Jump to content

Příručka:Uživatelská práva

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:User rights and the translation is 100% complete.

Uživatelská práva jsou oprávnění k akcím (například možnost upravit stránku wiki, ale také třeba možnost zablokovat jiného uživatele), která je možno přiřadit různým uživatelským skupinám. MediaWiki je dodáváno s výchozí sadou uživatelských práv a uživatelských skupin, ale tyto je možné přizpůsobovat. Tato stránka vysvětluje, jak fungují výchozí práva a skupiny, a jak lze jejich nastavení změnit.

Pokud chcete vědět, jak lze jednotlivé uživatele přiřazovat do skupin (a odebírat je z nich), přečtěte si Nápověda:Uživatelská práva a skupiny a Příručka:Nastavení skupin uživatelů v MediaWiki .

Změna práv skupiny

Výchozí instalace MediaWiki přiřazuje určitá práva výchozím skupinám (viz níže). Výchozí práva můžete změnit úpravou pole $wgGroupPermissions v LocalSettings.php se syntaxí.

$wgGroupPermissions['group']['right'] = true /* nebo false (nepravdivé) */;
Ve výchozí instalaci bude $wgGroupPermissions nastaveno v includes/DefaultSettings.php, ale v LocalSettings.php není přítomno. Budete jej muset do tohoto souboru přidat.

Pokud má člen více skupin, získá všechna oprávnění od každé ze skupin, do kterých patří. Všichni uživatelé, včetně anonymních uživatelů, jsou ve skupině '*'. Všichni registrovaní uživatelé jsou ve skupině 'user'. Kromě výchozích skupin můžete libovolně vytvářet nové skupiny pomocí stejného pole.

Příklady

Tento příklad zakáže prohlížení všech stránek, které nejsou uvedeny v $wgWhitelistRead . Poté je znovu povolí pouze pro registrované uživatele:

$wgGroupPermissions['*']['read'] = false;
# Následující řádek není ve skutečnosti nutný, protože je ve výchozím nastavení. Nastavení '*' na false neovlivní práva pro skupiny, které mají právo samostatně nastaveno na true!
$wgGroupPermissions['user']['read'] = true;

Tento příklad zakáže úpravy všech stránek a poté znovu povolí uživatelům pouze potvrzené e-mailové adresy:

# Zakázat všem.
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
# Zakázat také pro uživatele: Ve výchozím nastavení je 'uživatel' oprávněn upravovat, i když není '*'.
$wgGroupPermissions['user']['edit'] = false;
# Ujistěte se, že uživatelé s potvrzenými e-mailovými adresami jsou ve skupině.
$wgAutopromote['emailconfirmed'] = APCOND_EMAILCONFIRMED;
# Skrýt skupinu ze seznamu uživatelů.
$wgImplicitGroups[] = 'emailconfirmed';
# Nakonec nastavte pro požadovanou skupinu hodnotu true.
$wgGroupPermissions['emailconfirmed']['edit'] = true;

Vytvoření nové skupiny a přiřazení oprávnění k této skupině

Nové skupiny uživatelů můžete vytvořit definováním oprávnění pro odpovídající název skupiny v $wgGroupPermissions[ 'jméno-skupiny' ], kde jméno-skupiny je skutečný název skupiny.

Kromě přiřazování oprávnění byste měli také vytvořit tyto tři wiki stránky s vhodným obsahem:

 • MediaWiki:Group-<group-name> (obsahuje: Name of the group (název skupiny))
 • MediaWiki:Group-<group-name>-member (obsahuje: Name of a member of the group (jméno člena skupiny))
 • MediaWiki:Grouppage-<group-name> (obsahuje: Name of the group page (název skupiny stránek))

Ve výchozím nastavení mohou byrokraté přidávat uživatele do jakékoli skupiny nebo je z ní odebírat. Pokud však používáte Příručka:$wgAddGroups a Příručka:$wgRemoveGroups , možná je budete muset místo toho upravit.

Příklady

Tento příklad vytvoří libovolnou skupinu "projectmember", která může blokovat uživatele a mazat stránky a jejichž úpravy jsou ve výchozím nastavení v protokolu posledních změn skryty:

$wgGroupPermissions['projectmember']['bot'] = true;
$wgGroupPermissions['projectmember']['block'] = true;
$wgGroupPermissions['projectmember']['delete'] = true;
Název skupiny nesmí obsahovat mezery, proto použijte 'random-group' nebo 'random_group' místo 'random group'. Kromě toho se doporučuje k vytvoření názvů skupiny použít pouze malá písmena.

V tomto příkladu byste pravděpodobně také chtěli vytvořit tyto stránky:

 • MediaWiki:Group-projectmember (obsahuje: Project members (členové projektu))
 • MediaWiki:Group-projectmember-member (obsahuje: Project member (člen projektu))
 • MediaWiki:Grouppage-projectmember (obsahuje: Project:Project Members (člen projektu skupiny stránek))

Tím bude zajištěno, že skupina bude v celém rozhraní označována jako "Project members" (členové projektu) a člen bude označován jako "Project member" (člen projektu). Přehledy propojí název skupiny s Project:Project members.

Tento příklad ve výchozím nastavení zakáže přístup k zápisu (úpravy a vytváření stránek), vytvoří skupinu s názvem "writer" (autor) a udělí jí přístup pro zápis. Uživatele lze do této skupiny přidat ručně pomocí Special:UserRights:

$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
$wgGroupPermissions['*']['createpage'] = false;
$wgGroupPermissions['user']['edit'] = false;
$wgGroupPermissions['user']['createpage'] = false;
$wgGroupPermissions['writer']['edit'] = true;
$wgGroupPermissions['writer']['createpage'] = true;

V tomto příkladu byste pravděpodobně také chtěli vytvořit tyto stránky:

 • MediaWiki:Group-writer (obsahuje: Writers (autoři))
 • MediaWiki:Group-writer-member (obsahuje: Writer (autor))
 • MediaWiki:Grouppage-writer (obsahuje: Project:Write (autor skupinových stránek))

Odstranění předdefinovaných skupin

MediaWiki po instalaci obsahuje řadu předdefinovaných skupin. Většina z těchto skupin může být odstraněna zrušením nastavení klíčů pole, mezi nimi $wgGroupPermissions[ '<jméno-skupiny>' ]. Podrobnosti najdete níže.

Příklad

Tento příklad zcela odstraní byrokratickou skupinu. Je nutné zajistit, aby všech šest těchto proměnných nebylo nastaveno pro každou skupinu, kterou si přejete odstranit ze seznamu na Special:ListGroupRights. K odstranění ze Special:UserRights však bude stačit pouze deaktivace $wgGroupPermissions. Tento kód by měl být umístěn za všechny řádky require_once (požadavku kódování), které přidávají přípony. Jako je například Extension:AntiSpoof obsahující kód, který ve výchozím nastavení dává oprávnění skupině byrokratů.

unset( $wgGroupPermissions['bureaucrat'] );
unset( $wgRevokePermissions['bureaucrat'] );
unset( $wgAddGroups['bureaucrat'] );
unset( $wgRemoveGroups['bureaucrat'] );
unset( $wgGroupsAddToSelf['bureaucrat'] );
unset( $wgGroupsRemoveFromSelf['bureaucrat'] );

V některých rozšířeních (Flow, Semantic MediaWiki atd.) jsou práva přidávána během registrace rozšíření nebo ve funkci registrace. V takovém případě může být pro odstranění některých předdefinovaných skupin uživatelů nutné použít registrační funkci v LocalSettings.php:

$wgExtensionFunctions[] = function() use ( &$wgGroupPermissions ) {
  unset( $wgGroupPermissions['oversight'] );
  unset( $wgGroupPermissions['flow-bot'] );
};


Poznámka ke skupině s názvem "user"

Pomocí výše uvedeného mechanismu můžete odstranit skupiny sysop, byrokrat a bot, které - pokud jsou použity - mohou být přiřazeny prostřednictvím obvyklého uživatelského systému oprávnění. V současné době však nelze odebrat skupinu user (uživatel). Tato skupina není přiřazena pomocí obvyklého systému oprávnění. Místo toho je každý přihlášený uživatel automaticky členem této skupiny. Toto je v MediaWiki pevně zakódováno a v současné době to nelze snadno změnit.

Přehled oprávnění

V nejnovější verzi MediaWiki jsou k dispozici následující uživatelská práva. Pokud používáte starší verzi, podívejte se na stránku Special:Version na vaší wiki a podívejte se, zda je vaše verze uvedena ve sloupci "Verze".

Správně Popis Skupiny uživatelů, které mají toto právo ve výchozím nastavení Verze
Čtení
read Čtení stránek - Pokud je nastaveno na false, přepíše se u konkrétních stránek pomocí $wgWhitelistRead
Varování Varování: Nastavení uživatelského práva "čtení" (povolení prohlížení stránek) na false ochrání pouze wiki (článek, rozhovor, . ..) stránky, ale nahrané soubory (obrázky, soubory, dokumenty... v podadresářích $wgUploadPath ) zůstanou ve výchozím nastavení vždy čitelné prostřednictvím přímého přístupu .
Použijte informace ze stránek Příručka:Autorizace obrázků a img_auth.php , když potřebujete omezit zobrazení obrázků a přístup ke stahování souborů pouze přihlášeným uživatelům.
*, user 1.5+
Editace
applychangetags Přidávání značek k vlastním změnám - vyžaduje právo edit user 1.25+
autocreateaccount Automatické přihlášení externím uživatelským účtem - omezenější verze createaccount (vytvoření účtu) 1.27+
createaccount Vytváření nových uživatelských účtů - register / registration *, sysop 1.5+
createpage Zakládání stránek (které nejsou diskusní) - vyžaduje právo edit *, user 1.6+
createtalk Zakládání diskusních stránek - vyžaduje právo edit *, user 1.6+
delete-redirect Smazat přesměrování s jedinou revizí (tohle právo není nutné, pokud má skupina právo delete) 1.36+
edit Editace stránek *, user 1.5+
editsemiprotected Editace stránek zamčených na „Allow only autoconfirmed users“ - bez kaskádové ochrany - requires the edit right autoconfirmed, bot, sysop 1.22+
editprotected Editace stránek zamčených na „Allow only administrators“ - bez kaskádové ochrany - requires the edit right sysop 1.13+
minoredit Označování editací jako malé - vyžaduje právo edit user 1.6+
move Přesouvání stránek - vyžaduje právo edit user, sysop 1.5+
move-categorypages Přesouvání stránek kategorií - vyžaduje právo move user, sysop 1.25+
move-rootuserpages Přesouvání kořenových uživatelských stránek - vyžaduje právo move user, sysop 1.14+
move-subpages Přesouvání stránek i s jejich podstránkami - vyžaduje právo move user, sysop 1.13+
movefile Přesouvání souborů - vyžaduje, aby právo move a $wgAllowImageMoving byly pravdivé user, sysop 1.14+
reupload Přepisování existujících souborů - vyžaduje právo upload user, sysop 1.6+
reupload-own Přepisování souborů nahraných sebou samotným - vyžaduje právo upload (toto není nutné, pokud skupina již má právo na opětovné načtení) 1.11+
reupload-shared Nahrávání lokálních souborů k potlačení těch ve sdíleném úložišti - (pokud je nastaven) s místními soubory (vyžaduje právo upload) user, sysop 1.6+
sendemail Odesílání e-mailů ostatním uživatelům user 1.16+
upload Nahrávání souborů - vyžaduje, aby bylo právo edit a $wgEnableUploads true user, sysop 1.5+
upload_by_url Nahrávání souborů z URL adres - vyžaduje právo upload (Před 1.20 bylo dáno sysopsům) 1.8+
Řízení
bigdelete Mazání stránek s dlouhou historií (jak je určeno $wgDeleteRevisionsLimit ) - vyžaduje právo delete sysop 1.12+
block Blokování a odblokovávání možnosti editace ostatním uživatelům - Možnosti blokování zahrnují zabránění úpravám a registraci nových účtů a blokování ostatních uživatelů na stejné IP adrese sysop 1.5+
blockemail Blokování a odblokování možnosti poslat e-mail - umožňuje zabránit použití rozhraní Special:Emailuser při blokování - vyžaduje právo na blokování sysop 1.11+
browsearchive Vyhledávání ve smazaných stránkách - prostřednictvím Special:Undelete - vyžaduje právo deletedhistory sysop 1.13+
changetags Přidávání libovolných značek na jednotlivé revize a protokolovací záznamy a jejich odebírání - aktuálně rozšířeními nepoužívaná user 1.25+
delete Mazání stránek 1.5–1.11: umožňuje smazání nebo obnovení stránek.
1.12+: umožňuje mazání stránek. U obnovování je nyní 'undelete' právo, viz níže
sysop 1.5+
deletedhistory Zobrazování smazaných položek v historii bez odpovídajícího textu sysop 1.6+
deletedtext Prohlížení smazaného textu a rozdílů mezi smazanými verzemi sysop
deletelogentry Mazání a obnovování jednotlivých protokolovacích záznamů - umožňuje mazat nebo odebírat informace (text akce, shrnutí, uživatel, který provedl akci) konkrétních položek protokolu - vyžaduje právo odstraňování revizí (deleterevision) suppress 1.20+
deleterevision Mazání a obnovování konkrétních revizí stránky - umožňuje mazat nebo odebírat informace (text revize, shrnutí úprav, uživatel, který provedl úpravu) konkrétních revizí Rozděluje se v 1.20 na deleterevision a deletelogentry suppress 1.6+
editcontentmodel Editace modelu obsahu stránky - vyžaduje právo edit user 1.23.7+
editinterface Editace zpráv uživatelského rozhraní - obsahuje rozhraní. Pro úpravy CSS/JSON/JS na webu existují nyní oddělená práva, viz níže. - vyžaduje právo edit sysop, interface-admin 1.5+
editmyoptions Změna vašich uživatelských nastavení * 1.22+
editmyprivateinfo Změna vlastních soukromých údajů (např. e-mailová adresa, skutečné jméno) a žádání o reset hesla - skryje také volbu "Change Password" (změnit heslo), ovšem pak nebude pro uživatele žádná jiná cesta jak by si mohl změnit heslo - vyžaduje právo viewmyprivateinfo * 1.22+
editmyusercss Editace vlastních uživatelských CSS souborů - před 1.31 byl přiřazen všem (tj. "*") (tato poznámka není nutná, pokud skupina již má právo editusercss) - vyžaduje právo edit user 1.22+
editmyuserjs Editace vlastních uživatelských JavaScriptových souborů - před 1.31 byl přiřazen všem (tj. "*") (tato poznámka není nutná, pokud skupina již má právo edituserjs) - vyžaduje právo edit user 1.22+
editmyuserjsredirect Editace vlastních uživatelských JavaScriptových souborů, které nejsou přesměrování (tohle právo není nutné, pokud má skupina právo edituserjs) - vyžaduje právo edit 1.34+
editmyuserjson Editace vlastních uživatelských souborů s JSONem (Všimněte si, že to není nutné, pokud skupina již má právo edituserjson) - vyžaduje právo edit user 1.31+
editmywatchlist Editace vlastního seznamu sledovaných stránek (uvědomte si, že některé akce do něj mohou přidat stránky i bez tohoto oprávnění) - vyžaduje právo viewmywatchlist * 1.22+
editsitecss Editace celoprojektového CSS - vyžaduje právo editinterface interface-admin 1.32+
editsitejs Editace celoprojektového JavaScriptu - vyžaduje právo editinterface interface-admin 1.32+
editsitejson Editace celoprojektového JSONu - vyžaduje právo editinterface sysop, interface-admin 1.32+
editusercss Editace CSS souborů jiných uživatelů - vyžaduje právo edit interface-admin 1.16+
edituserjs Editace JavaScriptových souborů jiných uživatelů - vyžaduje právo edit interface-admin 1.16+
edituserjson Editace souborů s JSONem jiných uživatelů - vyžaduje právo edit sysop, interface-admin 1.31+
hideuser Blokování a odblokování uživatelského jména a jeho skrytí či odkrytí - Ve výchozím nastavení lze potlačit pouze uživatele s 1 000 úpravami nebo méně - vyžaduje právo block

K deaktivaci použijte $wgHideUserContribLimit .

suppress 1.10+
markbotedits Označování revertů jako editace bota - Podívejte se na stránku Manual:Rollback . - vyžaduje právo rollback sysop 1.12+
mergehistory Slučování historií stránek - vyžaduje právo edit sysop 1.12+
pagelang Změnit jazyk stránky - $wgPageLanguageUseDB musí být true 1.24+
patrol Označování cizích editací jako prověřených - $wgUseRCPatrol musí být true sysop 1.5+
patrolmarks Zobrazování záznamů o prověření v Posledních změnách 1.16+
protect Měnění nastavení zámků a editace kaskádově zamčených stránek - vyžaduje právo edit sysop 1.5+
rollback Rychlé vracení zpět editací posledního uživatele editujícího danou stránku - vyžaduje právo edit sysop 1.5+
suppressionlog Prohlížení skrytých protokolovacích záznamů suppress 1.6+
suppressrevision Prohlížení, skrývání a odkrývání revizí skrytých před všemi uživateli - Před 1.13 bylo toto právo pojmenováno hiderevision - vyžaduje právo deleterevision suppress 1.6+
unblockself Odblokování sebe sama - Bez něj se správce, který má schopnost blokovat, nemůže sám odblokovat, pokud je blokován jiným správcem sysop 1.17+
undelete Obnovování smazaných stránek - vyžaduje právo deletedhistory sysop 1.12+
userrights Nastavování práv ostatním uživatelům - umožňuje přiřazení nebo odebrání všech(*) skupin libovolnému uživateli.

(*) S $wgAddGroups a $wgRemoveGroups můžete nastavit možnost přidat nebo odebrat určité skupiny místo všech

bureaucrat 1.5+
userrights-interwiki Nastavování práv ostatním uživatelům na jiných wiki - requires the userrights right 1.12+
viewmyprivateinfo Prohlížení vlastních soukromých údajů (např. e-mailová adresa, skutečné jméno) * 1.22+
viewmywatchlist Prohlížení vlastního seznamu sledovaných stránek * 1.22+
viewsuppressed Prohlížení revizí skrytých před všemi uživateli - tj. užší alternativa k "potlačení viditelnosti" (všimněte si, že to není nutné, pokud skupina již má právo na potlačení viditelnosti suppressrevision) suppress 1.24+
Správa
autopatrol Automatické označování vlastních editací jako prověřených - $wgUseRCPatrol musí být true bot, sysop 1.9+
deletechangetags Mazání značek z databáze - aktuálně rozšířeními nepoužívaná sysop 1.28+
import Import stránek z jiných wiki - "transwiki" - vyžaduje právo edit sysop 1.5+
importupload Import stránek nahráním souboru - Toto právo bylo nazváno 'importraw' (import surového) v a před verzí 1.5 - vyžaduje právo edit sysop 1.5+
managechangetags Vytváření a (de)aktivace značek - aktuálně rozšířeními nepoužívaná sysop 1.25+
siteadmin Zamykání a odemykání databáze - které blokuje veškeré interakce s webovým serverem kromě prohlížení. (ve výchozím nastavení není k dispozici) 1.5+
unwatchedpages Zobrazování seznamu nesledovaných stránek - vypíše seznam stránek, které žádný uživatel nezvolil sysop 1.6+
Technické
apihighlimits Používání vyšších limitů v API dotazech bot, sysop 1.12+
autoconfirmed Imunita vůči rychlostním limitům založeným na IP adrese - pro skupinu 'autoconfirmed' (automaticky potvrzeno), viz další tabulka dole pro více informací (note that this is not needed if the group already has the noratelimit right) autoconfirmed, bot, sysop 1.6+
bot Být považován za automatický proces - lze volitelně zobrazit bot 1.5+
ipblock-exempt Obcházení blokování IP adres, jejich rozsahů a autobloků sysop 1.9+
nominornewtalk Potlačení oznámení o nové zprávě po malých úpravách diskusní stránky - vyžaduje právo minoredit bot 1.9+
noratelimit Imunita vůči rychlostním limitům - není ovlivněna limity sazby (před zavedením tohoto práva byla pro tento účel použita konfigurační proměnná $wgRateLimitsExcludedGroups ) sysop, bureaucrat 1.13+
override-export-depth Exportovat stránky včetně odkazovaných stránek až do hloubky 5
S tímto právem můžete definovat hloubku propojených stránek na Special:Export. Jinak bude použita hodnota $wgExportMaxLinkDepth , která je ve výchozím nastavení 0.
?
suppressredirect Nevytváření přesměrování po přesunu stránky - vyžaduje právo move bot, sysop 1.12+
writeapi Používání zapisovacího API - vyžaduje právo edit *, user, bot 1.13+
Přestože všechna tato oprávnění řídí jednotlivé věci, někdy k provedení určitých akcí potřebujete více oprávnění. Například umožnit lidem upravovat, ale nečíst stránky, nedává smysl, protože k tomu, abyste mohli upravit stránku, musíte ji nejprve umět číst (Za předpokladu, že žádné stránky nejsou na seznamu povolených). Povolení nahrávání, ale ne úpravy, nedává smysl, protože k nahrání obrázku musíte implicitně vytvořit stránku popisu obrázku atd.

Seznam skupin

Následující skupiny jsou k dispozici v nejnovější verzi MediaWiki. Pokud používáte starší verzi, nemusí být některé z nich implementovány.

Skupina Popis Výchozí práva Verze
* všichni uživatelé (včetně anonymních). createaccount, createpage, createtalk, edit, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmywatchlist, read, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, writeapi 1.5+
temp Temporary user accounts (T330816) Similar to * group 1.41+
user registrované účty. applychangetags, changetags, createpage, createtalk, edit, editcontentmodel, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, purge, read, reupload, reupload-shared, sendemail, upload, writeapi
autoconfirmed registrované účty přinejmenším stejně staré jako $wgAutoConfirmAge a které mají alespoň tolik úprav jako $wgAutoConfirmCount . autoconfirmed, editsemiprotected 1.6+
bot účty s právem bot (určené pro automatické skripty). autoconfirmed, autopatrol, apihighlimits, bot, editsemiprotected, nominornewtalk, suppressredirect, writeapi 1.5+
sysop uživatelé, kteří ve výchozím nastavení mohou mazat a obnovovat stránky, blokovat a odblokovat uživatele atd. apihighlimits, autoconfirmed, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, browsearchive, createaccount, delete, deletedhistory, deletedtext, editinterface, editprotected, editsemiprotected, editsitejson, edituserjson, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, noratelimit, patrol, protect, reupload, reupload-shared, rollback, suppressredirect, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload 1.5+
interface-admin uživatelé, kteří mohou upravovat CSS/JS pro celý web. editinterface, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson 1.32+
bureaucrat uživatelé, kteří ve výchozím nastavení mohou měnit práva ostatních uživatelů. noratelimit, userrights 1.5+
suppress deletelogentry, deleterevision, hideuser, suppressionlog, suppressrevision, viewsuppressed

Od MW 1.12 můžete pomocí aplikace $wgAutopromote vytvořit své vlastní skupiny, do kterých jsou uživatelé automaticky povýšeni (jako u automatického potvrzování a potvrzování emailem). Můžete dokonce vytvořit libovolnou vlastní skupinu pouhým přiřazením práv.

Výchozí práva

Výchozí práva jsou definována v MainConfigSchema.php .

Přidávání nových práv

Informace pro kodéry jsou pouze následující.

Pokud přidáváte nové právo v jádru, například ovládat novou speciální stránku, musíte ho přidat do seznamu dostupných práv v PermissionManager.php , $coreRights (příklad). Pokud to děláte v rozšíření , musíte místo toho použít $wgAvailableRights .

Pravděpodobně také budete chtít přiřadit některé uživatelské skupině úpravy $wgGroupPermissions popsané výše.

Pokud chcete, aby toto právo bylo přístupné externím aplikacím pomocí OAuth nebo bot hesla, budete je muset přidat do grantu úpravou $wgGrantPermissions .

// vytvoření pravomocí členů projektu
$wgAvailableRights[] = 'projectmember-powers';

// přidat pravomoci člena projektu do skupiny člena projektu
$wgGroupPermissions['projectmember']['projectmember-powers'] = true;

// přidejte do 'základního' grantu pravomoci členů projektu, abychom mohli využít své pravomoci členů projektu nad požadavkem API
$wgGrantPermissions['basic']['projectmember-powers'] = true;

Musíte také přidat zprávy rozhraní right-[name] a action-[name] do /languages/i18n/en.json (s dokumentací v qqq.json). Správné zprávy right-* lze vidět na Special:ListGroupRights a zprávy akce action-* se používají ve větě jako "Nemáte oprávnění k ..." (you do not have permission to).


Související odkazy