Jump to content

Ndihma:Kontributet e Përdoruesit

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:User contributions and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD "Shënim:" Kur të editoni këtë faqe, ju jeni dakord të kontriboni nën CC0. Shikoni Faqet publike ndihmëse për më shumë informata.
Disa rishikime të vjetra për këtë faqe janë importuar nën licencën CC BY-SA. Vetëm kontributet e reja janë PD.
PD

"Faqet kontribuese të përdoruesit" liston editimet që përdoruese ka bërë.

Kontrollimi i kontributeve është i nevojshëm për të rifreskuar memorien se cilat faqe keni punuar (dhe lehtësisht të keni akses në ato përsëri), gjithashtu mund të përdoret për të gjetur nëse ka pasur ndonjë editim pasues (shiko më posht). Kjo bën të mundur 'shikimin' e faqeve edhe nëse nuk i keni vënë në lista e shikimeve. Faqet e kontributeve të të tjerëve janë gjithashtu të aksesueshme dhe janë të nevojshme për të parë se si të tjerët kanë kontribuar. Ato mund të përdoren për të ndjekur vandalizimet, shkeljet e të drejtës së autorit, etj.

Këto faqe janë të projektuara në mënyrë specifike, pra një kontribues i Wikipedias Angleze nuk do t'i shohë editimet e një kontribuesi të Wikipedias Gjermane, ose të Wikimedias, ose të ndonjë projekti tjetër.

Çështjet e njohura: Filtrimi i kontributeve për përdoruesit që kanë bërë konsiderueshëm kontribute në një hapësirë specifike, p.sh. më shumë se 1 milion editime shpesh mund të dështojë dhe të pauzojë (Detyra fabrikuese T33197).

Aksesimi në faqen kontribuese të përdoruesit

Aksesimi në faqen tënde kontribuese

 • Për të aksesuar faqen tënde kontribuese nëse jeni të kyçur, kliko "kontributet e mija". Kjo shfaqen ose në fillim të faqes ose në anën e majtë.
 • Nëse nuk jeni të kyçur dhe dëshironi të aksesoni faqen e përdoruesit nga IP Adresa, shkruani "Special:Kontributetemija" në kutia kërko dhe kliko Hyj.

Aksesimi në faqen kontribuese të një përdoruesi tjetër

 • Nëse përdoruesi ka një llogari(username): hyr në faqen e përdoruesit dhe kliko "Toolbox" dhe pastaj "Kontributet e përdoruesit" në anën e majt. Kjo punon edhe nëse faqja e përdoruesit nuk është edituar akoma (p.sh Një kuti editimi tregon).
 • Nëse përdoruesi nuk ka emër për tu kyçur, atëher egzitojnë këto dy metoda:

Përdorimi i faqes kontribuese të përdoruesit

Më poshtë është një shembull i faqes kontribuese të përdoruesit duke përdorur një temë të paracaktuar, duke shikuar IP më të afërt:

Shembulli i faqes kontribuese të përdoruesit

Editimet janë të renditura prej më të rejave tek ato të vjetrat. Secili editim merr një rresht që tregon: kohë dhe datën, emrin a faqes dhe Edito përmbledhjen, po ashtu edhe informacione të tjera të diagnostifikuara. Këtu janë disa funksione të faqes:

 1. Emri i përdoruesit, IP adresa ose lista e IP-ve tregohet këtu, bashkë me linqet për tek faqet e kyçjes. Nëse jeni duke e shikuar një përdorues, do ju shfaqet edhe linku i faqes së bisedimeve.
 2. Këtu mund të ndryshosh se cilët përdorues dëshironi t'ua shikoni kontributet. Këtë mund ta bëni përmes emrit të përdoruesit, IP adresës, ose listës së IP-ve (në Shënimin CIDR). Alternativisht, mund të shënoni shenjë V në opsionin e butonit të radios që t'i shikoni vetëm kontributet nga përdoruesit e rinjë.
 3. Mund të selektoni hapësirën e emrit për të filtruar rezultatet tuaja. Për shembull, për t'i parë vetëm shabllonet selekto "Shabllonet" nga lista e poshtme dhe kliko $hyr. Gjithashtu, ju mund të ndërroni vendin e hapësirës së emrin në mënyrë që kontributet të shihen prej të gjitha hapësirave të emrave tjerë. Përfundimisht, mund të përdorni kutinë "Hapësira e emrave të asociuar" për të shfaqur subjektet dhe faqet e bisedimeve.
 4. Filteri tag ju lejon shfaqjen vetëm të kontributeve me tag të specifikuar. Shiko #17 më poshtë.
 5. Këto opsione lejojnë vetë shfaqjen e editimeve të versionit më të ri rishikues dhe editimet që janë të faqeve krijuese. Gjithashtu, mund të shfaqen edhe editimet e vogla. Në fund, nëse wiki ka të instaluar Zgjerimi ORES një tjetër opsion ju lejon të fshehni editimet tuaja nëse mendoni se nuk janë aq të mira, gjë që e bën më të lehtë gjetjet e editimeve vandalizuese.
 6. Këto opsione ju lejojnë të shikoni kontributet të renditura sipas datave. Që të dyja janë të pranishme, fillimi dhe përfundimi.
 7. Këto linke ju dërgojnë tek editimet më të tanishme $mëtërejat, më të mëparshme $mëtëvjetra ose faqen e kaluar të editimeve $mëparshme. Numrat blu që përndjekin listojnë numrat e editimeve të shfaqura në faqe -20, 50, 100, 250 ose 500. Një numër më i madh rrit gjatësinë e faqes por redukton numrin e faqeve. Numrat që i keni selektuar rivendosin "n" në linqet e faqeve të mëparshme ose të ardhshme p.sh. (100 më të reja / 100 më të vjetra)
 8. Kjo tregon kohën dhe datën e editimit. Ky link quhet " link permanent", përmes tij mud të rishikoni editimet në kohë dhe datë të caktuar.
 9. (ndrysh) ju dërgon në faqen diff duke ju shfaqur ndryshimet në mes të atij editimi dhe rishikimit kalues. Rishikimi pas editimit shfaqet poshtë ndryshimeve në mënyrë qe ju mund t'i shikoni rezultatet e editimeve. (hist) ju dërgon në faqen e historikut, që ju të mund t'i shikoni të gjitha editimet e bëra në atë faqe. Kjo mund të jetë e nevojshme nëse dikush ka përmirësuar faqen në të cilen keni punuar, dhe ju doni t'i shinin ndryshimet e bëra.
 10. Kjo tregon madhësinë e diff, në bajts. Vlerat negative tregohen me të kuqe, ndërsa me të gjelbërt tregohet përmbajtja e shtuar, dhe e hirta tregon numrit e bajts që nuk kane ndryshuar me editim.
 11. v qëndron për editimet e vogla (korigjimet e vogla në faqe). Në këtë fushë mund gjithashtu të shihni simbolin R, që tregon se editimi ishte krijim i faqes. Kjo ju ndihmon të kuptoni llojet e ndryshimeve që janë bërë.
 12. Ky është emri i faqes në të cilën është bërë editimi. Emri i tanishëm i faqes është përdorur, pra nëse faqja është riemëruar, emri do të shfaqet ndryshe.
 13. Ky është emri i përdoruesit, shfaqet kur shikon një IP në afërsi ose kontributet e përdoruesit të ri. Kjo nuk shfaqet kur shikon kontributet e një përdoruesi të vetëm ose IP.
 14. Kjo është editimi i përmbledhjes. Editimi i përmbledhjes fillon me një link me shigjet dhe një tekst në të hirtë. Kjo do të thotë që përdoruesi ka edituar vetëm një seksion të faqes (i emëruar në tekstin në të hirtë). Teksti shtohet në mënyrë automatike kur editohet një seksion. Teksti në të zezë është përmbledhja standarde edituese dhe shtohet nga përdoruesi.
 15. aktual simbolizon që editimi është rishikimi aktual. Faqja është ashtu siç e ka ruajtur së fundmi përdoruesi. Kjo mund të përdoret për të shikuar faqet (nëse editimi i fundit nuk shfaq aktual atëherë faqja është ndryshuar). Operativët kanë gjithashtu një link rikthyes, shiko m:Ndihmë:Rikthimi.
 16. Vula kohore në të hirtë tregon se editimi ishte rikthimi është fshirë ose është shuar nga një operatorë, dhe nuk mund të shihet publikisht. Është e mundur që emri i përdoruesit të shuhet gjithashtu edhe editimi i përmbledhjes edituese. në të cilin rast do të nënvizohen me të hirtë.
 17. Këto janë etiketimet që janë shtuar editimit. Këto janë shtuar automatikisht nga pragrami (siç është AbuseFilter ), dhe jo nga editori. The default editor does not provide an interface for adding tags.

Nëse faqja sapo është krijuar shfaqet simboli R.

Por informacioni përndjekës nuk shfaqet:

 • Editimet nga një faqe që më pas janë fshirë (vetëm nëse faqja, duke përfshirë rishikimin në fjalë, është rikthyer). Nëse rishikimi në fjalë është rikthyer por jo ai i mëparshmi, atëherë fakti se përdoruesi e ka edituar faqen ruhet, duke përfshirë kohën dhe editimin përmbledhës, dhe rikshikimi vlerësues, por jo ndryshimi. Një operatorë mund të përdorë Special:Kontributet e fshira që të shikojë rishikimet që nuk janë rikthyer. Megjithatë, shtimi i një diff nuk është i mundur direkt.
 • Fshirja ose rikthimi (jo fshirja) e një faqe (nëse përdoruesi është operator). Përdorni Special:Kyçjet për këtë.

Stilet e përdoruesit

Trupi i faqes ka përzgjedhës trupi.faqja-Special_kontributet, në mënyrë që ne p.sh mund të përdorim $kodin CSS që të numërojmë linqet.

URL-të dhe linqet

URL with &target parameter does not work on MobileFrontend.

Kontributet e përdoruesit URL duken (për këtë wiki) kështu:

https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:Contributions&target=XX

ose

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:Contributions/XX

ku XX është emri i përdoruesit, IP adresa, ose lista e IP-ve, dhe "Kontributet" mund të shkurtohet në "Kontribe"

https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:Contribs&target=XX

ose

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:Contribs/XX

Ndryshimi i faqe zëvendësuese për të shikuar kontributet në atë faqe specifike zëvendësuese. (www.wikipedia.org, meta.wikimedia.org, etj.)

Për tu lidhur me faqen kontribuese të një përdoruesi mund ta përdorni këtë formë të shkurtër: Special:Contributions/XX.

Linqet Interwiki punojnë në mënyrë normale p.sh.w:Special:Contributions/XX.

Gjithashtu mund të shikoni editet nga një hapësirë specifike të emrit. Çdo hapësirë e emrit ka një numër përkatës. Kufizimi tek vetëm një hapësirë të emrit mund të bëhet me një formë të zgjatur URL-je ( në këtë shembull hapësira emërore ka numrin 4):

https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:Contributions&target=XX&namespace=4

Privatësia

Kontributet tuaja mund të shihen nga çdokush - ju lutem të jeni të vëmendshëm për këtë. Shikoni politikën e privatësisë, për cdonjërën faqe që e përdor; për meta: m:Politika e Privatësisë

Editimi i parë

Kur përdorni vetinë kontribuese të përdoruesit për të vendosur kur përdoruesi fillon të editojë në wiki, mbani në mend se ato editime mund të jenë bërë në një wiki tjetër, ku më vonë faqja është importuar.

Gjithashtu, deri në 2004 ishte një prishje, e cila është rregulluar por jo në mënyrë retroaktive, siç vijon:

Nëse një faqe e lëvizur kthehet, historia e editimit me titull të ndërmjetshëm tregon vetë lëvizjen e fundit, me emrin përkatës të përdoruesit, por me datën dhe kohën e lëvizjes së parë(!).

Prandaj, nëse hyrjet e mëparshme në listen e kontributeve të përdoruesit janë lëvizur, ka shumë mundësi që nuk përfaqësojnë ndonjë aktivitet të përdoruesit në datat e caktuara.

Futeri

Faqja ka si futer MediaWiki:Sp-contributions-footer, MediaWiki:Sp-contributions-footer-anon për IP adresën, dhe MediaWiki:Sp-contributions-footer-anon-range për IP adresat në afërsi.

Kini vëmendje, siç përshkruhet në phab:T50956, përdoruesit e regjistruar nuk do të shohin përmbajtjen e këtij futeri nëse gjuha është ndryshe nga gjuha origjinale e wikit.

Numri i editimeve

Profili i përdoruesit tregon numrin e editimeve. Numri varet nga fusha numëruese e editimeve e cila ruan për çdo përdorues, që rritet sa herë që përdoruesi editon, por nuk zvogëlohet nëse fshihet editimi i atij përdoruesi. Kështu që numërimi përfshinë edhe editimet e fshira.