Trợ giúp:Tuần tra sửa đổi

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Patrolled edits and the translation is 82% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Tuần tra sửa đổi là một tính năng cho phép người dùng cụ thể đánh dấu trang mới và các mục trong Special:RecentChanges là "đã tuần tra", nghĩa là "đã được phê duyệt". A good edit might be marked as "patrolled", but a bad edit might also be marked as "patrolled", if it was reverted or its most obvious regressions were fixed. Theo mặc định, tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn có quyền bảo quản viên; nhiều wiki cấp quyền 'patrol' cho các nhóm người dùng.

Tính năng này hữu ích khi xem xét các thay đổi gần đây để tìm các sửa đổi không mong muốn, spam liên kết và phá hoại. Điều này cho phép mọi người (được phép làm như vậy) phối hợp hoạt động tuần tra của họ, sao cho các sửa đổi được kiểm tra một lần, với ít nỗ lực lãng phí hơn (nhiều người khác nhau kiểm tra cùng một sửa đổi).

Tính năng này cũng cho phép cài đặt tự động tuần tra các chỉnh sửa của người dùng đáng tin cậy để những người xem xét các thay đổi gần đây không cần mất thời gian xem xét không cần thiết.

Đánh dấu các sửa đổi là đã tuần tra

Để đánh dấu một chỉnh sửa là đã tuần tra
  1. Truy cập Special:RecentChanges
    Những thay đổi không được tuần tra được hiển thị với dấu chấm than màu đỏ (!).
  2. Nhấp vào liên kết (diff) bên cạnh một sửa đổi.
  3. Để đánh dấu sửa đổi là đã tuần tra, hãy nhấp vào liên kết Đánh dấu tuần tra.
Để đánh dấu một trang mới là đã tuần tra
  1. Các trang mới không được tuần tra sẽ được hiển thị với nền màu vàng.
  2. Để đánh dấu một trang mới là đã tuần tra, hãy truy cập trang đó và nhấp vào liên kết [Đánh dấu tuần tra trang này] ở gần cuối trang.
Để đánh dấu một tập tin mới là đã tuần tra
  1. Nếu bạn chỉ muốn xem các tập tin chưa được tuần tra, hãy chọn "Ẩn tập tin tải lên đã tuần tra"
  2. Để đánh dấu một tập tin mới hoặc phiên bản tập tin mới là đã tuần tra, hãy truy cập tệp đó và nhấp vào liên kết [Đánh dấu đã tuần tra phiên bản tập tin này] ở gần cuối phần mô tả tệp.

Lưu ý

Ẩn các sửa đổi được tuần tra khỏi các thay đổi gần đây

Bạn có thể ẩn các sửa đổi đã được tuần tra khỏi các thay đổi gần đây bằng cách thêm &hidepatrolled=1 vào URL theo mẫu sau:

https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:RecentChanges&hidepatrolled=1

Lưu ý: tính năng này chỉ hoạt động đối với người dùng có quyền patrol hoặc patrolmarks. Điều này có thể thay đổi sau khi task T44246 được giải quyết trong tương lai.

Tuỳ chỉnh

Bật/tắt

Phiên bản MediaWiki:
1.4

Tuần tra sửa đổi được bật theo mặc định trong MediaWiki 1.4 trở lên. Để tắt tính năng này, hãy đặt $wgUseRCPatrol trong LocalSettings.php thành false.

$wgUseRCPatrol = false;

Quyền hạn

Trong MediaWiki 1.5 trở lên, tuần tra sửa đổi được kích hoạt cho bảo quản viên. Sử dụng biến cấu hình $wgGroupPermissions để chỉ định biến này cho các nhóm người dùng mới hoặc hiện có. Xem Manual:User rights management .

Chẳng hạn, để tạo một nhóm tuần tra viên:

$wgGroupPermissions['patrollers']['patrol'] = true;

Tuần tra tự động

Trong MediaWiki 1.9, tùy chọn người dùng này đã bị xóa và được thay thế bằng quyền "tự đánh dấu tuần tra" mới, chỉ được gán cho các bảo quản viên theo mặc định. Ngoài ra, thành viên không thể đánh dấu các sửa đổi của chính họ là đã tuần tra.

Đánh dấu

Định dạng của nút đánh dấu sửa đổi chưa được tuần tra có thể được thay đổi bằng CSS. Dấu chấm than hiển thị trên nhật ký Thay đổi gần đây được tạo kiểu bằng lớp span.unpatrolled.

Nhật trình

Các tác vụ tuần tra được liệt kê trong Nhật trình tuần tra (ví dụ).

Xem thêm