Jump to content

ၸွႆႈထႅမ်:ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင်

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Preferences and the translation is 8% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD ၽၢင်ႉ: ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ၊ ပွင်ႇဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ်ၸွမ်း တွၼ်ႈတႃႇ ပိုၼ်ၽႄႈလွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ CC0. တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၼမ်လိူဝ်ၼႆ တူၺ်းတီႈ Public Domain Help Pages PD

ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼိူဝ်ႁဵင်းၵွင်ႉ ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင် ဢၼ်မီးတီႈ ၸဵင်ႇၼိူဝ်ၽၢႆႇၶႂႃႇၼၼ်ႉ၊ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇဝႆႉၼႆ မၼ်းတေပၼ်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေထုၵ်ႇဢွၵ်ႇၼႄပၼ်တင်း ၵၼ်ပိုၼ်းတူဝ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼင်ႇ တီႈပႅၵ်ႈၼိူဝ် တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်တင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း။ You will be presented with the User profile section, as well as a bar of tabs across the top for changing other types of settings.

Note that some of the preferences discussed here are added by extensions and are not a part of MediaWiki core.

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

လွၼ်ႉၶၢဝ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်

ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း: * $int-username ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ပျူႇရူဝ်ႇၶရႅတ်ႉၵူၺ်း တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တီႈဝီႇၶီႇၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေလႆႈဢူၼ်းသႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ယွႆးလင် $1 ဢၼ်။
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း of ၸုမ်း။: A list of the user groups you are in.
Connected apps: တီႈ ဝီႇၶီႇ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေၶႂၢင်းပၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇၸတ်းၵၢၼ် ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶႂၢင်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ႉဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၼမ်လိူဝ် တူၺ်းတီႈ Help:OAuth
ၵမ်းၸိူဝ်း မႄးထတ်းမႃး : How many edits you have made. Not all wikis will have this. See Help:User contributions#Number of edits
ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢင် : The time your account was registered.
လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶေႃႈလပ်ႉ တူၺ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ
ငဝ်းလၢႆးဢႅၵ်ႉၶၢဝ်ႉၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ တူၺ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ
ငဝ်းလၢႆးဢႅၵ်ႉၶၢဝ်ႉၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ Provides a link to Special:CentralAuth, displaying statistics about your user account across all Wikimedia wikis.
Two-factor authentication: Manage two factor authentication.
Global preferences: Manage global preferences.

လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶေႃႈလပ်ႉ

To change your password, enter your old password in the first box and your new password in the last two. If you want this site to remember your login, check Remember my login on this computer. Note that this function requires you to have cookies enabled in your browser, and if your cookie is cleared or expires you will no longer be remembered.

Global account

ၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း

From your preferences you can select what language you would like the interface to be in. Only the buttons like 'edit' and 'talk', in addition to a few pages in the sidebar, will be affected. The main text of the pages will not be changed by this for the vast majority of pages, although there are a few pages where it will, like some in the Wikimedia Meta Wiki.

 • ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း
 • ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေႁဵတ်းႁိုဝ် မၢႆထိုင် တွၼ်ႈတႃႇ ထုၵ်ႇမွၵ်ႇၼႄ?
  Specifies the grammatical gender that the interface should use to refer to you. Also controls the output of the GENDER parser function, and hence any templates that support it. This setting is public.
 • ၵၢၼ်တင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၼမ်လိူဝ်
  Opens up the Universal Language Selector pop-up.

လၢႆးမိုဝ်း

Main page: Help:Signatures

Registered users can customize their signature (the part between the two hyphens and the timestamp, that is, the text displayed on the link pointing to your username) by changing the field "လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇ :" in their preferences . By default, anything you enter there will be wrapped with [[ ]]. To use a special linking (without this automatic link), you have to enable “ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆးမိုဝ်း ပဵၼ်ၼင်ႇပိူင်လိၵ်ႈ (ဢမ်ႇမီးႁဵင်းၵွင်ႉဢေႃႇတူဝ်ႇၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ)”. Then you can add Wiki markup and also HTML (as far as allowed on the wiki) as you like, but the maximum length is 255 characters. Please note that striking signatures are often disliked by other users.

Note that if you customize your signature, you should avoid displaying the identity of another unrelated user account, unless you also own this account or are explicitly authorized by this user: the link should unambiguously point to your effective user page or talk page on the local wiki. However, changing your signature will not override the username that is recorded in page histories. Some wikis may also have defined a restricting policy about the usage of external links or images in signatures. Look at the policies documented and on enforced your local wiki about user accounts and identities.

If you enable ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆးမိုဝ်း ပဵၼ်ၼင်ႇပိူင်လိၵ်ႈ (ဢမ်ႇမီးႁဵင်းၵွင်ႉဢေႃႇတူဝ်ႇၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ) but don't add any customized signature string, you'll sign with your unlinked username.

The most common ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆးမိုဝ်း ပဵၼ်ၼင်ႇပိူင်လိၵ်ႈ (ဢမ်ႇမီးႁဵင်းၵွင်ႉဢေႃႇတူဝ်ႇၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ) customizations are the following:

Purpose Wikitext signature Resulting signature display (generated by four tildes)
Embedding the dashes in the signature

-- [[User:Username|Username]]

-- Username 21:55, 18 July 2024 (UTC)
Adapting the displayed username to your convenience

[[User:Username|Preferred User Name]]

Preferred User Name 21:55, 18 July 2024 (UTC)
Adding a talk page link

[[User:Username|Username]] ([[User talk:Username|talk]])

Username (talk) 21:55, 18 July 2024 (UTC)

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ တႃႇဢီးမေးလ်

If you have supplied an email address, you will need to click the verify address button in order to use these functions. You will receive an email; simply open it and follow the link to enable the following functions.

* လွင်ႈၼႄႉၼွၼ်း ဢီးမေးလ် This shows the date and time your email address was confirmed.
ပၼ်သုၼ်ႇ တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း သူင်ႇဢီးမေးလ်ၸူးၵဝ်ၶႃႈ This allows other registered users to send you an email using "သူင်ႇဢီးမေးလ်ၸူး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႉၼႆႉ" link on the sidebar of your user page. Emails are sent using a web interface, and your email address is not revealed to a sender until you reply by email.
ၶႂၢင်းပၼ် ဢီးမေးလ် ဢၼ်မႃးတီႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းမႂ်ႇမႂ်ႇ This allows users without the autoconfirmed permissions to send you emails.
သူင်ႇၽိုၼ်မိူၼ်ဢီးမဵလ်း ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈသူင်ႇၸူး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၵေႃႉၶဝ် This option will have all of your emails you send to others be copied into your inbox.
ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈသူင်ႇဢီးမေးလ် ၸူးၵဝ်ႇၶႃႈ : This option allows you to specify which users will not be able to send you direct emails. They will not see the "Email this user" link on the sidebar of your user page.
ပေႃးၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇလ်ႇ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵဝ်ၶႃႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႊၸိုင် သူင်ႇဢီးမဵလ်းၸူးၵဝ်ၶႃႈတႃႉ Causes you to be automatically sent an email when a pages on your watchlist is edited. May not be available on some large wikis.
လွင်ႈထတ်းမႄး ၼႃႈလိၵ်ႈလႄႈၾၢႆႇလ်ဢိတ်းဢီႈၵေႃႈ သူင်ႇဢီး​မေးလ်ၸူးၵဝ်ၶႃႈတႃႉ Same thing except for minor edits . May not be available on some large wikis.
Email me on replies to a thread I am watching Same thing except for Liquid Threads discussions, Only available if that extension is installed.

ၽၢင်ႁၢင်ႈ

ၽိဝ်

Here you can choose the skin you want to use. You can preview the available skins before choosing them, by clicking on the "တူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇ" link next to each skin. Please refer to Help:Skins for more details. Also includes a link to your skin-specific CSS and JavaScript for that skin.

ပိူင်ဝၼ်းတီႈ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း

Determines the date format and timezone that the interface of pages such as recent changes or your watchlist display. Any dates that appear in Wikitext will not be automatically reformatted. In particular, this includes signatures, so if you set a timezone other than the wiki default times shown in the interface won't match those in signatures.

ၾၢႆႇ

Here you can determine how images will be displayed. Images displayed by direct pasting of a URL (if the wiki has it enabled) will not be affected by this setting.

 • Image size limit on file description pages: - This setting lets you choose how big image previews will be on the Image: pages. If you know what your current screen resolution is you may like to set this to one or two sizes smaller than your own screen. If you have a slow connection (such as dial-up) you may want to limit them to 320×240.
 • Thumbnail size: - Define how big you want thumbnails to appear. This setting will not affect thumbnails with dimensions determined by an editor, nor can it increase images beyond their original dimensions.
 • Use Media Viewer: On Wikimedia wikis, this setting (on by default) determines whether the Media Viewer should be used to provide a smoother image viewing experience.

ၼိူင်း

ယႃႇပေၼႄ လွင်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လွၵ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ
Toggle the display of the page text below the diff. This text is the later of the two revisions of the page.
ဝၢႆးသေႁဵတ်း ႁူၼ်လင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆ ယႃႇပေၼႄ လွင်ႈၼိူင်းၵၼ် ၼၼ်ႉလႃႈ
Whether to show the diff of the rolled back revision after a rollback.

Some extensions also add their own preferences related to diffs. One such extension is Extension:RevisionSlider , which can be disabled in preferences using the "ယႃႇပေၼႄ ပႅၵ်ႈထေႃ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ" preference in that section.


ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း

 • လိင်ႉၶ် ဢၼ်ထတ်းထႅဝ်တႂ်ႈဝႆႉ:
  Determines whether links are underlined automatically. This may make it easier to distinguish links from other content, but may also cause confusion if a link includes an underscore.
 • ပိုတ်ႇၼႄ ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လပ်ႉဝႆႉ
  Determines whether hidden categories are displayed at the bottom of the page.
 • ပေႃးဝႃႈၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် လိင်ႉၶ်ႁူၼ်ၶိုၼ်းၼႆ ၼႄပၼ် ၶေႃႈၽၢင်ႉလွင်ႈၼႄႉၼွၼ်း

Math

Here you can control how mathematical equations described using the ‎<math> tag will be displayed. Mathematical formulae uploaded as images or written outside the math tag will not be affected by this setting. Note the math preferences will only be visible if Extension:Math is installed.

လွင်ႈမႄးထတ်း

These are the settings to control editing pages, including whether to automatically watch pages that you have edited or created.

ၵၢၼ်လၵ်ႈသၢင်ႈ ၵူႈလွင်ႈ

 • ၼဵၵ်းၼိူဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈၵၼ်ႊသေ ၽုၺ်ႇၵၢၼ်ထတ်းမႄးၵၼ်ႊ
  Assuming your browser supports it, causes right-clicking on a section heading to open up the editor for that section (this is the same functionality as the [edit] link).
 • ၼဵၵ်းၵူပ်ႉသေ ထတ်းမႄးၼႃႈလိၵ်ႈ
  Assuming your browser supports it, causes double-clicking (anywhere on the page, except for when clicking on a link) to open up the editor for that page, in the same way as clicking on the edit tab at the top.

Some extensions, such as WikiLove , TwoColConflict , FlaggedRevs , and ProofreadPage also add their own preferences to this section.

ၽူႈမႄးထတ်း

 • ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ထတ်းမႄး ဝႅပ်ႇယၢင်ႇၾွၼ်ႉ
  Determines the font that text in the edit window (and in diffs) displays in. Options are ၾွၼ်ႉ မူဝ်ႇၼူဝ်သပဵတ်ႉ, ၾွၼ်ႉ San-serif, and ၾွၼ်ႉဢၼ်သဵၼ်ႈတိူဝ်းၸႅင်ႈ.
 • မၵ်းမၢႆ ၶေႃႈထတ်းမႄးဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼင်ႇပိူင်ၵႅဝ်ႈ
  Causes all edits to be marked as minor, unless the checkbox is explicitly deselected with each edit. Some wikis, such as the English Wikipedia, have disabled this preference (because it makes it too easy to accidentally mark a non-minor edit minor).
 • ပေႃးဝႃႈ တီႈႁုဝ်ႁူပ်ႈလွင်ႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇသင်သေ ပဵၼ်လွၵ်းပဝ်ႇဝႆ့ၼႆ ပၼ်ၽၢင်ႉၶႃႈသေၵမ်း
  Will display a warning message ("ၶေႃႈၵိုတ်းလိူဝ်: ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဝႆႉ ႁူဝ်ႁုပ်ၵၢၼ်မႄးထတ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼဵၵ်း "$1" ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ ၵၢၼ်မႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေသိမ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇဢမ်ႇမီးပႃး လွင်ႈႁူဝ်ႁုပ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။") when you try to save an edit without providing an edit summary. Can be useful since edit summaries make an edit easier for others to understand.
 • ပေႃးပႆႇလႆႈ ၵဵပ်းသိမ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၶႃႈမူၼ်ႉမႄးဝႆႉသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႃႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႆ ၽၢင်ႉတိူၼ်ႇပၼ်ၶႃႈ သေၵမ်း
  Displays a browser-specific alert popup if you try to close an edit page without publishing your in-progress edit, preventing the edit from being lost.
 • ပိုတ်ႇၸႂ်ႉ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း
  Enables the 2010 wikitext editor's editing toolbar.
 • ⧼visualeditor-preference-betatempdisable⧽
 • Editing mode:
 • Enable the visual editor and the new wikitext mode in Structured Discussions
  Various settings that control whether, and under what circumstances, the Visual Editor is provided used when you edit a page. Options are to use only the Visual Editor (for namespaces that support it), use only the source editor, remember which editor was used for the previous edit, or show edit tabs for both. Only shown if Extension:VisualEditor is installed.

တူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇ

 • ၼႄပၼ် ၵၢၼ်တူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ၽွင်းတႄႇ တႃႇ မႄးထတ်း
  Results in a preview window (of the page before your edit) appearing alongside the edit box when you edit a page, as if you had pressed "Show preview" and made no changes.
 • ၼႄပၼ် ၵၢၼ်တူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ဢွၼ်တၢင်းၶွင်ႉထတ်းမႄး
  Determines whether to display the preview window above or below the edit textbox. Below is the default position.

Translation options

တူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇ

 • ၼႄပၼ် ၵၢၼ်တူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ၽွင်းတႄႇ တႃႇ မႄးထတ်း
 • ၼႄပၼ် ၵၢၼ်တူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ဢွၼ်တၢင်းၶွင်ႉထတ်းမႄး
 • ဢမ်ႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈသေၵေႃႈ ၼႄပၼ်ၵၢၼ်တူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ

Some of these preferences impact Special:RelatedChanges and Special:RecentChangesLinked as well as Special:RecentChanges. See Help:Tracking changes for more information.

ၼႄပၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ

 • ဝၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေၼႄ ၵႃႈတီႈၼႂ်း လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ မႂ်ႇမႂ်ႇ - Here you can specify how far back the recent changes pages will go. Note that the list will stop prematurely if the number of edits is exceeded (see below).
 • တၢင်းၼမ်လွင်ႈမႄးထတ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁႃႁဵတ်းမႃး၊ ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ လႄႈ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်တေၼႄဝႆႉၼင်ႇ ပိူင်ၵႅဝ်ႈ : - Here you can specify how many edits should be displayed.

ၵၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း

 • လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႊၼႃႈလိၵ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႊလႄႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင် - Enhanced recent changes condenses edits into a per-page list. This requires JavaScript to be enabled..
 • ၸႂ်ႉယူင်ႉႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး JavaScript - Enables or disables new filters for edit review, a more complicated UI for displaying and filtering changes developed in 2017. This requires JavaScript be enabled.
 • Show Wikidata edits in recent changes: On selected Wikimedia projects where data from Wikidata is available, this option allows you to see changes to the Wikidata items connected to pages on your wiki, as well as changes to the wiki pages themselves. This can help catch vandalism on Wikidata that could be seen on your wiki.

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်းၼႄဝႆႉ

 • လပ်ႉဝႆႉ ၶေႃႈထတ်းမႄးဢိတ်းဢွတ်း တီႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႊ ဢၼ်ၸင်ႇပူၼ်ႉမႃး - This enables you to hide edits marked as minor (see Help:Editing pages ). Since some users will rapidly make a lot of tiny tweaks to update templates or fix spelling errors you may find enabling this to be useful. You can also turn this on temporarily from the recent changes page.
 • လပ်ႉဝႆႉ ၵၢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၶေႃႈထတ်းမႄး တီႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ - This enables you to hide edits marked as patrolled (see Help:Patrolled edits ). You can also turn this on temporarily from the recent changes page. May not appear if you don't have sufficient permissions to see patrolled edits.
 • သိူင်ႇၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈပၢႆး- - This enables you to hide changes to categories (see Help:Categorization ). Note that this only affects changes to pages within the category when watching the category; if you are watching the page, or the category is edited directly, any edits will still be shown. You can also turn this on temporarily from the recent changes page.
 • လပ်ႉဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵႃႊတီႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ - Same as "လပ်ႉဝႆႉ ၵၢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၶေႃႈထတ်းမႄး တီႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ", but for Special:NewPages (some wikis only use patrolling for new page creation, and not edits to existing pages). You can also turn this on temporarily from the new pages list itself.

သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း

These are the settings to control the behavior of the watchlist (See Help:Watchlist ). Most of these options are also available on the watchlist display itself, but by setting them in your preferences, you control the default behavior of the watchlist i.e., it will perform the same actions every time you visit the page.

မႄးထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း

Provides a set of links to view and edit the pages on your watchlist, either as a formatted list of links with checkboxes to remove them (တူၺ်းသေ ထွၼ်ပႅတ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းမီးၵႃႈတီး သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ), a raw list of page titles in a text box (မႄးထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်းပိူင်လိူင်း). The final option is to clear your watchlist entirely (ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ).

ၼႄပၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ

 • ဝၼ်းၸိူဝ်း တႃႇတေၼႄ ၵႃႈတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း : - Here you can specify how far back the watchlist will go. Note that the list will stop prematurely if the number of edits is exceeded (see below).
 • ႁူဝ်ၼပ်ႉလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်ၼမ်သုတ်း တႃႇၼႄ တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆတႃႇတူၺ်း: - Here you can specify how many edits should be displayed.

ၵၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း

 • မႄႇၼႄ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇၼႄလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႊတင်းသဵင်ႈ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပႆႇပေႃးႁိုင် - Expands the watchlist to display all relevant changes to pages (limited by the time and number settings above), rather than merely the most recent edit to page.
 • ပေႃးဝႃႈ တူဝ်ထွင်မီး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ ၶိုၼ်းၽိုၼ်ႉပၼ် သဵၼ်ႈပႂ်ႉတူၺ်း ႁင်းမၼ်းလႄႈ။ (တေလူဝ်ႇ JavaScript) - When you change one of the filter settings (on the watchlist itself, not in your preferences), causes the page to be automatically reloaded. If this is not set, then the changes to the filters will not take affect until you click on the "show" button to refresh the list.
 • ထႅမ်သႂ်ႇ တူဝ်မၢႆ တူၺ်း/ဢမ်ႇတူၺ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈ(×/+)ၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းတူၺ်းမႃး ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ (တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ဢိုတ်းၽုၺ်ႇၼႆႉ တေလူဝ်ႇ JavaScript) - Adds a button on the watchlist itself to remove pages. If JavaScript is enabled, then the button crosses out the entry and allows you to add it back if the clicked on it accidentally. If JavaScript is disabled, then it goes to a separate page load to confirm the request, and there's no UI to add the entry back.
 • ၸႂ်ႉယူင်ႉႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး JavaScript - Enables or disables new filters for edit review, a more complicated UI for displaying and filtering changes developed in 2017. This requires JavaScript be enabled
 • Show Wikidata edits in your watchlist: On selected Wikimedia projects where data from Wikidata is available, this option allows you to see changes to the Wikidata items connected to pages on your wiki, as well as changes to the wiki pages themselves.

This can help catch vandalism on Wikidata that could be seen on your wiki.

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်းၼႄဝႆႉ

 • လပ်ႉၵၢၼ်ထတ်းမႄးဢိတ်းဢီႈ ၵႃႊတီႈသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ
 • သိူင်ႇ ၶေႃႈထတ်းၵဝ် တမ်ႈတီႈ သဵၼ်ႈပႂ်ႉတူၺ်း
 • လပ်ႉၵၢၼ်ထတ်းမႄးၵဝ်ၶႃႈ ၵႃႊတီႈသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ
 • လပ်ႉဝႆႉ ၵၢၼ်ထတ်းမႄး လူၺ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵႃႈတီႈသဵၼ်ႈမၢႆတူၺ်း
 • လပ်ႉဝႆႉ ၵၢၼ်ထတ်းမႄး လူၺ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈဝႆႉ ၵႃႊတီႈသဵၼ်ႈမၢႆ
 • သိူင်ႇၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈပၢႆး-
 • လပ်ႉဝႆႉ ၵၢၼ်ထတ်းမႄးဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈသဵၼ်ႈမၢႆ
  Use these options to filter out changes you are not interested in from the watchlist. Note that the categorization option only affects changes shown when watching the category, not changes shown when watching the page being added or removed from the category.

ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းတူၺ်းယဝ်ႉ

 • ထႅမ်ၼႃႈလိၵ်ႈလႄႈၾၢႆႇ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈသၢင်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇတီႈသဵၼ်ႈမၢႆၵဝ်ၶႃႈ
 • ထႅမ်ၼႃႈလိၵ်ႈလႄႈၾၢႆႇလ် ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈၶၢႆႉမႃးၼၼ်ႉ သႂ်ႇတီႈသဵၼ်ႈမၢႆၵဝ်ၶႃႈ
 • ထႅမ်ၼႃႈလိၵ်ႈလႄႈၾၢႆႇလ် ဢၼ်ၵဝ်ႇၶႃႈမွတ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇတီႈသဵၼ်ႈမၢႆၵဝ်ၶႃႈ
 • ထႅမ် ၼႃးလိၵ်ႈသႂ်ႇၸူး တီႈဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈႁူၼ်ၶိုၼ်းၸူးတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆတႃႇတူၺ်းၵဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ။
 • ထႅမ်သႂ်ႇ ၾႆႇဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸူး သဵၼ်ႈမၢႆတူၺ်း ၵဝ်ၶႃႈ
  Selects the "watch this page" checkbox by default when performing each of the specified actions. It can still be unselected manually. Some options may not appear if you don't have sufficient permissions to perform the action in question.

မၢႆၶပ်ႉ

 • Watchlist token: This token is used to generate a RSS feed from your watchlist. Anyone who knows this token can use it to access your watchlist. If the token is discovered by someone else, you can use the "Click here if you need to reset it" link to create a new token. Once you have done this, you will need to edit the URL of your feed subscription in your feed reader to account for the new token.

ၶူၼ်ႉႁႃ

General

 • Number of search results to show on each page: - How many results to display on each page of a search. Defaults to 20, maximum is 500.

Completion suggester

These preferences control the Completion Suggester used to provide suggestions of article titles when you type a search query, including possibly correcting any typos.

 • Default (recommended)
  • Corrects up to two typos. Removes redirects that are very similar to the main title.
 • Subphrase matching (recommended for longer page titles)
  • Corrects up to two typos. Resolves close redirects. Matches subphrase in titles.
 • Strict mode (advanced)
  • No typo correction. No accent folding. Strict matching.
 • Redirect mode (advanced)
  • No typo correction. Resolves close redirects.
 • Redirect mode with subphrase matching (advanced)
  • No typo correction. Resolves close redirects. Matches subphrase in titles.
 • Classic prefix search
  • No typo correction. Matches the beginning of titles.

ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃ ထၢၼ်ႈသုင်

 • Don’t show the Advanced Search interface when using Special:Search - Disables Advanced Search. Advanced Search adds a form to the Special:Search page. This allows you to perform specialized searches, even if you don't know any search syntax. It also changes the way namespaces can be selected..

Gadgets

This section of your preferences allows you to enable or disable any gadgets that have been set up by your wiki's interface administrators to improve browsing experience.

Beta features

On Wikimedia wikis, the Beta features tab allows you to enable experimental features before they are made available to everyone. If you choose to turn on any of these features, you should be prepared to encounter bugs and problems, and you may see sudden changes in the way the feature looks or works as development continues.

Each feature has a "discussion" link next to it, so you can offer your suggestions or report any problems.

The following Beta Features are available:

These features are only available on some wikis:

These features are beta features on some wikis while enabled for everyone on all others:

 • Automatically enable all new beta features: If you turn on this option, new beta features will become active for you as soon as they are added to the Beta Features system.

Notifications

This section of your preferences allows you to control what notifications you receive and how you receive them.

Opt-in and opt-out

If you opt-out of any type of notifications, then these notifications generated while you were opted-out are not generated for you and not stored in databases. Opt-in will not display them afterwards. The only notifications that may be displayed are the one that existed before the opt-out.

Notifications by email or on wiki

To turn notifications on or off for any category, simply check (or uncheck) the box next to it. You can enable (or disable) notifications on the web or by email for most categories. (Some notifications cannot be disabled, such as changes to your user rights or new talk page messages: these notifications are too important to be dismissed.) You can also control how often to receive email notifications, from single emails for each event to daily or weekly digests. When you're done, be sure to click the "ၵဵပ်းသိမ်း" button at the bottom of the page to update your preferences.

Muting users

You can mute on-site notifications from individual users, by typing their username into the box at the bottom of the notifications preferences. When you start typing the usernames will autocomplete. Users without JavaScript should type one username per line, without any wikitext or prefix.

You will still receive notifications if a muted user writes or participates on your user talk page (no matter if the page uses Flow or unstructured wikitext), or reviews a page you have created. Watchlist behavior and emails are not affected by the mute list.

The muted user will still receive a successful mention notification, if they've enabled that preference. A user's mute list is private from all other users on the wiki, including administrators or any other functionary.

Muting pages

Muting pages is possible for "page linked" notifications.

You can mute "page linked" notifications for a page by typing the page name into the box at the bottom of the notifications preferences.

When you start typing the page titles will autocomplete.

Users without JavaScript should type one page title per line, without any wikitext or prefix.


တူၺ်းပႃး