveno, ucraíno etc. Para polaco:

(nominativo)

{{#time:d F Y|20 June 2010|pl}} → 20 czerwiec 2010

(xenitivo)

{{#time:d xg Y|20 June 2010|pl}} → 20 czerwca 2010

Semana
W Código ISO-8601 do número da semana, con cero á esquerda. 49
Día
j Día do mes, sen cero á esquerda. 9
d Día do mes, con cero á esquerda. 09
z Day of the year (January 1 = 0).
Note Note: To get the ISO day of the year add 1.
343
D Abreviatura do día da hebdómada. Raramente internacionalizado. ven
l Nome completo do día da semana. Raramente internacionalizado. venres
N Código ISO-8601 do día da semana (luns = 1, domingo = 7) 5
w Número do día da hebdómada (domingo = 0, sábado = 6). 5
Hora
a "am" durante a mañá (00:00:00 → 11:59:59), "pm" polo contrario (12:00:00 → 23:59:59). pm
A Versión en maiúsculas de a arriba. PM
g Hora no formato de 12 horas, sen cero á esquerda. 11
h Hora no formato de 12 horas, con cero á esquerda. 11
G Hora no formato de 24 horas, sen cero á esquerda. 23
H Hora no formato de 24 horas, con cero á esquerda. 23
Minutos e segundos
i Minutos pasados nunha hora, con cero á esquerda. 16
s Segundos contados nun minuto, con cero á esquerda. 59
U Segundos dende 1 de xaneiro de 1970 00:00:00 GMT. 1481325419
Fuso horario (des 1.22wmf2)
e Identificador de fuso horario. UTC
I Se a data é, ou non, durante o horario de verán 0
O Diferenza para a hora de Greenwich (GMT) +0000
P Diferenza para a hora de Greenwich (GMT), con dous puntos +00:00
T Abreviatura do fuso horario. UTC
Z Desprazamento do fuso horario en segundos. 0
Diversos
t Números de días no mes actual 31
c ISO 8601 formatted date, equivalent to Y-m-d"T"H:i:s+00:00. 2016-12-09T23:16:59+00:00
r RFC 5322 formatted date, equivalent to D, j M Y H:i:s +0000, with weekday name and month name not internationalized. Fri, 09 Dec 2016 23:16:59 +0000
Calendarios non gregorianos
Islámico
xmj Día do mes 9
xmF Nome completo do mes Rabi' al-awwal
xmn Número do mes. 3
xmY Ano completo. 1438
Iraniano (Jalaly)
xij Día do mes 19
xiF Nome completo do mes Azar
xin Número do mes. 9
xiY Ano completo 1395
xiy Ano con dous díxitos. 95
Hebreo
xjj Día do mes 9
xjF Nome completo do mes. Kislev
xjt Número de días no mes. 29
xjx Forma xenitiva do nome de mes. Kislev
xjn Número do mes 3
xjY Ano completo 5777
Calendario solar tailandés
xkY Ano completo no calendario solar tailandés.
Note Note: Para os anos antes de 1941 as datas na escala Jan-Mar non son ben calculadas.
2559
Ano Minguo/Juche
xoY Ano completo. 105
Calendario xaponés (nengo)
xtY Ano completo. 平成28
Flags
xn Formata o seguinte código numérico coma número de ASCII puro. Na lingua hindú, {{#time:H, xnH}} fai ०६, 06.
xN Coma xn, pero como unha flag alternada, que dura ata o fin do string ou ata a seguinte aparición de xN no string.
xr Formata o número seguinte coma número romano. Soamente funciona para números ata 10.000
(ata 3.000 antes de MediaWiki 1.20).
{{#time:xrY}} → MMXVI
xh Formata o número seguinte en números hebreos. {{#time:xhY}} → ב'ט"ז

Esta función sintáctica toma unha data e/ou hora (no calendario gregoriano) e formata conforme a sintaxe dada. Un obxecto de data/hora pode ser especificado; o estándar é o valor da palabra máxica {{CURRENTTIMESTAMP}} – é dicir, a hora na que a páxina foi por último traducída en HTML.

{{#time: format string }}
{{#time: format string | date/time object }}
{{#time: format string | date/time object | language code }}

A lista de códigos de formato aceptados é dada na táboa á dereita. Calquera carácter na texto so formato que non é recoñecida é pasado completamente inalterado; isto aplícase para tamén borrar espazos (o sistema non os necesita para interpretar os códigos). Hai tamén dúas formas de escaparse de carácteres dentro do texto formato:

 1. Unha barra invertida seguido por un carácter é interpretado exactamente coma un único carácter
 2. Caracteres entre comiñas son considerados caracteres literais, e as comiñas son sacadas.

Ademais, o dígrafo xx é interpretado como un só carácter "x".

{{#time: Y-m-d }}2016-12-09
{{#time: [[Y]] m d }}2016 12 09
{{#time: [[Y (year)]] }}2016 (16UTCpmFri, 09 Dec 2016 23:16:59 +0000)
{{#time: [[Y "(year)"]] }}2016 (year)
{{#time: i's" }}16'59"

The date/time object can be in any format accepted by PHP's strtotime() function. Both absolute (eg 20 December 2000) and relative (eg +20 hours) times are accepted.

{{#time: r|now}}Fri, 09 Dec 2016 23:16:59 +0000
{{#time: r|+2 hours}}Sat, 10 Dec 2016 01:16:59 +0000
{{#time: r|now + 2 hours}}Sat, 10 Dec 2016 01:16:59 +0000

O código da lingua en ISO 639-3 (?) permite mostrar o texto na lingua escollida {{#time:d F Y|1988-02-28|nl}}28 februari 1988
{{#time:l|now|uk}}п'ятниця
{{#time:d xg Y|20 June 2010|pl}}20 czerwca 2010

Se xa se calculou un data e hora en Unix, pódese utilizar esta forma de cálculo en operacións con data preto coa anteposición do símbolo @.

{{#time: U | now }}1481325419
{{#time: r|@1481325419}}Fri, 09 Dec 2016 23:16:59 +0000

Warning Warning: O intervalo de entrada aceptable é 1 de xaneiro de 0111 ata 31 de decembro de 9999. Para os anos de 100 a 110 a saída é incoherente, Y e anos bisestos son coma os anos 100-110, r, D, l e U son coma interpretar estes anos coma 2000-2010.

{{#time: d F Y | 29 Feb 0100 }}01 marzo 0100
(correcto, ano común), pero
{{#time: r | 29 Feb 0100 }}Mon, 01 Mar 0100 00:00:00 +0000 (erróneo, aínda que o ano 100 sexa interpretado coma 2000, pois é un ano bisesto)
{{#time: d F Y | 15 April 10000 }}Error: Invalid time.
{{#time: r | 10000-4-15 }}Sat, 15 Apr 2000 10:00:00 +0000

Year numbers 0-99 are interpreted as 2000-2069 and 1970-1999, except when written in 4-digit format with leading zeros:
{{#time: d F Y | 1 Jan 6 }}01 xaneiro 2006
{{#time: d F Y | 1 Jan 06 }}01 xaneiro 2006
{{#time: d F Y | 1 Jan 006 }}01 xaneiro 2006
{{#time: d F Y | 1 Jan 0006 }}01 xaneiro 0006 (4-digit format)

O día da hebdómada é soportado para os anos entre 100 e 110 e des 1753. Para os anos entre 111 e 1752 o retorno á dereita mostra "Unknown" e o da esquerda, "<>". Como consecuencia, o retorno á dereita non é aceptado para entrada destes anos.

Datas absolutas completas ou non poden ser especificadas; a función "completará" as partes da data que non son dadas, utilizándose dos valores actuais:

{{#time: Y | January 1 }}2016
Warning Warning: O recurso de complemento non é consistente. Algunhas partes son cubertas cos valores actuais; outras, non:

{{#time: Y m d H:i:s | June }}2016 06 09 00:00:00 Devolve o comezo do día, pero para o día presente do mes e do ano actuais.

{{#time: Y m d H:i:s | 2003 }}2003 12 09 00:00:00 Devolve o comezo do día, pero para o presente día do ano actual.

Coa Revisión MediaWiki r86805, un número de catro díxitos será interpretado coma un ano, endexamais coma hora e minutos:
{{#time: Y m d H:i:s | 1959 }}1959 12 09 00:00:00

Un número de seis díxitos é interpretado coma horas, minutos e segundos, se posíbel, pero, por outra banda, coma un erro (non, por exemplo, un ano e un mes):
{{#time: Y m d H:i:s | 195909 }}2016 12 09 19:59:09 A entrada é tida coma unha hora máis do que un código de ano+mes.
{{#time: Y m d H:i:s | 196009 }}Error: Invalid time. Aínda que 19:60:09 non sexa unha hora válida, 196009 non é interpretado coma setembro de 1960.

A función realiza un certo número de operacións con data:

{{#time: d F Y | January 0 2008 }}31 decembro 2007
{{#time: d F | January 32 }}Error: Invalid time.
{{#time: d F | February 29 2008 }}29 febreiro
{{#time: d F | February 29 2007 }}01 marzo
{{#time:Y-F|now -1 months}}2016-novembro

The total length of the format strings of the calls of #time is limited to 6000 characters[1].

Choiando con fusos horarios

There is a bug in this #time parser function (more specifically in PHP DateTime) that does not allow the passing-in of non-integers as relative time zone offsets. This issue does not apply when using an on-the-hour time zone, such as EDT. For example:

 • {{#time:g:i A | -4 hours }} ==> 7:16 PM

However, Venezuela is on a -4.5 hours time offset from UTC, and thus using its time zone will not normally allow the correct calculation of a relative time zone offset. Here's what happens:

 • {{#time:g:i A | -4.5 hours }} ==> 8:16 AM

Para contornar esta situación, pódese converter o tempo en minutos ou segundos, así:

 • {{#time:g:i A | -270 minutes }} ==> 6:46 PM
 • {{#time:g:i A | -16200 seconds }} ==> 6:46 PM

(Tim Starling, o desenvolvedor desta función, forneceu a sintaxe exacta para esta solución.)

#timel

This function is identical to {{#time: ... }}, except that it uses the local time of the wiki (as set in $wgLocaltimezone) when no date is given.

{{#time: Y-m-d }}2016-12-09
{{#timel: Y-m-d }}2016-12-09
{{#time: Y F d H:i:s}}2016 decembro 09 23:16:59
{{#timel: Y F d H:i:s}}2016 decembro 09 23:16:59

#titleparts

This function separates a page title into segments based on slashes, then returns some of those segments as output.

{{#titleparts: pagename | number of segments to return | first segment to return }}

If the number of segments to return parameter is not specified, it defaults to "0", which returns all the segments from the first segment to return (included). If the first segment to return parameter is not specified or is "0", it defaults to "1":

{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok }}Talk:Foo/bar/baz/quok
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 1 }}Talk:Foo See also {{ROOTPAGENAMEHelp:Magic_words#Page_names}}.
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 2 }}Talk:Foo/bar
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 2 | 2 }}bar/baz
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | | 2 }}bar/baz/quok

Negative values are accepted for both values. Negative values for the number of segments to return parameter effectively 'strips' segments from the end of the string. Negative values for the first segment to return translates to "start with this segment counting from the right":

{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -1 }}Talk:Foo/bar/baz Elimina un segmento do fin do string. Véxase tamén {{BASEPAGENAME}}.
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -4 }}Elimina os 4 segmentos do fin do string
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -5 }}Elimina 5 segmentos do fin do string (máis do que existen)
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | | -1 }}quok Devolve o último segmento. Véxase tamén {{SUBPAGENAME}}.
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -1 | 2 }}bar/baz Elimina un segmento do fin do string, entón devolve do segundo segmento en diante
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -1 | -2 }}baz Empeza a copiar no segundo último elemento; extrae un segmento do fin do string

Before processing, the pagename parameter is HTML-decoded: if it contains some standard HTML character entities, they will be converted to plain characters (internally encoded with UTF-8, i.e. the same encoding as in the MediaWiki source page using this parser function).

For example, any occurence of &quot;, &#34;, or &#x22; in pagename will be replaced by ".
No other conversion from HTML to plain text is performed, so HTML tags are left intact at this initial step even if they are invalid in page titles.
Some magic keywords or parser functions of MediaWiki (such as {{PAGENAMEHelp:Magic words#Page names}} and similar) are known to return strings that are needlessly HTML-encoded, even if their own input parameter was not HTML-encoded:

The titleparts parser function can then be used as a workaround, to convert these returned strings so that they can be processed correctly by some other parser functions also taking a page name in parameter (such as {{PAGESINCAT:Help:Magic words#PAGESINCAT}} but which are still not working properly with HTML-encoded input strings.

For example, if the current page is Category:Côte-d'Or, then:

 • {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d'Or | 1 | 0 }}, and {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d&apos;Or | 1 | 0 }} are both returning 1; (the #ifeq parser function does perform the HTML-decoding of its input parameters).
 • {{#switch: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d'Or = 1 | #default = 0 }}, and {{#switch: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d&apos;Or = 1 | #default = 0 }} are both returning 1; (the #switch parser function does perform the HTML-decoding of its input parameters).
 • {{#ifexist: {{FULLPAGENAME}} | 1 | 0 }}, {{#ifexist: Category:Côte-d'Or | 1 | 0 }}, or even {{#ifexist: Category:Côte-d&apos;Or | 1 | 0 }} will all return 1 if that category page exists (the #ifexist parser function does perform the HTML-decoding of its input parameters);
 • {{PAGESINCAT: Côte-d'Or }} will return a non-zero number, if that category contains pages or subcategories, but:
 • {{PAGESINCAT: {{CURRENTPAGENAME}} }}, may still unconditionally return 0, just like:
 • {{PAGESINCAT: {{PAGENAME|Category:Côte-d'Or}} }}
 • {{PAGESINCAT: {{PAGENAME|Category:Côte-d&apos;Or}} }}

The reason of this unexpected behavior is that, with the current versions of Mediawiki, there are two caveats:

 • {{FULLPAGENAME}}, or even {{FULLPAGENAME|Côte-d'Or}} may return the actually HTML-encoded string Category:Côte-d&apos;Or and not the expected Category:Côte-d'Or, and that:
 • {{PAGESINCAT: Côte-d&apos;Or }} unconditionally returns 0 (the PAGESINCAT magic keyword does not perform any HTML-decoding of its input parameter).

The simple workaround using titleparts (which will continue to work if the two caveats are fixed in a later version of MediaWiki) is:

 • {{PAGESINCAT: {{titleparts: {{CURRENTPAGENAME}} }} }}
 • {{PAGESINCAT: {{titleparts: {{PAGENAME|Category:Côte-d'Or}} }} }}
 • {{PAGESINCAT: {{titleparts: {{PAGENAME|Category:Côte-d&apos;Or}} }} }}, that all return the actual number of pages in the same category.

Then the decoded pagename is canonicalized into a standard page title supported by MediaWiki, as much as possible:

 1. All underscores are automatically replaced with spaces:
  {{#titleparts: Talk:Foo/bah_boo|1|2}}bah boo Not bah_boo, despite the underscore in the original.
 2. O texto de entrata posúe o límite de 25 cortes; as barras a máis son ignoradas e o 25º elemento conterá o resto do texto. O texto é tamén limitado a 255 caracteres, e é tratado como un título de páxina:
  {{#titleparts: a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z/aa/bb/cc/dd/ee | 1 | 25 }}y/z/aa/bb/cc/dd/ee
  Se por calquera razón necesítase forzar esta función ó seu límite, aínda que moi improbable, é posible contornar o límite de 25 cortes agrupándose unha función dentro doutra:
  {{#titleparts: {{#titleparts: a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z/aa/bb/cc/dd/ee| 1 | 25 }} | 1 | 2}}z
 3. The list of substrings is not cleaned up hierarchically (unlike with the {{PAGENAMEHelp:Magic words#Page names}} magic keyword, the ./ and ../ relative path segments are left intact by #titleparts):
  {{#titleparts: ../c/d }}../c/d
  {{PAGENAME: ../c/d }} → '
 4. Finally the first substring is capitalized according to the capitalization settings of the local wiki (if that substring also starts by a local namespace name, that namespace name is also normalized).
  {{#titleparts: talk:a/b/c }}Talk:A/b/c
Warning Warning: You can use #titleparts as a small "string parser and converter", but consider that it returns the first substring capitalized:
{{#titleparts: one/two/three/four|1|1 }}One
{{#titleparts: one/two/three/four|1|2 }}two

If lower case is needed, use lc: function to control output:

{{lc: {{#titleparts: one/two/three/four|1|1 }} }}one

You can prepend a 'dummy' slash at the beginning of the string to get the correct first substring capitalization (uppercase or lowercase). Use 2 instead of 1 for first segment to return:

{{#titleparts: /one/two/three/four|1|2 }}one
{{#titleparts: /One/two/three/four|1|2 }}One
Warning Warning: Certain characters that are illegal in a page title will cause #titleparts to not parse the string:
{{#titleparts: {one/two} | 1 | 1 }}{one/two}. Non retorna o resultado esperado: {one
{{#titleparts: [[page]]/123 | 1 | 2 }}page/123. Does not work because brackets are illegal in page titles and this parser function does not process links embedded in its input pagename parameter, even when they use the MediaWiki syntax, or any other HTML or MediaWiki tags.
{{#titleparts: red/#00FF00/blue | 1 | 3 }} → "". Does not work because "#" is also illegal in page titles.
Warning Warning: Esta función non se degrada ordinariamente se a súa entrada supera 255 carácteres. Se o texto for maior que 256 caracteres, esta función sinxelamente retornará o mesmo texto.


Aspectos xerais

Substitución

Parser functions can be substituted by prefixing the hash character with subst::

{{subst:#ifexist: Help:Extension:ParserFunctions/gl | [[Help:Extension:ParserFunctions/gl]] | Help:Extension:ParserFunctions/gl }} → o código [[Help:Extension:ParserFunctions/gl]] será engadido no texto wiki se a páxina Help:Extension:ParserFunctions/gl existir.
Warning Warning: The results of substituted parser functions are undefined if the expressions contain unsubstituted volatile code such as variables or other parser functions. For consistent results, all the volatile code in the expression to be evaluated must be substituted. See Help:Substitution.

Substitution does not work within <ref></ref>Extension:Cite#Substitution and embedded parser functions, you can use {{subst:#tag:ref|}} for this purpose.

Redireccións

Especially {{#time:…|now-…}} could be handy in redirects to pages including dates, but this does not work.

Elidindo o carácter de barra vertical en táboas

Parser functions will mangle wikitable syntax and pipe characters (|), treating all the raw pipe characters as parameter dividers. To avoid this, most wikis used a template Template:! with its contents only a raw pipe character (|), since MW 1.24 a {{!}} magic word replaced this kludge. This 'hides' the pipe from the MediaWiki parser, ensuring that it is not considered until after all the templates and variables on a page have been expanded. It will then be interpreted as a table row or column separator. Alternatively, raw HTML table syntax can be used, although this is less intuitive and more error-prone.

Pódese tamén escaparse do carácter de barra vertical, para mostralo coma un carácter simple non interpretado, utilizando unha entidade de carácter HTML: &#124;.

Descrición Escribíndose Obtense
Escaping pipe character as table row/column separator
{{!}}
|
Elidindo o carácter de barra vertical coma un carácter simple
&#124;
|


Eliminación de espazos en branco

Espazos en branco, incluíndose os caracteres de liña nova, tabuladores e espazo, son elididos antes e despois de cada un dos parámetros das funcións sintácticas. Para impedir que tal suceda, as comparacións de texto poden ser feitas engadindo comiñas.

{{#ifeq: foo           |           foo | equal | not equal }}equal
{{#ifeq: "foo          " | "          foo" | equal | not equal }}not equal

To prevent the trimming of then and else parts, see m:Template:If. Some people achieve this by using <nowiki> </nowiki> instead of spaces.

foo{{#if:|| bar }}foofoobarfoo
foo{{#if:||<nowiki></nowiki> bar <nowiki></nowiki>}}foofoo bar foo

However, this method can be used to render a single whitespace character only, since the parser squeezes multiple whitespace characters in a row into one.

<span style="white-space: pre;">foo{{#if:||<nowiki></nowiki>      bar      <nowiki></nowiki>}}foo</span>foo bar foo

Neste exemplo, o estilo white-space: pre é utilizado para formar con que os espazos en branco sexan preservados polo navegador, aínda así os espazos non son mostrados. Isto sucede porque os espazos son eliminados polo software, antes de envialos ó explorador.

É posíbel contornar este comportamento cambiando espazos en branco por &#32; (carácter de espazo, ou espazo crebadizo) ou &nbsp; (espazo sen quebra, ou espazo ríxido), pois non son modificados polo software:

<span style="white-space: pre;">foo{{#if:||&#32;&#32;&#32;bar&#32;&#32;&#32;}}foo</span>foo bar foo
foo{{#if:||&nbsp;&nbsp;&nbsp;bar&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}foofoo   bar   foo


Véxase tamén