Trợ giúp:Công cụ Thảo luận

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:DiscussionTools and the translation is 98% complete.

Đây sẽ là trang trợ giúp dành cho các biên tập viên Wikipedia và những người đang sử dụng DiscussionTools .

Công cụ trả lời

Liên kết được thêm vào sau mỗi nhận xét để đăng câu trả lời nhanh cho các cuộc thảo luận hiện có.

Bắt đầu

Hình chụp màn hình chế độ trực quan
 1. Sẽ có một liên kết Trả lời ở cuối mỗi tin nhắn có ký tên. Nhấn vào liên kết đó để trả lời tin nhắn.
 2. Nó sẽ mở ra một hộp. Tin nhắn của bạn sẽ được đặt tại vị trí chiếc hộp.
 3. Gõ câu trả lời của bạn vào hộp. Chữ ký của bạn cùng với ngày tháng sẽ được tự động thêm vào câu trả lời.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng gửi câu trả lời, nhấn vào nút Trả lời.

Các tính năng

 • Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ trực quan và chế độ sửa đổi mã nguồn.
 • Trong chế độ sửa đổi mã nguồn, sẽ có một bản xem thử hiện ra ngay khi bạn đang gõ văn bản để bạn biết tin nhắn của bạn sẽ trông như thế nào.
 • Trong cả hai chế độ mã nguồn và trực quan, bạn có thể sử dụng phím tắt trên bàn phím để tạo ra liên kết, nhắc về một thành viên mà bạn đang trả lời bằng @, và thêm định dạng cho văn bản.
 • Nếu ai đó đăng bình luận trong cùng một phần trong khi bạn đang nhập bình luận của chính mình, nó sẽ thông báo cho bạn. Nhấn Hiện 1 bình luận mới để xem bình luận mới Nếu bạn đã nhập một phần bình luận của mình, nó sẽ cố gắng giữ lại bình luận của bạn. Đôi khi, việc khôi phục bình luận của bạn sẽ diễn ra chậm trên các trang lớn

Hạn chế

 • Tính đến 2022, công cụ này không dùng được các bản mẫu viết trên nhiều hàng hoặc những mã wiki phải được dùng ở đầu dòng (ví dụ như cú pháp bảng bằng mã wiki). Bạn sẽ không thể chuyển đổi sang chế độ trực quan đến bình luận của bạn có chứa cú pháp này. Xem các hạn chế của chế độ trực quan trong công cụ trả lời.
 • Công cụ sẽ chỉ hiện ra tại:
  • Các trang trong không gian tên thảo luận
  • Các trang trong các không gian tên đã được cấu hình để hiện công cụ 'thêm chữ ký' ($wgExtraSignatureNamespaces). Tại phần lớn các wiki của Wikimedia, đó là các không gian tên dự ántrợ giúp.
  • Các trang đã được thêm nút Tạo chủ đề bằng __NEWSECTIONLINK__
 • Công cụ trả lời sẽ hiện ra khi nó nhận ra một liên kết đến tài khoản thành viên và một dấu thời gian được đặt trên cùng hàng. Công cụ sẽ không thể nhận ra một số chữ ký đã được tùy chỉnh. Xem Tại sao tôi không thể trả lời bình luận này?.

Công cụ thảo luận mới

The new topic tool starts a new discussion topic on the page. Các tính năng và hạn chế cũng tương tự như các tính năng và hạn chế của Công cụ trả lời. Bạn được phép sử dụng các định dạng phức tạp như bảng biểu.

Bắt đầu một thảo luận mới

Hình chụp màn hình của công cụ Thảo luận mới
 1. Tại đầu trang, nhấn vào thẻ "Tạo chủ đề".
 2. Sẽ có một hộp hiện ra ở cuối trang. Tin nhắn của bạn sẽ được đặt tại vị trí chiếc hộp.
 3. Gõ một dòng chủ đề vào hộp, nơi có chữ "Chủ đề". Bắt buộc phải có dòng chủ đề.
 4. Gõ tin nhắn của bạn vào trong hộp lớn. Chữ ký của bạn cùng với ngày tháng sẽ được tự động thêm vào tin nhắn.
 5. Khi bạn đã sẵn sàng gửi tin nhắn, nhấn vào nút Thêm đề tài.

Theo dõi một chủ đề

Hình chụp màn hình cho thấy vị trí của nút, ở phía cuối dòng chủ đề
Nhấn vào nút [ theo dõi ] ở đầu đề mục.

Tính năng theo dõi chủ đề sẽ thêm một liên kết đến Theo dõi ở phía cuối dòng chủ đề của đề mục thảo luận. Nhấn vào liên kết Theo dõi để nhận được thông báo khi có bình luận mới được thêm vào đề mục đó trong tương lai.

Bạn có thể bật đăng ký chủ đề tự động với giá Tùy chọn → Các trang thảo luận. Nếu bạn bắt đầu một cuộc thảo luận mới hoặc gửi bình luận trong một cuộc thảo luận, bạn sẽ tự động được đăng ký vào cuộc thảo luận đó.

Sau khi bạn đã đăng ký theo dõi đề mục này, nút Ngừng theo dõi sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút đó để ngưng nhận thông báo về các bình luận mới tại đề mục đó.

Bạn cũng có thể chọn đăng ký tự động vào bất kỳ cuộc thảo luận nào mà bạn bắt đầu hoặc nhận xét bằng cách truy cập Tùy chọn → Các trang thảo luận và bật cài đặt Tự động theo dõi chủ đề. Chỉ những chỉnh sửa được thực hiện với công cụ trả lờichủ đề mới mới khiến bạn được đăng ký tự động.

Hình chụp màn hình cho thấy thông báo mà một người sẽ thấy khi có bình luận mới tại đề mục trang thảo luận mà họ đã đăng ký theo dõi.
Thông báo về bình luận mới được đăng tại đề mục trang thảo luận mà một người đã đăng ký theo dõi.

Bạn có thể xem danh sách đăng ký của mình ở mức Special:TopicSubscriptions. Bạn cũng có thể hủy đăng ký các chủ đề trên trang đó.

Ghi chú

 • Thông báo sẽ dựa trên thời điểm và nội dung của bình luận đầu tiên. Các thay đổi tại dòng tựa đề sẽ không có tác động đến việc theo dõi đề mục đó.
 • Bạn chỉ có thể theo dõi ==Đề mục ở cấp độ 2==.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo về bình luận mới bất kể người đăng bình luận sử dụng giao diện sửa đổi nào.
 • Sự theo dõi chủ đề sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi thảo luận được chuyển sang một trang khác hoặc tựa đề của đề mục bị thay đổi.
 • Bạn có thể đọc thông tin kỹ thuật tại Extension:DiscussionTools/How it works#Notifications.

Thông tin và xuất hiện

Ảnh chụp màn hình với các mũi tên trỏ đến thông tin mới và đã thay đổi
Những thay đổi ở đầu mỗi chủ đề thảo luận

Các trang thảo luận sẽ hiển thị thông tin bổ sung về từng phần. Các trang thảo luận sẽ không giống như các trang bài viết, để giúp những người mới nhận ra chúng là nơi để nói chuyện với những người dùng khác.

Tính năng này thêm thông tin mới về:

 • số lượng người dùng và số lượng nhận xét trong mỗi chủ đề và tuổi của nhận xét gần đây nhất – ở đầu mỗi ==tiêu đề đề mục==
 • bình luận gần đây nhất trên trang – ở đầu trang
 • số lượng nhận xét trong mỗi chủ đề – trong Mục lục (chỉ giao diện Vector 2022)

Tính năng này cũng thay đổi hình thức của các trang thảo luận, đặc biệt đối với tiêu đề của đề mục ==cấp 2==.

Bạn có thể tắt tính năng này với Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Tìm kiếm "Hiện các hoạt động thảo luận".


Di động

screenshot of discussion on a user's talk page

Tùy chọn này cung cấp công cụ trả lời và công cụ chủ đề mới trên trang web dành cho thiết bị di động. Nó cung cấp ký tự động. Their design is adapted to fit in with the design of the mobile skin and the mobile editor.

Hộp nhận xét hiển thị vị trí theo chiều dọc của nhận xét của bạn. Nó không hiển thị vị trí nằm ngang ("thụt đầu dòng"). Điều này là do nhiều màn hình di động bị hẹp.