Jump to content

Příručka:Databázová tabulka logging

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Logging table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka logging
Verze MediaWiki:
1.4

Každá akce protokolu v MediaWiki je zaznamenána v tabulce logging. Uživatelé mohou vidět tyto úpravy na Special:Log, s výjimkou několika omezených protokolů (jako Special:Log/suppress).

Obsah této tabulky je to, co vidíte na stránce Special:Log. Například:

 • 14:18, 25 June 2008 Jacksprat (Talk | contribs| block) uploaded "Image:Climb.jpg" (Přidán tento obrázek na stránku výstupu)

Pole

log_id

Verze MediaWiki:
1.10

Primární klíč tabulky. rc_logid je cizí klíč odkazující na tento sloupec.

log_type

Typ akce protokolu nebo "typ protokolu".

Podle některých hodnot tohoto typu můžete filtrovat na Special:Log.

Srovnatelné s rc_log_type .

Příklady hodnot z některých wikin Wikimedie jsou následující (včetně nyní zastaralých protokolů a několika rozšíření):

 • abusefilter
 • block
 • close
 • contentmodel
 • delete
 • gblblock
 • gblrights
 • globalauth
 • gwtoolset
 • import
 • liquidthreads
 • lock
 • managetags
 • massmessage
 • merge
 • move
 • mwoauthconsumer
 • newsletter
 • newusers
 • notifytranslators
 • pagelang
 • pagetranslation
 • patrol
 • protect
 • renameuser
 • review
 • rights
 • spamblacklist
 • tag
 • thanks
 • timedmediahandler
 • translationreview
 • upload
 • usermerge

log_action

Provedená akce. Pro daný typ může být více akcí: Například záznam typu smazat může mít akci smazat nebo obnovit atd. Srovnatelné s rc_log_action . Více na stránce API:Záznam událostí . Podívejte se na stránku Manual:Log actions .

log_timestamp

Čas, kdy byla akce provedena, ve formátu časového razítka, který MediaWiki používá všude v databázi: yyyymmddhhmmss (například "14:18, 25. června 2008"). Má stejnou hodnotu jako odpovídající recentchanges.rc_timestamp a revision.rev_timestamp. Nemusí mít nutně stejnou hodnotu jako odpovídající image.img_timestamp v případě nahrávání souborů.

log_user

Verze MediaWiki:
1.33

id uživatele, který akci provedl. Toto je odkaz na tabulku user (v příkladu ID uživatele "Jacksprat"). Srovnatelné s rc_user a rev_user .

Zastaráno ve prospěch log_actor.

log_user_text

Verze MediaWiki:
1.16

user_name uživatele, který akci provedl, určeno primárně anonymním uživatelům, vyplnitelné pomocí maintenance/populateLogUsertext.php. Srovnatelné s rc_user_text a rev_user_text .

Zastaráno ve prospěch log_actor.

log_actor

Verze MediaWiki:
1.31
Gerrit change 380669

Toto je cizí klíč k actor_id v tabulce actor , odpovídající uživateli (registrovanému nebo anonymnímu), který akci provedl.

log_namespace

Jmenný prostor dotčené stránky. Spolu s log_title je to odkaz do page tabulky (v příkladu "Image:Climb.jpg"). Srovnatelné s rc_namespace .

Tabulka logging může obsahovat řádky s log_namespace < 0:
 • Special:Renameuser s log_type a log_action buď "" nebo "renameuser"
 • Special:Userlogin s log_type jako "newusers" a log_action, např. být "tvořivý"

log_title

title dotčené stránky. Spolu s log_namespace je to odkaz na page tabulku. Srovnatelné s rc_title

Název je také známý jako 'target' (cíl) položky protokolu.

U blokování uživatelů se jedná o uživatelské jméno blokovaného uživatele. Za akci díky, toto je uživatelské jméno poděkovaného uživatele.

log_page

Verze MediaWiki:
1.16

page_id , kterého se tato akce protokolu týká. Srovnatelné s rc_cur_id a rev_page . V případě přesunu stránky je toto nastaveno na page_id přesouvané stránky (od Gerrit change 157872). Dříve to bylo page_id přesměrování nebo 0, pokud byla stránka přesunuta bez vytvoření přesměrování.

log_comment

Verze MediaWiki:
1.32

Komentář k akci. To je komentář pro nahrávání, komentář pro smazání pro smazání atd. Srovnatelné s rc_comment a rev_comment .

(zastaralé); Místo toho je třeba použít log_comment_id a tabulku comment !

log_comment_id

Verze MediaWiki:
1.30

Toto je cizí klíč k comment_id v tabulce comment .

log_params

Verze MediaWiki:
1.5

Další parametry, obvykle prázdné. Zrcadlené v rc_params . log_params je obvykle serializován, ale ne vždy. Někdy jsou z historických důvodů pole pro log_params oddělena novým řádkem. Každý, kdo vytváří nový typ protokolu, by měl používat serializaci PHP.

U uživatelských bloků obsahuje log_params dobu trvání bloku a další data v lidsky čitelné podobě, např. "2 týdny nocreate,noautoblock,noemail". Pro přesuny stránky obsahuje serializované pole názvu stránky s předponou, do které byla stránka přesunuta (tj. ve formátu FULLPAGENAME) a booleovskou hodnotu noredir. Další příklady viz Manual:Log parameters .

Verze MediaWiki:
1.19

Od 1.19 jsou data v log_params v jiném formátu. Pokud například chcete filtrovat položky protokolu hlídek/obchůzek s výjimkou automatického hlídání, položky protokolu starší než 1.19 potřebují:

log.log_params LIKE '%\n0'

zatímco položky přidané v 1.19 a dále potřebují (serializovaná pole PHP):

log.log_params LIKE '%"6::auto";i:0%'
Verze MediaWiki:
1.21

Od 1.21 je log_params vždy serializován i pro log newusers. Záznam nyní vypadá takto:

mysql> select log_params, log_action from logging where log_user = 4681690;
+----------------------------------+------------+
| log_params            | log_action |
+----------------------------------+------------+
| a:1:{s:9:"4::userid";i:4681690;} | autocreate |
+----------------------------------+------------+

zatímco dříve to vypadalo takto:

mysql> select log_params, log_action from logging where log_user = 2298743;
+------------+------------+
| log_params | log_action |
+------------+------------+
| 2298743  | autocreate |
+------------+------------+

Čísla, např. 4 v "4::userid", se používají jako číslo argumentu pro klíče zprávy (např. $1, $2,...). Číslování by mělo začínat číslem 4, protože první tři parametry jsou pevně zakódovány pro každou zprávu. Pokud neexistuje žádný klíč zprávy, nemělo by se používat číslo. Některá data obsažená v log_params jsou také obsažena v log_search pro usnadnění indexovaných dotazů. Parametry protokolu se obvykle nastavují pomocí funkcí jako ManualLogEntry::setParameters() a LogPage::addEntry() .

log_deleted

Verze MediaWiki:
1.10

Používá se se systémem Smazání změn k mazání položek protokolu. Srovnatelné s rc_deleted a rev_deleted . Je to trochu pole. K určení toho, co představuje, použijte součet následujících údajů:

 • 1 Akce smazána
 • 2 Komentář smazán
 • 4 Uživatel smazán
 • 8 Pokud jsou smazané informace omezeny. Pokud toto pole není nastaveno, pak je potřeba pouze právo deletedhistory, jinak potřebujete právo suppressrevision. (Na wikinách Wikimedie to odpovídá tomu, zda administrátoři mohou zobrazit záznam nebo zda mohou pouze dozorci)

Pokud je například hodnota 6 (4+2), akce bude viditelná, ale komentář a uživatel nebudou, pokud nemáte práva deletedhistory.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.34

DESCRIBE logging;

+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| log_type    | varbinary(32)    | NO  | MUL |        |        |
| log_action   | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| log_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL      |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_page    | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| log_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL      |        |
| log_params   | blob        | NO  |   | NULL      |        |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.33

DESCRIBE logging;

+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| log_type    | varbinary(32)    | NO  | MUL |        |        |
| log_action   | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| log_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_user    | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| log_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| log_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0       |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_page    | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| log_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL      |        |
| log_params   | blob        | NO  |   | NULL      |        |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.31 – 1.32

DESCRIBE logging;

+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| log_type    | varbinary(32)    | NO  | MUL |        |        |
| log_action   | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| log_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_user    | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| log_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| log_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0       |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_page    | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| log_comment  | varbinary(767)   | NO  |   |        |        |
| log_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| log_params   | blob        | NO  |   | NULL      |        |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.30

DESCRIBE logging;

+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| log_type    | varbinary(32)    | NO  | MUL |        |        |
| log_action   | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| log_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_user    | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| log_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_page    | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| log_comment  | varbinary(767)   | NO  |   |        |        |
| log_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| log_params   | blob        | NO  |   | NULL      |        |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.25 – 1.29

DESCRIBE logging;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_id    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| log_type   | varbinary(32)    | NO  | MUL |        |        |
| log_action  | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| log_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_user   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| log_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_page   | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| log_comment  | varbinary(767)   | NO  |   |        |        |
| log_params  | blob        | NO  |   | NULL      |        |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.23 – 1.24

DESCRIBE logging;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_id    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| log_type   | varbinary(32)    | NO  | MUL |        |        |
| log_action  | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| log_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_user   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| log_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_page   | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| log_comment  | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_params  | blob        | NO  |   | NULL      |        |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.16 – 1.22

DESCRIBE logging;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_id    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| log_type   | varbinary(32)    | NO  | MUL |        |        |
| log_action  | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| log_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_user   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| log_user_text | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_page   | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| log_comment  | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_params  | blob        | NO  |   | NULL      |        |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.13 – 1.15

DESCRIBE logging;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_id    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| log_type   | varbinary(10)    | NO  | MUL |        |        |
| log_action  | varbinary(10)    | NO  |   |        |        |
| log_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_user   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_comment  | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_params  | blob        | NO  |   | NULL      |        |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.12

DESCRIBE logging;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_id    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| log_type   | varbinary(10)    | NO  | MUL |        |        |
| log_action  | varbinary(10)    | NO  |   |        |        |
| log_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_user   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_comment  | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| log_params  | blob        | NO  |   | NULL      |        |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.6 – 1.9

DESCRIBE logging;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_type   | char(10)      | NO  | MUL | NULL      |        |
| log_action  | char(10)      | NO  |   | NULL      |        |
| log_timestamp | char(14)      | NO  | MUL | 19700101000000 |        |
| log_user   | int unsigned    | NO  | MUL | 0       |        |
| log_namespace | int         | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL      |        |
| log_comment  | varchar(255)    | NO  |   | NULL      |        |
| log_params  | blob        | NO  |   | NULL      |        |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.5

DESCRIBE logging;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_type   | char(10)      | NO  | MUL | NULL      |        |
| log_action  | char(10)      | NO  |   | NULL      |        |
| log_timestamp | char(14)      | NO  |   | 19700101000000 |        |
| log_user   | int unsigned    | NO  | MUL | 0       |        |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL      |        |
| log_comment  | varchar(255)    | NO  |   | NULL      |        |
| log_params  | blob        | NO  |   | NULL      |        |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.4

DESCRIBE logging;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_type   | char(10)      | NO  | MUL | NULL      |        |
| log_action  | char(10)      | NO  |   | NULL      |        |
| log_timestamp | char(14)      | NO  |   | 19700101000000 |        |
| log_user   | int unsigned    | NO  | MUL | 0       |        |
| log_namespace | tinyint(?) unsigned | NO  | MUL | 0       |        |
| log_title   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL      |        |
| log_comment  | varchar(255)    | NO  |   | NULL      |        |
| log_params  | blob        | NO  |   | NULL      |        |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.36

SHOW INDEX IN logging;

+---------+------------+---------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table  | Non_unique | Key_name      | Seq_in_index | Column_name  | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+---------+------------+---------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| logging |     0 | PRIMARY       |      1 | log_id    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_type_time    |      1 | log_type   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_type_time    |      2 | log_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_actor_time   |      1 | log_actor   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_actor_time   |      2 | log_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_page_time    |      1 | log_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_page_time    |      2 | log_title   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_page_time    |      3 | log_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_times      |      1 | log_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_actor_type_time |      1 | log_actor   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_actor_type_time |      2 | log_type   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_actor_type_time |      3 | log_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_page_id_time  |      1 | log_page   | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_page_id_time  |      2 | log_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_type_action   |      1 | log_type   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_type_action   |      2 | log_action  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| logging |     1 | log_type_action   |      3 | log_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+---------+------------+---------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy