Nápověda:Obrázky

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Images and the translation is 99% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD

Tato stránka vysvětluje syntaxi obrázku při editaci wiki. Aby bylo možné použít na stránce obrázek, tak ho musíte nejprve vy nebo někdo jiný do wiki vložit.

Odkaz na obrázek, který je uložen na MediaWiki serveru tvoří, kromě jména souboru, také prefix (předpona) jmenného prostoru File: (i když stále lze použít i původní jmenný prostor Image:). Jmenný prostor Media: lze také použít, pokud chceme vytvořit přímý odkaz na vložený soubor (obrázek pak nebude interpretován jako stránka MediaWiki).

Požadavky

Před použitím obrázků na stránce musí správce systému vaší wiki povolit nahrávání souborů a uživatel musí nahrát soubor. Správci systému mohou také nastavit wiki, aby přijímala soubory z cizích repozitářů, například Wikimedia Commons. Pro změnu velikosti obrazu na straně serveru je nutné mít nakonfigurován škálovač (například GD2, ImageMagick atd.).

Podporované formáty obrázků

Ve výchozím stavu jsou podporovány následující formáty:

 • .jpg nebo .jpeg - bitmapový obrázek je komprimovaný podle standardu JPEG (ztrátový formát, který se hodí především pro fotografie).
 • .png - bitmapový obrázek ve formátu PNG (formát Portable Network Graphic specifikovalo konsorcium W3).
 • .gif - bitmapový obrázek ve formátu GIF (Graphics Interchange Format).
 • .webp - WebP podporuje ztrátovou i bezeztrátovou kompresi a zároveň snižuje velikost obrázku až o 45 %.

Další formáty, které používá Wikimedie, a s nimiž se lze setkat i jinde (jejich použití, ale může vyžadovat další nastavení, takže ve výchozím nastavení nemusí být dostupné):

 • .svg - vektorové obrázky ve formátu SVG (formát Scalable Vector Graphics specifikovalo konsorcium W3). Viz Příručka:Administrace obrázků#SVG.
 • .tiff - formát označeného obrázku. Často se používá u fotografií určených pro archivaci, které mají mít zachováno vysoké rozlišení. Obvykle se používá s Extension:PagedTiffHandler .
 • .ogg, .oga, .ogv - Formát ogg je určen pro multimediální soubory (může obsahovat obraz i zvuk). Nejde sice přímo o obrazový formát, ale chová se podobně. Obvykle se používá s Extension:TimedMediaHandler .
 • .pdf - vícestránkové dokumenty ve formátu PDF (Specifikace pro Portable Document Format pochází od Adobe). Obvykle se používá v kombinaci s Extension:PdfHandler
 • .djvu - bitmapový formát s wavelet kompresí pro vícestránkové dokumenty DejaVu (nejčastěji se s ním lze setkat u naskenovaných knih). Viz Manual:How to use DjVu with MediaWiki
  Najednou se zobrazí pouze jedna stránka souboru .pdf nebo .djvu.

Podporované jsou i další typy souborů, ale ty nelze zobrazit jako obrázek.

Vložení obrázku

Syntaxe

Plná syntaxe pro zobrazení obrázku vypadá takto:

[[File:filename.extension|options|caption]]

Parametr options zastupuje řadu dalších parametrů, které jsou od sebe, odděleny svislítkem (|). Další parametry však nemusí být vůbec uvedeny:

 • Parametr určující formát zobrazení: Lze použít vždy pouze jeden z následujících border, frameless, frame (nebo framed), thumb (nebo thumbnail). Note: border can be used in combination with frameless but will be ignored if used with one of the other options.
  Rozhoduje o tom, jak bude vložený obrázek na stránce vypadat a kam bude vůči zbytku stránky umístěn.
 • Parametr, kterým lze upravit velikost: Opět lze použít jen jednu z následujících možností
  • {šířka}px — Upraví velikost obrázku tak, aby jeho šířka odpovídala uvedené šířce v pixlech, bez ohledu na výšku. (Podporovány jsou pouze hodnoty v celých pixlech. Je povolen mezerník mezi hodnotou šířky a "px".)
  • x{výška}px — Upraví velikost obrázku tak, aby jeho výška odpovídala uvedené výšce v pixlech, bez ohledu na šířku. Podporovány jsou pouze hodnoty v celých pixlech. Je povolen mezerník mezi hodnotou výšky a "px".
  • {šířka}x{výška}px — Upraví velikost obrázku tak, aby se všemi rozměry vešel do uvedené šířky a výšky v pixlech. Podporovány jsou pouze hodnoty v celých pixlech. Je povolen mezerník mezi hodnotou šířky a "px".
  • upright — Změní velikost obrázku na několik preferencí velikosti náhledu uživatele – nebo výchozí velikost náhledu pro odhlášené uživatele nebo přihlášené uživatele, kteří své preference nezměnili – tak, aby se vešel do rozumné rozměry. Tato možnost je často užitečná pro obrázky, jejichž výška je větší než jejich šířka. Vyžaduje buď thumb nebo frameless. Nastavení |upright=1.0| zobrazí obrázek ve výchozí šířce obrazu. |upright=2.0| zobrazí obrázek na dvojnásobku výchozí šířky.
  Obrázek si vždy zachová poměr stran.
  Obrazy v neškálovatelných typech médií lze zmenšit, ale ne zvětšit; např. bitmapové obrázky nelze zvětšit.
  Nastavení upright nevyžaduje znaménko rovná se, tj. |upright 2.0| funguje stejně jako |upright=2.0|.
  Při použití bez hodnoty nebo znaménka rovná se (např. |upright|), je výchozí hodnota |upright=0.75| (ačkoli |upright=| je stejné jako |upright=1.0|)
  Maximální velikost zobrazeného obrázku závisí na použitém formátu a velikosti výchozího souboru (což může být závislé na jeho typu).
 • Parametr určující horizontální zarovnání: Může být uveden pouze jeden z následujících left, right, center nebo none. Pokud je k dispozici více z těchto možností, použije se pouze první.
  Ovlivňuje horizontální zarovnání obrázku vůči textu (ať je vložen jako řádkový, plovoucí či blokový prvek). Ve výchozím nastavení není hodnota zarovnání žádná.
 • Parametr pro vertikální zarovnání: Může být baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom.
  Ovlivňuje vertikální zarovnání obrázku vůči textu, který se nachází spolu s ním v rámci stejného blokového prvku před ním nebo za ním (výchozí hodnota vertikálního zarovnání je middle). Parametr nemá vliv, pokud je obrázek vložen jako plovoucí.
 • Parametr odkaz: Může být buď:
  • link={cíl odkazu} — Umožňuje změnit cíl vygenerovaného odkazu (zpravidla na nějakou jinou stránku nebo URL), který je aktivní nad celou plochou vygenerovaného obrázku. Např. [[File:Example.jpg|20px|link=http://www.wikipedia.org]] se vygeneruje jako (externí link), zatím co [[File:Example.jpg|20px|link=MediaWiki]] jako (interní link).
  • link= (bez uvedené hodnoty) — (MediaWiki 1.14+) Vygeneruje se jako obrázek bez aktivního linku; [[File:Example.jpg|20px|link=]] se vygeneruje jako .
  Pokud je mezi link a znaménkem rovná se mezera, bude odkaz považován za titulek.
  Použití některých ekvivalentů znaků HTML, například %22 za ", může způsobit, že příkaz odkazu bude považován za titulek (viz phabricator:T306216).
  ! pro MW 1.24 a nižší: Pokud nastavíte |link=| (bez nějaké hodnoty), pak se nevygeneruje žádný title. (Viz phabricator:T23454.)
 • Další možné parametry:
  • alt={alternativní text} — (MediaWiki 1.14+) Definuje alternativní text (mapuje se na HTML atribut alt="..." vygenerovaného prvku ‎<img />) obrázku, který bude vykreslen, pokud buď nelze odkazovaný obrázek stáhnout a vložit, nebo pokud podpůrné médium musí používat alternativní text popisu (např. při použití čtečky Braillova písma nebo s možnostmi přístupnosti nastavenými uživatelem ve svém prohlížeči) .
  Pokud je mezi alt a znaménkem rovná se mezera, bude příkaz alt považován za titulek.
  • page={number} — Vykreslí zadané číslo stránky (aktuálně použitelné pouze při zobrazování souboru .djvu nebo .pdf).
  • thumbtime={number} — Vykreslí miniaturu z videa v zadaném časovém razítku v sekundách nebo ve formátu MM:SS nebo HH:MM:SS (platí pouze při zobrazení souboru videa).
  • start={number} — Když je spuštěno přehrávání videa, spustí se v zadaném časovém razítku v sekundách nebo ve formátu MM:SS nebo HH:MM:SS (platí pouze při zobrazení souboru videa).
  • muted — Po spuštění přehrávání médií bude zvuk ztlumen.
  • loop — Média se budou neustále opakovat. (platí pouze pro audio a video)
  • lossy={false} — (PagedTiffHandler ) Pro použití PNG namísto JPG miniatur pro obrázky Tiff
  • class={html class} — (MediaWiki 1.20+)Definuje třídy (mapuje se na HTML atribut class="..." vygenerovaného prvku ‎<span>...‎</span> obaleného kolem prvku ‎<img />).
Default behavior since MediaWiki 1.40, optional since MediaWiki 1.36.[1] Previously the class was applied directly to the ‎<img /> element.[2]
  • lang={language code} — (MediaWiki 1.22+) Pro soubory SVG obsahující příkazy <switch> u atributu systemLanguage vybere, v jakém jazyce se má soubor zobrazit. Výchozí nastavení je jazyk stránky (výchozí jazyk je pro většinu projektů výchozím nastavením).

Pokud parametr neodpovídá žádné další možnosti, předpokládá se, že se jedná o text titulku. Je-li přítomen více než jeden neparametrový řetězec, použije se jako titulek finální neparametrový řetězec. Text titulků se zobrazuje pod obrázkem ve formátech thumb a frame nebo jako text nápovědy v jakémkoli jiném formátu. Text titulků zobrazený ve formátech thumb a frame může obsahovat odkazy wiki a další formátování. Rozšíření MediaWiki mohou přidávat další možnosti.

Pokud není zadán 'alt' a je k dispozici popisek, bude alternativní text vytvořen automaticky z titulku, zbavený formátování. S výjimkou případů, kdy je v režimu thumb nebo frame, protože titulek je již čitelný pro čtečky obrazovky.

Skutečným výchozím požadavkem je zobrazit multimediální soubor v plné velikosti. Pokud je šířka souboru větší než stránka, může to vést k problémům s odezvou. Další podrobnosti najdete v zadání phab:T113101.


Formát

Následující tabulka ukazuje účinek všech dostupných formátů.

Pokud je výška obrázku v náhledu větší než jeho šířka (tj. v orientaci na výšku, nikoli na šířku) a zjistíte, že je příliš velká, můžete zkusit možnost upright=N, kde N je poměr stran obrázku (jeho šířka dělená jeho výškou, výchozí nastavení je 0,75). Alternativou je explicitně zadat požadovanou maximální výšku (v pixelech).

Pamatujte si, že napsáním thumb={filename} můžete pro miniaturu použít jiný obrázek.

Velikost a rámeček

U různých formátů se účinek parametru size může lišit, jak je ukázáno níže.

 • Informace o tom, jak se zobrazuje, když není uvedena jeho velikost, viz odstavec Formát uvedený výše.
 • Pokud formát není zadán nebo je upraven pouze border (ohraničení), lze velikost zmenšit případně zvětšit na libovolnou zadanou velikost.
 • V příkladech níže je původní velikost obrázku 400 × 267 pixelů.

Obrázek s frame vždy ignoruje specifikaci velikosti. Původní obrázek bude zmenšen, pokud překročí maximální velikost definovanou v uživatelských preferencích.

 • Velikost obrázku s thumb nebo frameless lze zmenšit, ale nelze ji zvětšit nad původní velikost obrázku.
Formát Zmenšený Zvětšený
(nespecifikováno)
[[File:example.jpg|50px]]

[[File:example.jpg|500px]]


border
[[File:example.jpg|border|50px]]

[[File:example.jpg|border|500px]]


frame
[[File:example.jpg|frame|50px]]
[[File:example.jpg|frame|500px]]


thumb
[[File:example.jpg|thumb|50px]]
[[File:example.jpg|thumb|500px]]


frameless
[[File:example.jpg|frameless|50px]]

[[File:example.jpg|frameless|500px]]

Horizontální zarovnání

Při použití formátů frame nebo thumb[nail] bude výchozí vodorovné zarovnání right pro jazyky zleva doprava a left pro jazyky zprava doleva.

Popis Napíšete Zobrazí se
není zadáno vodorovné zarovnání nebo je výchozí zarovnání
Vykreslený jako plovoucí blok: ne
Vykreslený v řádku: ano
... text text text
[[File:example.jpg|100px|popisek]]
text text text ...
... text text text

popisek text text text ...

zadejte vodorovné zarovnání jako: none
Vykreslený jako plovoucí blok: ne
Vykreslený v řádku: ne
... text text text
[[File:example.jpg|none|100px|popisek]]
text text text ...
... text text text
popisek
popisek

text text text ...

zadejte vodorovné zarovnání jako: center (střed)
Vykreslený jako plovoucí blok: ne
Vykreslený v řádku: ne
... text text text
[[File:example.jpg|center|100px|popisek]]
text text text ...
... text text text
popisek
popisek

text text text ...

zadejte vodorovné zarovnání jako: left (vlevo)
Vykreslený jako plovoucí blok: ano
Vykreslený v řádku: ne
... text text text
[[File:example.jpg|left|100px|popisek]]
text text text ...
... text text text
popisek
popisek

text text text ...

zadejte vodorovné zarovnání jako: right (vpravo)
Vykreslený jako plovoucí blok: ano
Vykreslený v řádku: ne
... text text text
[[File:example.jpg|right|100px|popisek]]
text text text ...
... text text text
popisek
popisek

text text text ...

Vertikální zarovnání

Možnosti svislého zarovnání se projeví pouze v případě, že je obrázek vykreslen jako vložený prvek a není plovoucí. Mění způsob, jakým bude inline obrázek svisle zarovnán s textem přítomným ve stejném bloku před a nebo za tímto obrázkem zobrazeném na stejném řádku.

Všimněte si, že vykreslený řádek textu, do kterého jsou vloženy obrázky (a řádky textu zobrazené po aktuálním), může být posunut dolů (To zvětší výšku řádku podmíněnou dalším rozestupem řádků. Stejně jako to může nastat při rozpětí textu s proměnnou velikostí písma nebo s horními a dolními indexy.), aby bylo možné s tímto omezením zarovnání plně zobrazit výšku obrázku.

Přepnutí zobrazení zdrojového kódu
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''top:''' [[File:Example.jpg|20px|top]] [[File:Example.jpg|40px|top]] [[File:Example.jpg|100px|top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-top:''' [[File:Example.jpg|20px|text-top]] [[File:Example.jpg|40px|text-top]] [[File:Example.jpg|100px|text-top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sup>super:</sup> [[File:Example.jpg|20px|super]] [[File:Example.jpg|40px|super]] [[File:Example.jpg|100px|super]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''baseline:''' [[File:Example.jpg|20px|baseline]] [[File:Example.jpg|40px|baseline]] [[File:Example.jpg|100px|baseline]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sub>'''sub:'''</sub> [[File:Example.jpg|20px|sub]] [[File:Example.jpg|40px|sub]] [[File:Example.jpg|100px|sub]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''default:''' [[File:Example.jpg|20px]][[File:Example.jpg|40px]] [[File:Example.jpg|100px]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''middle:''' [[File:Example.jpg|20px|middle]] [[File:Example.jpg|40px|middle]] [[File:Example.jpg|100px|middle]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-bottom:''' [[File:Example.jpg|20px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|40px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|100px|text-bottom]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''bottom:'' [[File:Example.jpg|20px|bottom]] [[File:Example.jpg|40px|bottom]] [[File:Example.jpg|100px|bottom]]
<del>text</del></u></span></p>

Pro jasnější zobrazení výsledku zarovnání, je rozpětí textu označené nahoře a dole linkou. Velikost písma se zvětšuje na 200% a blok odstavce je vyznačen tenkým okrajem. Navíc jsou zarovnávány obrázky různých velikostí:

text top: text

text text-top: text

text super: text

text baseline: text

text sub: text

text default: text

text middle: text

text text-bottom: text

text bottom: text

Poznámky:

 1. "Střední" vertikální poloha obrázku (která je také výchozí) se obvykle vztahuje na střed mezi výškou x a základní linkou textu (na který bude vertikální střed obrázku zarovnán a na který obvykle může být text překreslený), ale ne do středu výšky řádku výšky písma, která odkazuje na mezeru mezi pozicemi "horního indexu" a "dolního indexu". Výška písma nezahrnuje:
  • další rozteč řádků je normálně rozdělena rovnoměrně na dva okraje řádků (zde 0,5em, podle výšky řádku nastavené na 200%) nad a pod výškou písma).
  • další řádkování, která mohou být přidána horními a dolními indexy.
 2. Pokud však výška obrázku způsobí, že jeho horní nebo dolní pozice přejde nad nebo pod normální celou výšku řádku, bude střední pozice upravena zvětšením horního a nebo spodního okraje, aby se obraz mohl správně umístit a zarovnat. Všechny obrázky (včetně obrázků s menšími výškami) budou svisle vystředěny na upravené střední poloze (pro výpočet efektivní výšky řádku se bere do úvahy text každé vykreslené řady s větší výškou písma).
 3. Pozice zarovnání "horního indexu" a "dolního indexu" také vylučují zvláštní řádkování přidané pomocí horních a dolních indexů, ale ne další řádkování definované výškou řádku.
 4. Pozice zarovnání "nahoru" a "dolu" berou v úvahu všechna tato nadbytečná řádkování (včetně horních a dolních indexů, pokud jsou přítomny ve vykresleném rozmezí řádků). Pokud zarovnání obrazu omezí růst obrázku nad nebo pod normální rozteč čar a obraz není umístěn absolutně, způsobí, že se upraví pozice "horní" a "dolní" (stejně jako horní a dolní index), takže efektivní výška řádku mezi vykreslenými řádky textu bude vyšší.
 5. Pozice "podtržení nahoře" (underline), "podtržení" (overline) a "přeškrtnutí" (overstrike) by měla být někde v rámci těchto dvou limitů a může záviset na typu a výšce použitých fontů (mohou být brány v úvahu styly horního a dolního indexu, v některých prohlížečích jsou tyto styly obvykle ignorovány a umístění těchto úprav nemusí být upraveno). Takže tyto úpravy obvykle neovlivňují vertikální polohu obrázků, relativně k textu.

Zastavení toku textu

Příležitostně je žádoucí zabránit tomu, aby text (nebo jiné vložené plovoucí obrázky) tekly kolem plovoucího obrazu. V závislosti na rozlišení obrazovky webového prohlížeče apod., může tok textu na pravé straně obrázku způsobit, že se záhlaví sekce (například == Moje záhlaví ==) zobrazí napravo od obrázku. Místo pod ním, jak chce uživatel. Tok textu lze zastavit umístěním <br clear=all> (nebo pokud chcete, <div style="clear: both"></div>) před text, který by měl začínat pod plovoucím obrazem. (To lze také provést bez prázdného řádku zabalením sekce s plovoucími obrázky kódem <div style="overflow: hidden"></div>, který vymaže všechny plovoucí prvky uvnitř sekce div.)

Všechny obrázky jsou vykresleny jako bloky (včetně plovoucích obrazů center left nebo right, stejně jako framed nebo thumbnail) a implicitně přerušují okolní řádky textu (ukončení aktuálního bloku textu před obrázkem a vytvoření nového odstavce pro text za nimi). Poté se budou ukládat svisle podél levého nebo pravého okraje podle určeného zarovnání (nebo podél středové čáry mezi těmito okraji pro editační obrázky zarovnané na střed).

Změna výchozího cíle odkazu

Následující tabulka ukazuje, jak změnit cíl odkazu (jehož výchozím je stránka s popisem obrázku) nebo jak jej odstranit. Změna odkazu nezmění formát popsaný v předchozích částech.

Varování:

Licenční požadavky na vaší wiki vám možná neumožní odstranit všechny odkazy na stránku s popisem, která zobrazuje požadované autorství, prohlášení o autorských právech, příslušné licenční podmínky nebo úplnější popis zobrazeného obrazu (včetně historie jeho úprav).
Pokud změníte nebo odstraníte cílový odkaz obrázku, budete muset někde jinde na své stránce uvést explicitní odkaz na tuto stránku s popisem nebo zobrazit prohlášení o autorských právech a autorovi a odkaz na příslušnou licenci, pokud jsou liší od prvků použitelných na samotnou stránku pro vkládání.
Vaše wiki pravidla mohou omezovat použití parametru alternativního odkazu nebo mohou dokonce vynucovat zákaz alternativních parametrů odkazu pro vložené mediální soubory (v takovém případě bude parametr odkazu ignorován) nebo mohou být přijaty pouze po ověření oprávněnými uživateli nebo správci.

Vykreslování galerie obrázků

Syntaxe galerie

Vytvoření galerie miniatur pomocí značky ‎<gallery> je snadné. Syntaxe je:

<gallery>
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
{...}
</gallery>

Všimněte si, že kód obrázku není při uzavírání do značek galerie uzavřen v závorce.

Titulky jsou volitelné a mohou obsahovat wiki odkazy nebo jiné formátování.

Slova "center" (uprostřed), "left" (vlevo) a "right" (vpravo) použitá jako titulky způsobují falešně pozitivní chyby Linter. Podrobnosti viz úkol T275074.

Lze zde také použít některé parametry řídící výstup thumb, konkrétně ty, které upravují soubor (na rozdíl od těch, které určují, kde na stránce se obrázek zobrazuje). Například u vícestránkových médií, jako jsou soubory PDF, můžete použít kód jako page=4 a u videí můžete použít thumbtime=10.

Předponu File: lze vynechat. Je však užitečné zahrnout ji jako pomůcku pro rychlé nalezení specifikátorů obrázků ve wikitextu (například při čištění rozvržení stránky).

Například:

<gallery>
File:Example.jpg|Item 1
File:Example.jpg|a link to [[Help:Contents]]
File:Example.jpg
File:Example.jpg|alt=An example image. It has flowers
File:Example.jpg|''italic caption''
File:Example.jpg|Links to external website|link=https://example.com
File:Example.jpg|link=w:Main_Page|Internal link
Example.jpg|on page "{{PAGENAME}}"
File:Using Firefox.pdf|page=72
</gallery>

je formátován jako:

Parametr mode

Verze MediaWiki:
1.22

Počínaje verzí 1.22 je k dispozici parametr módu mode, který má následující možnosti:

 • traditional je původní typ galerie používaný MediaWiki.
 • nolines je podobné traditional, ale bez hraničních čar.
 • packed způsobí, že obrázky budou mít stejnou výšku, ale různé šířky, s malou mezerou mezi obrázky. Řádky v režimu responzivní se uspořádají podle šířky obrazovky.
 • packed-overlay zobrazuje titulek v poloprůhledném bílém poli překrývající obrázek.
 • packed-hover je podobné překrytí packed-overlay, ale s titulkem a rámečkem se zobrazuje pouze na hover.
 • slideshow vytvoří prezentaci obrázků.

Například:

<gallery mode="packed-hover">
Image:Astronotus_ocellatus.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Astronotus ocellatus]]'' (Oscar)
Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva)
Image:Georgia Aquarium - Giant Grouper.jpg|''[[commons:Epinephelus lanceolatus|Epinephelus lanceolatus]]'' (Giant grouper)
Image:Pterois volitans Manado-e.jpg|''[[commons:Pterois volitans|Pterois volitans]]'' (Red Lionfish)
Image:Macropodus opercularis - front (aka).jpg|''[[commons:Macropodus opercularis|Macropodus opercularis]]'' (Paradise fish)
Image:Canthigaster valentini 1.jpg|''[[commons:Canthigaster valentini|Canthigaster valentini]]'' (Valentinni's sharpnose puffer)
Image:Flughahn.jpg|[[Image:POTY ribbon 2007.svg|25px]] ''[[commons:Dactylopterus volitans|Dactylopterus volitans]]'' (Flying gurnard)
Image:Fishmarket 01.jpg|''[[commons:Semicossyphus pulcher|Semicossyphus pulcher]]'' (California Sheephead)
Image:Pseudorasbora parva(edited version).jpg|''[[commons:Category:Pseudorasbora parva|Pseudorasbora parva]]'' (Topmouth gudgeon)
Image:MC Rotfeuerfisch.jpg|''[[commons:Category:Pterois antennata|Pterois antennata]]'' (Antennata Lionfish)
Image:Cleaning station konan.jpg|''[[commons:Novaculichthys taeniourus|Novaculichthys taeniourus]]''
Image:Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg|''[[commons:Synchiropus splendidus|Synchiropus splendidus]]'' (Mandarin fish)
File:Psetta maxima Luc Viatour.jpg|''[[commons:Psetta maxima|Psetta maxima]]'' (Turbot)
File:Australian blenny.jpg|''[[commons:Category:Ecsenius|Ecsenius axelrodi]]''
</gallery>

Poskytuje (režim: packed-hover):

Příklady dalších režimů:

mode="traditional"

mode="nolines"

mode="packed"

mode="packed-overlay"

mode="packed-hover"

Verze MediaWiki:
1.28

mode="slideshow"

Nepovinné atributy galerie

Samotná značka galerie umožňuje několik dalších parametrů zadaných jako párový atribut název-hodnota:

<gallery {parameters}>
{images}
</gallery>
 • caption="{caption}": (Text titulků mezi dvojitými uvozovkami pro více než jedno slovo) Nastaví titulek na střed galerie. V titulku lze použít pouze prostý text - formátování, šablony a podobně nebudou fungovat.
 • widths={width}px: Nastavuje (max.) šířky obrázků; výchozí hodnota je 120 pixelů. (Nemá žádný účinek, pokud je režim nastaven na jednu z následujících možností: packed, packed-overlay, packed-hover, slideshow.) Všimněte si množného čísla: šířky.
 • heights={heights}px: Nastavuje (max.) výšky obrázků; výchozí hodnota je 120 pixelů. (Nemá žádný účinek, pokud je režim nastaven na slideshow.)
 • perrow={integer}: Nastavuje počet obrázků na řádek. (Nemá žádný účinek, pokud je režim nastaven na jednu z následujících možností: packed, packed-overlay, packed-hover, slideshow.) 0 znamená automatické nastavení podle šířky obrazovky.
 • showfilename={anything}: Zobrazuje názvy souborů obrázků v jednotlivých titulcích pro každý obrázek (1.17+).
 • mode={traditional|nolines|packed|packed-hover|packed-overlay|slideshow}: Viz část výše (1.22+; 1.28+ pro "přehrávání obrázků").
 • showthumbnails: Pouze v režimu "přehrávání obrázků" (slideshow) zobrazíte pruh s miniaturami obrázků pod slideshow ve výchozím nastavení (1.29+).
Parametry šířky a výšky jsou brány spíše jako návrhy než striktní hodnoty pro sbalené (a související) režimy. Sbalené režimy upraví šířku obrázků tak, aby každý řádek měl stejnou délku.
Příklad 1

Syntaxe:

<gallery widths=300px heights=200px>
File:Example.jpg|Lorem ipsum
File:Example.jpg|Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
</gallery>

Výsledek:

Příklad 2

Syntaxe:

<gallery widths=60px heights=60px perrow=7 caption="sunflowers are groovy">
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
</gallery>

Výsledek:

Řádek obrázků, který se zalomí na šířku prohlížeče

Jedním ze způsobů, který funguje pro řadu obrázků s různou šířkou, je nepoužívat "thumb", "left" nebo "none". Pokud není použit "thumb" (a tedy žádné titulky), řádek obrázků se zalomí do šířky prohlížeče. Pokud je to nutné, zužte okno prohlížeče a uvidíte obrázky zalomené na další řádek.

[[File:Example.jpg|220px]]
[[File:Example.jpg|100px]]
[[File:Example.jpg|150px]]
[[File:Example.jpg|250px]]
[[File:Example.jpg|200px]]
[[File:Example.jpg|50px]]
[[File:Example.jpg|220px]]
[[File:Example.jpg|175px]]

Pro zalamování obrázků s různou šířkou s titulky je nutné použít div HTML pro neuspořádaný seznam. Spolu se style="display: inline-block;". Další informace a nápady viz: Give Floats the Flick in CSS Layouts.

<div><ul> 
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 1]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|100px|Caption 2]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|150px|Caption 3]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|250px|Caption 4]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|200px|Caption 5]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|50px|Caption 6]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 7]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|175px|Caption 8]] </li>
</ul></div>
 • Caption 1
 • Caption 2
 • Caption 3
 • Caption 4
 • Caption 5
 • Caption 6
 • Caption 7
 • Caption 8

Chcete-li zarovnat horní okraj obrázků, přidejte příkaz svislé zarovnání

<div><ul> 
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 1]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|100px|Caption 2]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|150px|Caption 3]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|250px|Caption 4]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|200px|Caption 5]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|50px|Caption 6]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 7]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|175px|Caption 8]] </li>
</ul></div>
 • Caption 1
 • Caption 2
 • Caption 3
 • Caption 4
 • Caption 5
 • Caption 6
 • Caption 7
 • Caption 8

Některé farmy wiki nemají všechny možnosti galerie (například "šířky"). Někdy také potřebujete různé šířky obrázků v řadě. Mimo galerii nebo div HTML není možné mít jednotlivé popisky pro obrázky v řadě obrázků, které se zalomí na šířku prohlížeče. Zkuste to a uvidíte. Nic jiného pomocí wikitextu nefunguje správně. Obrázky budou buď překrývat obsah vpravo nebo si vynutí vodorovný posuvník.

Použití levého float ("left") pro některé obrázky v kombinaci s "none" pro některé z obrázků nebude fungovat důsledně, zejména pokud existuje také pravý postranní panel obrázků. Objeví se divné věci. Při užších šířkách prohlížečů nebo obrazovek se může obraz mimo řádek objevit až příliš daleko za stránkou na konci pravého postranního panelu obrázků.

Chování odkazu

Ve výchozím nastavení obrázek odkazuje na stránku s popisem souboru. Možnost "link=" upravuje toto chování tak, že odkazuje na jinou stránku nebo web nebo vypíná chování při propojování obrázku.

Alternativně můžete vytvořit textový odkaz na stránku popisu souboru nebo na samotný soubor. Podrobnosti najdete na stránce Help:Linking to files .

Zobrazení obrázku, odkazu na jinou stránku nebo web

Pomocí možnosti "link=" můžete propojit obrázek s jinou stránkou nebo webem:

Kliknutím na obrázek níže se dostanete na MediaWiki:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=MediaWiki]]

Kliknutím na obrázek níže se dostanete na stránku example.com:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=http://example.com]]

Zobrazení obrázku, vypnutí odkazu

Použijte možnost "link=" bez přiřazené hodnoty k úplnému vypnutí odkazu. Níže uvedený obrázek není odkaz:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=]]

Odkaz na obrázek

Přidejte : (dvojtečku) jako předponu k odkazu, který potřebujete vytvořit.

[[:File:MediaWiki-2020-logo.svg]]

File:MediaWiki-2020-logo.svg

[[:File:MediaWiki-2020-logo.svg|Wiki]]

Wiki

Přímé propojení s obrázkem

Výše uvedené příklady odkazují na stránku popisu obrázku. K přímému odkazu na obrázek lze na stránkách MediaWiki použít pseudojmenný prostor Media::

[[Media:MediaWiki-2020-logo.svg]]

Media:MediaWiki-2020-logo.svg

Přímé odkazy z externích webů

Další možností je použít stránku Special:Redirect/file (nebo její alias Special:Filepath). Na rozdíl od výše uvedeného příkladu na ně můžete odkazovat z externích webů i ze stránek MediaWiki.

[[Special:Redirect/file/Wikipedia.png]]

Parametry height a width lze také přidat, aby se vrátila konkrétní velikost obrázku. Poměr stran obrazu je vždy zachován.

https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:Redirect/file/Wikipedia.png&width=100&height=100

Získání úplné URL adresy obrázku

Chcete-li získat úplnou cestu k obrázku (bez přesměrování, jak je ukázáno výše), lze použít stránku Nápověda:Kouzelná slova .

{{filepath:MediaWiki-2020-logo.svg}}

Stane se:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/MediaWiki-2020-logo.svg

V případě, že je to použito ze šablony, kde je potřeba odstranit jmenný prostor {{PAGENAME}} to může udělat:

{{filepath:{{PAGENAME:File:MediaWiki-2020-logo.svg}}}}

Stane se:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/MediaWiki-2020-logo.svg

Soubory na jiných webech

Na externí soubor dostupný online můžete odkazovat pomocí stejné syntaxe jako při odkazování na externí webovou stránku. S těmito syntaxemi nebude obraz vykreslen, ale bude zobrazen pouze text odkazu na tento obrázek.

[http://url.for/some/image.png]

Nebo s jiným zobrazeným textem:

[http://url.for/some/image.png text odkazu je zde]

V tomto zobrazeném textu je povoleno další označení MediaWiki nebo formátování HTML/CSS (pro vložené prvky) (kromě vložených odkazů, které by narušily okolní odkaz):

[http://www.example.com/some/image.png Příklad '''<del>rich</del>''' ''<ins>text odkazu</ins>'' zde.]

která se zobrazí jako: Příklad rich text odkazu je zde.

Pokud je to na vaší wiki povoleno (viz Příručka:$wgAllowExternalImages ), můžete také vložit externí obrázky. Chcete-li to provést, jednoduše vložte adresu URL obrázku:

http://url.for/some/image.png

Velikost vložených obrázků lze změnit pomocí vlastnosti CSS transform. Mohou být také formátovány okolním značením MediaWiki nebo kódem HTML/CSS.

Pokud tato možnost wiki není povolena, obrázek nebude vložen. Bude vykreslen jako textový odkaz na externí web. Stejně jako výše, když Příručka:$wgAllowExternalImagesFrom nemá hodnotu.

Související odkazy