Jump to content

Trợ giúp:Công cụ Thảo luận

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:DiscussionTools and the translation is 60% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Đây sẽ là trang trợ giúp dành cho các biên tập viên Wikipedia và những người đang sử dụng DiscussionTools .

DiscussionTools is the default talk page system provided with MediaWiki . It is the default discussion system at all Wikimedia wikis. It is available on the desktop and mobile web site, but not in Wikimedia Apps.

Công cụ trả lời

Liên kết được thêm vào sau mỗi nhận xét để đăng câu trả lời nhanh cho các cuộc thảo luận hiện có.

Bắt đầu

Hình chụp màn hình chế độ trực quan
 1. Sẽ có một liên kết Trả lời ở cuối mỗi tin nhắn có ký tên. Nhấn vào liên kết đó để trả lời tin nhắn.
 2. Nó sẽ mở ra một hộp. Tin nhắn của bạn sẽ được đặt tại vị trí chiếc hộp.
 3. Gõ câu trả lời của bạn vào hộp. Chữ ký của bạn cùng với ngày tháng sẽ được tự động thêm vào câu trả lời.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng gửi câu trả lời, nhấn vào nút Trả lời.

Các tính năng

 • Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ trực quan và chế độ sửa đổi mã nguồn.
 • Trong chế độ sửa đổi mã nguồn, sẽ có một bản xem thử hiện ra ngay khi bạn đang gõ văn bản để bạn biết tin nhắn của bạn sẽ trông như thế nào.
 • Trong cả hai chế độ mã nguồn và trực quan, bạn có thể sử dụng phím tắt trên bàn phím để tạo ra liên kết, nhắc về một thành viên mà bạn đang trả lời bằng @, và thêm định dạng cho văn bản.
 • Nếu ai đó đăng bình luận trong cùng một phần trong khi bạn đang nhập bình luận của chính mình, nó sẽ thông báo cho bạn. Nhấn Hiện 1 bình luận mới để xem bình luận mới Nếu bạn đã nhập một phần bình luận của mình, nó sẽ cố gắng giữ lại bình luận của bạn. Đôi khi, việc khôi phục bình luận của bạn sẽ diễn ra chậm trên các trang lớn
 • Replying can be disabled on individual pages and sections as described at Help:DiscussionTools/Magic words and markup .

Hạn chế

 • Tính đến 2022, công cụ này không dùng được các bản mẫu viết trên nhiều hàng hoặc những mã wiki phải được dùng ở đầu dòng (ví dụ như cú pháp bảng bằng mã wiki). Bạn sẽ không thể chuyển đổi sang chế độ trực quan đến bình luận của bạn có chứa cú pháp này. Xem các hạn chế của chế độ trực quan trong công cụ trả lời.
 • Công cụ sẽ chỉ hiện ra tại:
  • Các trang trong không gian tên thảo luận
  • Các trang trong các không gian tên đã được cấu hình để hiện công cụ 'thêm chữ ký' ($wgExtraSignatureNamespaces). Tại phần lớn các wiki của Wikimedia, đó là các không gian tên dự ántrợ giúp.
  • Các trang đã được thêm nút Tạo chủ đề bằng __NEWSECTIONLINK__
 • Công cụ trả lời sẽ hiện ra khi nó nhận ra một liên kết đến tài khoản thành viên và một dấu thời gian được đặt trên cùng hàng. Công cụ sẽ không thể nhận ra một số chữ ký đã được tùy chỉnh. Xem Tại sao tôi không thể trả lời bình luận này?.

Công cụ thảo luận mới

The new topic tool starts a new discussion topic on the page. Các tính năng và hạn chế cũng tương tự như các tính năng và hạn chế của Công cụ trả lời. Bạn được phép sử dụng các định dạng phức tạp như bảng biểu.

Bắt đầu một thảo luận mới

Hình chụp màn hình của công cụ Thảo luận mới
 1. Tại đầu trang, nhấn vào thẻ "Tạo chủ đề".
 2. Sẽ có một hộp hiện ra ở cuối trang. Tin nhắn của bạn sẽ được đặt tại vị trí chiếc hộp.
 3. Gõ một dòng chủ đề vào hộp, nơi có chữ "Chủ đề". Bắt buộc phải có dòng chủ đề.
 4. Gõ tin nhắn của bạn vào trong hộp lớn. Chữ ký của bạn cùng với ngày tháng sẽ được tự động thêm vào tin nhắn.
 5. Khi bạn đã sẵn sàng gửi tin nhắn, nhấn vào nút Thêm đề tài.

Experimental: Preloading message content

Since March 2023, the New topic tool includes experimental support for preloading the talk page message, similar to native MediaWiki preloading . Preloading is only supported experimentally on opt-in basis and is not yet ready for wide adoption. Support of this feature was introduced as part of T269310.

To enable the experimental preloading, it is necessary to provide the dtpreload=1 parameter (or usedt=1 in InputBox ). If the enabling parameter is provided, the following preloading URL parameters are recognized:

 • preloadtitle - if provided, the value is used as the talk page message's subject
 • preload - if provided, the page specified in the value is used to preload the talk page message content
 • preloadparams[] - if provided, the value is used to replace parameters in the preloading template; each parameter is specified as $1, $2, $3. This parameter can be provided multiple times.

Theo dõi một chủ đề

Hình chụp màn hình cho thấy vị trí của nút, ở phía cuối dòng chủ đề
Nhấn vào nút theo dõi ở đầu đề mục.

Tính năng theo dõi chủ đề sẽ thêm một liên kết đến Theo dõi ở phía cuối dòng chủ đề của đề mục thảo luận. Nhấn vào liên kết Theo dõi để nhận được thông báo khi có bình luận mới được thêm vào đề mục đó trong tương lai.

Hình chụp màn hình cho thấy thông báo mà một người sẽ thấy khi có bình luận mới tại đề mục trang thảo luận mà họ đã đăng ký theo dõi.
Thông báo về bình luận mới được đăng tại đề mục trang thảo luận mà một người đã đăng ký theo dõi.

Bạn có thể bật đăng ký chủ đề tự động với giá Tùy chọn → Các trang thảo luận. Chỉ những chỉnh sửa được thực hiện với công cụ trả lờichủ đề mới mới khiến bạn được đăng ký tự động.

Sau khi bạn đã đăng ký theo dõi đề mục này, nút Ngừng theo dõi sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút đó để ngưng nhận thông báo về các bình luận mới tại đề mục đó. Click that to stop receiving notifications about new comments in that section.

Ghi chú

 • Thông báo sẽ dựa trên thời điểm và nội dung của bình luận đầu tiên. Các thay đổi tại dòng tựa đề sẽ không có tác động đến việc theo dõi đề mục đó.
 • Bạn chỉ có thể theo dõi ==Đề mục ở cấp độ 2==.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo về bình luận mới bất kể người đăng bình luận sử dụng giao diện sửa đổi nào.
 • Sự theo dõi chủ đề sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi thảo luận được chuyển sang một trang khác hoặc tựa đề của đề mục bị thay đổi.
 • Bạn có thể đọc thông tin kỹ thuật tại Extension:DiscussionTools/How it works#Notifications.
 • Subscribing to a thread that was initiated by a Massmessage distribution will subscribe you to all threads created at the same time.[1]

Page subscription

Location of page subscription link in Skin:Vector 2022 , when the "Công cụ" menu is pinned.

You can subscribe to a whole talk page and be notified of new topics.

This "Ngừng theo dõi" link is present in the "Công cụ" menu. Depending on your configuration, this menu can be either collapsed under the "Công cụ" menu or visible.

When you click on it, the Ngừng theo dõi link becomes an Ngừng theo dõi link.

This is different from watching the page. Watching the page will highlight all edits made on the talk page: new topics, comments, edits... If you subscribe to the talk page, you will only be notified about new discussion topics.

Bạn có thể xem danh sách đăng ký của mình ở mức Special:TopicSubscriptions. Bạn cũng có thể hủy đăng ký các chủ đề trên trang đó.

Thông tin và xuất hiện

Ảnh chụp màn hình với các mũi tên trỏ đến thông tin mới và đã thay đổi
Những thay đổi ở đầu mỗi chủ đề thảo luận

Các trang thảo luận sẽ hiển thị thông tin bổ sung về từng phần. Các trang thảo luận sẽ không giống như các trang bài viết, để giúp những người mới nhận ra chúng là nơi để nói chuyện với những người dùng khác. Discussion pages will not look the same as article pages, to help newcomers recognize them as places for talking to other users.

Tính năng này thêm thông tin mới về:

 • số lượng người dùng và số lượng nhận xét trong mỗi chủ đề và tuổi của nhận xét gần đây nhất – ở đầu mỗi ==tiêu đề đề mục==
 • bình luận gần đây nhất trên trang – ở đầu trang
 • số lượng nhận xét trong mỗi chủ đề – trong Mục lục (chỉ giao diện Vector 2022)

Tính năng này cũng thay đổi hình thức của các trang thảo luận, đặc biệt đối với tiêu đề của đề mục ==cấp 2==.

Bạn có thể tắt tính năng này với Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Tìm kiếm "Hiện các hoạt động thảo luận".

Talk pages permalinking

Starting January 29, 2024, each comment receives a permalink.[2] This link keeps track of the comment, even if moved elsewhere.

The link to a comment is available from its timestamp, in the signature. Clicking (or tapping on mobile) on the link copies the permalink to your clipboard.

If a comment has been moved from the linked-to page, a message is shown to the user, with a link to the new location.

The comment accessed using this link will be highlighted by a colored background.

The URL fragment is now a unique identifier, stored in a database. The page the comment is currently on doesn’t matter anymore. It applies to either new topics or any responses.

Each new comment is identified using the author of the new message and its timestamp, and also the user and timestamp of the comment being replied to. The most common format is: #c-<username1>-<timestamp1>-<username2>-<timestamp2>

New topics are identified by their author, timestamp, and the new topic title: #c-<username>-<timestamp>-<topic title>

In addition, most recent existing section links to topics in the format #<topic title> will also trigger this message if the topic was moved and can be found elsewhere.[3]

Troubleshooting

Each comment with a proper signature is taken into account. A proper signature is a signature with a link to a user page, or user talk page, or user contributions, and a timestamp formatted according to the wiki's language. Custom timestamps might not be detected.

All comments matching the signature requirements are taken into account for a permalink, no matter their age; this change is retroactive on older comments.

Changing the username in the signature, or the timestamp of an already posted message, will corrupt the permalink.

If a comment is deleted, it can be traced back. The last old revision where the comment appeared will be shown. This is available on Special:FindComment.

Talk pages permalinks won't work in any page that transcludes sections under <h1> headings.

Di động

screenshot of discussion on a user's talk page

Tùy chọn này cung cấp công cụ trả lời và công cụ chủ đề mới trên trang web dành cho thiết bị di động. Nó cung cấp ký tự động. Their design is adapted to fit in with the design of the mobile skin and the mobile editor.

Hộp nhận xét hiển thị vị trí theo chiều dọc của nhận xét của bạn. Nó không hiển thị vị trí nằm ngang ("thụt đầu dòng"). Điều này là do nhiều màn hình di động bị hẹp. It does not show horizontal placement ("indentation"), to provide more space for editing on narrow mobile screens.

Notes

 1. task T334906
 2. This change doesn't affect English Wikipedia at that date.
 3. Older topics links, before August 2023, are not all indexed. This only applies to the topic links, comment permalinks will work for any comment.