Bilder

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Images and the translation is 36% complete.
PD Merk: Når du redigerer denne siden, godtar du at bidraget ditt slippes som CC0. Se Public Domain Help Pages for mer info.
PD

Denne siden forklarer syntaksen for å plassere bilder under redigering av en side. Du selv eller en annen bruker må vanligvis ha lastet opp et bilde før det kan brukes på en side.

Som regel vil et lenkemål til et bilde lagret på en MediaWiki-tjener bruke prefikset for navnerommet File:. Likevel støttes fortsatt det utdaterte prefikset Image:. Prefikset til navnerommet Media: kan også brukes for å referere til den originale mediefilens innhold slik at den kan lastes ned fra eller gjengis på en MediaWiki-side.

Støttede typer av bilder

Standardinnstillingen er at disse filformatene støttes:

 • .jpg eller .jpeg - bitmap-bilde komprimert med standard JPEG-format. Formatets kvalitetstap gjør det passende til større fotografier.
 • .png - bitmap-bilde i formatet Portable Network Graphics som er spesifisert av W3 Consortium.
 • .gif - bitmap-bilde i Graphics Interchange Format.

Andre formater som brukes på WikiMedia, selv om de ikke nødvendigvis er aktivert som standard på andre wiki’er:

 • .svg - bilder i formatet Scalable Vector Graphics som er spesifisert av W3 Consortium og kan skaleres. Les mer i Manual:Administrering av bilder#SVG.
 • .tiff - Tagged Image Format. Brukes gjerne for å oppbevare høyoppløste fotografier. Brukes ofte sammen med Extension:PagedTiffHandler .
 • .ogg, .oga, .ogv - Ogg multimedia. (Lyd eller video) Behandles ikke ulikt bildeformater. Brukes ofte sammen med Extension:TimedMediaHandler
 • .pdf - Dokumenter over flere sider i Portable Document Format som opprinnelig ble spesifisert av Adobe. Ofte kombinert med Extension:PdfHandler
 • .djvu - bitmap-dokumenter over flere sider i formatet DejaVu, som oftest fotokopierte bøker. Se Manual:How to use DjVu with MediaWiki
  Det vises bare en side av .pdf eller .djvu-filer om gangen.

Andre typer media kan også støttes, men det er ikke sikkert de kan vises i løpende tekst.

Vise enkeltbilder

Syntaks

Fullstendig syntaks for å vise bilder:

[[File:filename.extension|options|caption]]

alternativene kan være alt fra ingen til flere av det følgende, atskilt av rør ( | ):

Det gir best resultat å bruke små bokstaver i alle alternativene som listes opp nedenfor, altså thumb heller enn Thumb. Noen alternativer fungerer med stor forbokstav, men de fleste ignoreres. (task T216566 oppgir mer detaljer.)
 • Alternativ for formatering: border og/eller frameless, frame eller framed, thumb eller thumbnail. Flere oppgitte alternativ kan gi uventede resultater når bildet gjengis.
  Styrer hvordan bildet formateres og bygges inn i innholdet på siden.
Når flere av alternativene over benyttes kan det gi uventede resultater uten at det vises en feilkode. task T264464 beskriver problemet mer detaljert.
 • Alternativ for skalering: en av
  • {width}px – skalerer bildet innenfor oppgitt maksimal bredde i piksler, uten å begrense høyden. (Piksler må oppgis i heltall. Det tillates et mellomrom mellom verdien for bredde og «px».)
  • x{height}px — skalerer bildet innenfor oppgitt maksimal høyde i piksler, uten å begrense bredden. Piksler må oppgis i heltall. Det tillates et mellomrom mellom verdien for høyde og «px».
  • {width}x{height}px — skalerer bildet innenfor oppgitte verdier for bredde og høyde i piksler. Piksler må oppgis i heltall. Det tillates et mellomrom mellom verdien for bredde og «px».
  • upright — skalerer bildet tilnærmet lik innstillingene valgt av den enkelte bruker. (Passer best for bilder som er høyere enn de er brede) Innstillingen |upright=1.0| vil gjengi bredden på bildet etter brukeres forhåndsvalg. |upright=2.0| gjengir dobbelt bredde på bildet i forhold til brukeres forhåndsvalg.
  Bildet vil alltid bevare størrelsesforholdet mellom bredde og høyde.
  Når bildetypen ikke er skalerbar kan den likevel reduseres i størrelse, men ikke økes. D.v.s. at bitmap-bilder ikke kan skaleres opp.
  Innstillingen upright krever ikke likhetstegn, d.v.s. at |upright 2.0| gir samme resultat som |upright=2.0|.
  Når en verdi eller likhetstegn mangler, d.v.s, |upright|, vil standardinnstillingen være |upright=0.75|, til tross for at |upright=| er det samme som |upright=1.0|.
  Hvis både |upright| og |upright=number| benyttes vil den første |upright| ignoreres. task T216003 oppgir mer detaljer.
  Et mellomrom mellom upright og likhetstegnet, for eksempel |upright =number|), eller hvis verdien upright inneholder annet en tallverdier, vil verdien upright ignoreres. task T216003 oppgir mer detaljer.
  I utgangspunktet vil maksimal standard bildestørrelse avhenge av formatet og mediatypens standardverdi.
 • Alternativ for horisontal justering: enten left, right, center eller none. Det er bare det første av disse alternativene som vil virke hvis det oppgis flere
  Kontrollerer horisontal justering av et bilde i omkringliggende tekst, styrer om bildet skal være i løpende tekst, i et blokk-element eller i et flytende element. Det er ingen standardverdi.
 • Alternativ for vertikal justering: enten baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom eller text-bottom
  Kontrollerer den vertikale justeringen av et bilde i løpende tekst som ikke er et flytende element når teksten befinner seg innenfor samme blokk-element. Standardverdien er middle.
 • Alternativ for lenke: enten
  • link={lenkemål} – gjør det mulig å bytte lenkemålet på en generert lenke til tittelen på en ønsket side eller en URL. Da vil [[File:Example.jpg|20px|link=http://www.wikipedia.org]] gjengis med Example.jpg, en ekstern lenke, eller [[File:Example.jpg|20px|link=MediaWiki]] vil gjengis som Example.jpg, en intern lenke.
  • link=, uten en verdi – (MediaWiki 1.14+) Viser bildet uten klikkbar lenke. [[File:Example.jpg|20px|link=]] gjengis som Example.jpg.
  Et mellomrom mellom link og likhetstegnet fører til at utsagnet om lenkemålet vil behandles som en bildetekst istedet.
  Bruk av HTML-kodene for bestemte tegn, slik som %22 for ", kan også føre til at utsagnet om lenkemålet behandles som en bildetekst. Se phabricator:T216003.
  ! Angår MW 1.24 og tidligere: Hvis utsagnet er tomt, altså |link=|, da vil ikke title gjengis. Mer om det i phabricator:T23454.
 • Andre konkrete alternativ:
  • alt={alternativ tekst}MediaWiki 1.14+ angir alternativ tekst som gjengis om bildet det refereres til er utilgjengelig eller tilgjengelighetsverktøy som en skjermleser eller lignende behøver den. Det tilsvarer HTML egenskapen alt="…" tilhørende ‎<img />-elementet.
 • If there is a space character between alt and the equals sign, the alt statement will be treated as a caption.
  • page={number} — Renders the specified page number (currently only applicable when showing a .djvu or .pdf file).
  • class={html class} — (MediaWiki 1.20+) Defines classes (maps to the HTML attribute class="..." of the generated ‎<img /> element).
  • lang={language code} — (MediaWiki 1.22+) For SVG files containing <switch> statements varying on a systemLanguage attribute, selects what language to render the file in.

The default is the page language (defaults to project default language on most projects).

If a parameter does not match any of the other possibilities, it is assumed to be the caption text. If more than one non-parameter string is present, the final non-parameter string will be used as the caption. Caption text shows below the image in thumb and frame formats, or as tooltip text in any other format. Caption text displayed in the thumb and frame formats may contain wiki links and other formatting. MediaWiki extensions can add additional options.

If 'alt' is not specified and a caption is provided, the alternative text will be created automatically from the caption, stripped of formatting, except when in thumb or frame mode since the caption is already readable by screen readers in that case.

The actual default behavior is to display the multimedia file in its full size. This may lead to responsive problems if the file width is bigger than the page. See the Task phab:T113101 for further details.

Formater

The following table shows the effect of all available formats.

When the height of an image in thumbnail is bigger than its width (i.e. in portrait orientation rather than landscape) and you find it too large, you may try the option upright=N, where N is the image's aspect ratio (its width divided by its height, defaulting to 0.75). The alternative is to specify the desired maximum height (in pixels) explicitly.

Note that by writing thumb={filename}, you can use a different image for the thumbnail.

Størrelse og ramme

Among different formats, the effect of the size parameter may be different, as shown below.

 • For how it appears when its size is not specified, see Format section above.
 • When the format is not specified, or only bordered, the size can be both reduced and enlarged to any specified size.
 • In the examples below, the original size of the image is 400 × 267 pixels.
 • An image with frame always ignores the size specification, the original image will be reduced if it exceeds the maximum size defined in user preferences.
 • The size of an image with thumb or frameless can be reduced, but cannot be enlarged beyond the original size of the image.
Format Reduced Enlarged
(not specified)
[[File:example.jpg|50px]]

Example.jpg

[[File:example.jpg|500px]]

Example.jpg


border
[[File:example.jpg|border|50px]]

Example.jpg

[[File:example.jpg|border|500px]]

Example.jpg


frame
[[File:example.jpg|frame|50px]]
Example.jpg
[[File:example.jpg|frame|500px]]
Example.jpg


thumb
[[File:example.jpg|thumb|50px]]
Example.jpg
[[File:example.jpg|thumb|500px]]
Example.jpg


frameless
[[File:example.jpg|frameless|50px]]

Example.jpg

[[File:example.jpg|frameless|500px]]

Example.jpg

= Horisontal tilpasning

Note that when using the frame or thumb[nail] formats, the default horizontal alignment will be right for left-to-right languages, and left for right-to-left languages.

Description You type You get
no horizontal alignment specified, or default alignment
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: yes
... text text text
[[File:example.jpg|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

specify horizontal alignment as: none
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|none|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
caption
caption

text text text ...

specify horizontal alignment as: center
Rendered as a floating block: no
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|center|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
caption
caption

text text text ...

specify horizontal alignment as: left
Rendered as a floating block: yes
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|left|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
caption
caption

text text text ...

specify horizontal alignment as: right
Rendered as a floating block: yes
Rendered inline: no
... text text text
[[File:example.jpg|right|100px|caption]]
text text text ...
... text text text
caption
caption

text text text ...

Vertikal tilpasning

The vertical alignment options take effect only if the image is rendered as an inline element and is not floating. They alter the way the inlined image will be vertically aligned with the text present in the same block before and/or after this image on the same rendered row.

Note that the rendered line of text where inline images are inserted (and the lines of text rendered after the current one) may be moved down (this will increase the line-height conditionally by additional line spacing, just as it may occur with spans of text with variable font sizes, or with superscripts and subscripts) to allow the image height to be fully displayed with this alignment constraint.

Toggle source code view
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''top:''' [[File:Example.jpg|20px|top]] [[File:Example.jpg|40px|top]] [[File:Example.jpg|100px|top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-top:''' [[File:Example.jpg|20px|text-top]] [[File:Example.jpg|40px|text-top]] [[File:Example.jpg|100px|text-top]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sup>super:</sup> [[File:Example.jpg|20px|super]] [[File:Example.jpg|40px|super]] [[File:Example.jpg|100px|super]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''baseline:''' [[File:Example.jpg|20px|baseline]] [[File:Example.jpg|40px|baseline]] [[File:Example.jpg|100px|baseline]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
<sub>'''sub:'''</sub> [[File:Example.jpg|20px|sub]] [[File:Example.jpg|40px|sub]] [[File:Example.jpg|100px|sub]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''default:''' [[File:Example.jpg|20px]][[File:Example.jpg|40px]] [[File:Example.jpg|100px]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''middle:''' [[File:Example.jpg|20px|middle]] [[File:Example.jpg|40px|middle]] [[File:Example.jpg|100px|middle]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''text-bottom:''' [[File:Example.jpg|20px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|40px|text-bottom]] [[File:Example.jpg|100px|text-bottom]]
<del>text</del></u></span></p>
 
<p style="border:1px solid #AAA;padding:0;font-size:150%;line-height:2">
<span style="background:#FFF;color:#000;text-decoration:overline"><u><del>text</del>
'''bottom:'' [[File:Example.jpg|20px|bottom]] [[File:Example.jpg|40px|bottom]] [[File:Example.jpg|100px|bottom]]
<del>text</del></u></span></p>

To show the alignment result more clearly, the text spans are overlined and underlined, the font-size is increased to 200%, and the paragraph block is outlined with a thin border; additionally images of different sizes are aligned:

text top: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text text-top: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text super: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text baseline: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text sub: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text default: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text middle: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text text-bottom: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

text bottom: Example.jpg Example.jpg Example.jpg text

Notes:

 1. The "middle" vertical alignment position of the image (which is also the default) usually refers to the middle between the x-height and the baseline of the text (on which the vertical middle of the image will be aligned, and on which usually the text may be overstroke), but not to the middle of the line-height of the font-height that refers to the space between the "text-top" and "text-bottom" positions ; the font-height excludes:
  • the additional line separation spacing normally divided equally into two line-margins (here 0.5em, according to line-height set to 200%) above and below the font-height).
  • the additional line spacing which may be added by superscripts and subscripts.
 1. However, if the image height causes its top or bottom position to go above or below the normal full line-height of text, the middle position will be adjusted after the increasing the top and/or bottom line-margins so that the image can fit and align properly, and all images (including those with smaller heights) will be vertically centered on the adjusted middle position (for computing the effective line-height, the text of each rendered row with the larger font-height will be considered).
 1. The "text-top" and "text-bottom" alignment positions also excludes the extra line spacing added by superscripts and subscripts, but not the additional line-spacing defined by the line-height.
 1. The "top" and "bottom" alignment positions take into account all these extra line spacings (including superscripts and subscripts, if they are present in a rendered line span).

When the image alignment constrains the image to grow above or below the normal line-spacing, and the image is not absolutely positioned, the image will cause the "top" and "bottom" positions to be adjusted (just like superscripts and subscripts), so the effective line-height between rendered lines of text will be higher.

 1. The "underline", "overline" and "overstrike" text-decoration positions should be somewhere within these two limits and may depend on the type and height of fonts used (the superscript and subscript styles may be taken into account in some browsers, but usually these styles are ignored and the position of these decorations may not be adjusted); so these decorations normally don't affect the vertical position of images, relatively to the text.

Stoppe tekstflyten

On occasion it is desirable to stop text (or other inline non-floating images) from flowing around a floating image. Depending on the web browser's screen resolution and such, text flow on the right side of an image may cause a section header (for instance, == My Header ==) to appear to the right of the image, instead of below it, as a user may expect. The text flow can be stopped by placing <br clear=all> (or if you prefer, <div style="clear: both"></div>) before the text that should start below the floating image. (This may also be done without an empty line by wrapping the section with the floating images with <div style="overflow: hidden"></div>, which clears all floats inside the div element.)

All images rendered as blocks (including non-floating centered images, left- or right-floating images, as well as framed or thumbnailed floating images) are implicitly breaking the surrounding lines of text (terminating the current block of text before the image, and creating a new paragraph for the text after them). They will then stack vertically along their left or right alignment margin (or along the center line between these margins for centered images).

Endre opprinnelig mål for lenker

The following table shows how to alter the link target (whose default is the image description page) or how to remove it. Changing the link does not alter the format described in the previous sections.

Warning:

The licencing requirements on your wiki may not allow you to remove all links to the description page that displays the required authors attributions, the copyrights statements, the applicable licencing terms, or a more complete description of the rendered image (including its history of modifications).
If you change or remove the target link of an image, you will then have to provide somewhere else on your page an explicit link to this description page, or to display the copyright and author statement and a link to the applicable licence, if they are different from the elements applicable to the embedding page itself.
Your wiki policy may restrict the use of the alternate link parameter, or may even enforce a prohibition of alternate link parameters for embedded media files (in which case, the link parameter will be ignored), or may only accept them after validation by authorized users or administrators.

Visning av et bildegalleri

Gallery-syntaks

It's easy to make a gallery of thumbnails with the ‎<gallery> tag. The syntax is:

<gallery>
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
File:file_name.ext|caption|alt=alt language
{...}
</gallery>

Note that the image code is not enclosed in brackets when enclosed in gallery tags.

Captions are optional, and may contain wiki links or other formatting.

The words "center", "left", and "right" used as captions cause false-positive Linter errors. See task T266406 for details.

Some of the parameters controlling thumb output can also be used here, specifically the ones that modify the file (as opposed to ones that control where in the page the image falls). For example, with multi-paged media like pdfs, you can use code like page=4.

The File: prefix can be omitted. However, it is helpful to include it as an aid for quickly locating image specifiers in the wikitext (for example, when cleaning up page layout).

For example:

<gallery>
File:Example.jpg|Item 1
File:Example.jpg|a link to [[Help:Contents]]
File:Example.jpg
File:Example.jpg|alt=An example image. It has flowers
File:Example.jpg|''italic caption''
Example.jpg|on page "{{PAGENAME}}"
File:Using Firefox.pdf|page=72
</gallery>

is formatted as:

Mode-parameteret

MediaWiki version:
1.22

Starting in 1.22 a mode parameter is available, taking options as follows:

 • traditional is the original gallery type used by MediaWiki.
 • nolines is similar to traditional, but with no border lines.
 • packed causes images to have the same height but different widths, with little space between the images.

The rows in this responsive mode organize themselves according to the width of the screen.

 • packed-overlay shows the caption overlaid on the image, in a semi-transparent white box.
 • packed-hover is similar to packed-overlay, but with the caption and box only showing up on hover.
 • slideshow creates a slideshow of the images.

For example:

<gallery mode="packed-hover">
Image:Astronotus_ocellatus.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Astronotus ocellatus]]'' (Oscar)
Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva)
Image:Georgia Aquarium - Giant Grouper.jpg|''[[commons:Epinephelus lanceolatus|Epinephelus lanceolatus]]'' (Giant grouper)
Image:Pterois volitans Manado-e.jpg|''[[commons:Pterois volitans|Pterois volitans]]'' (Red Lionfish)
Image:Macropodus opercularis - front (aka).jpg|''[[commons:Macropodus opercularis|Macropodus opercularis]]'' (Paradise fish)
Image:Canthigaster valentini 1.jpg|''[[commons:Canthigaster valentini|Canthigaster valentini]]'' (Valentinni's sharpnose puffer)
Image:Flughahn.jpg|[[Image:POTY ribbon 2007.svg|25px]] ''[[commons:Dactylopterus volitans|Dactylopterus volitans]]'' (Flying gurnard)
Image:Fishmarket 01.jpg|''[[commons:Semicossyphus pulcher|Semicossyphus pulcher]]'' (California Sheephead)
Image:Pseudorasbora parva(edited version).jpg|''[[commons:Category:Pseudorasbora parva|Pseudorasbora parva]]'' (Topmouth gudgeon)
Image:MC Rotfeuerfisch.jpg|''[[commons:Category:Pterois antennata|Pterois antennata]]'' (Antennata Lionfish)
Image:Cleaning station konan.jpg|''[[commons:Novaculichthys taeniourus|Novaculichthys taeniourus]]''
Image:Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg|''[[commons:Synchiropus splendidus|Synchiropus splendidus]]'' (Mandarin fish)
File:Psetta maxima Luc Viatour.jpg|''[[commons:Psetta maxima|Psetta maxima]]'' (Turbot)
File:Australian blenny.jpg|''[[commons:Category:Ecsenius|Ecsenius axelrodi]]''
</gallery>

Gives (mode: packed-hover):

Examples of the other modes:

mode="traditional"

mode="nolines"

mode="packed"

mode="packed-overlay"

mode="packed-hover"

MediaWiki version:
1.28

mode="slideshow"

Valgfrie egenskaper ved galleriet

The gallery tag itself takes several additional parameters, specified as attribute name-value pairs:

<gallery {parameters}>
{images}
</gallery>
 • caption="{caption}": (caption text between double quotes for more than a word) sets a caption centered atop the gallery. Only plain text may be used in the caption; formatting, templates and the like will not work.
 • widths={width}px: sets the (max) widths of the images; the default value is 120px.

Note the plural: widths.

 • heights={heights}px: sets the (max) heights of the images; the default value is 120px.
 • perrow={integer}: sets the number of images per row.

0 means automatically adjust based on width of screen.

 • showfilename={anything}: Show the filenames of the images in the individual captions for each image (1.17+).
 • mode={traditional|nolines|packed|packed-hover|packed-overlay|slideshow}: See section above (1.22+; 1.28+ for "slideshow").
 • showthumbnails: For "slideshow" mode only, display the strip with image thumbnails below the slideshow by default (1.29+).
The widths and heights parameters are taken more as suggestions than strict values for packed (and related) modes. Packed modes will adjust the width of images in order to make each row the same length.
Example 1

Syntax:

<gallery widths=300px heights=200px>
File:Example.jpg|Lorem ipsum
File:Example.jpg|Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
</gallery>

Result:

Example 2

Syntax:

<gallery widths=60px heights=60px perrow=7 caption="sunflowers are groovy">
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
</gallery>

Result:

Bilderekke som brekkes til vindusbredden

One way that works for a row of images with varying widths is not to use "thumb" or "left" or "none". If "thumb" is not used (and thus no captions) a row of images will wrap to the browser width. If necessary, narrow the browser window to see the images wrap to the next row.

[[File:Example.jpg|220px]]
[[File:Example.jpg|100px]]
[[File:Example.jpg|150px]]
[[File:Example.jpg|250px]]
[[File:Example.jpg|200px]]
[[File:Example.jpg|50px]]
[[File:Example.jpg|220px]]
[[File:Example.jpg|175px]]

Example.jpg Example.jpg Example.jpg Example.jpg Example.jpg Example.jpg Example.jpg Example.jpg

To wrap images of varying widths with captions it is necessary to use div HTML for an unordered list. Along with style="display: inline-block;". For more info and ideas see: Give Floats the Flick in CSS Layouts.

<div><ul> 
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 1]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|100px|Caption 2]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|150px|Caption 3]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|250px|Caption 4]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|200px|Caption 5]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|50px|Caption 6]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 7]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|175px|Caption 8]] </li>
</ul></div>
 • Caption 1
 • Caption 2
 • Caption 3
 • Caption 4
 • Caption 5
 • Caption 6
 • Caption 7
 • Caption 8

To align the top edge of images add the vertical-align command

<div><ul> 
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 1]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|100px|Caption 2]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|150px|Caption 3]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|250px|Caption 4]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|200px|Caption 5]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|50px|Caption 6]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|220px|Caption 7]] </li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top;"> [[File:Example.jpg|thumb|none|175px|Caption 8]] </li>
</ul></div>
 • Caption 1
 • Caption 2
 • Caption 3
 • Caption 4
 • Caption 5
 • Caption 6
 • Caption 7
 • Caption 8

Some wiki farms do not have all gallery options (such as "widths"). Also, sometimes one wants varying widths for images in a row. Outside of a gallery, or the div HTML, it is impossible to have individual captions for images in a row of images that will wrap to the browser width. Try it and see. Nothing else using wikitext works correctly. Images will either overlap stuff on the right, or force a horizontal scroll bar.

Using a left float ("left") for some images, combined with "none" for some of the images, will not work consistently either, especially if there is also a right sidebar of images. Weird things will occur. At narrower browser or screen widths an image out of the row may appear far down the page after the end of the right sidebar of images.

Lenkens funksjoner

By default an image links to its file description page. The "link=" option modifies this behavior to link to another page or website, or to turn off the image's linking behavior.

Alternatively, you can create a text link to a file description page or to the file itself. See Help:Linking to files .

= Vise et bilde og lenke til en annen intern eller ekstern nettside

Use "link=" option to link image to another page or website:

Clicking on the below image will take you to MediaWiki:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=MediaWiki]]

MediaWiki-2020-logo.svg

Clicking on the below image will take you to example.com:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=http://example.com]]

MediaWiki-2020-logo.svg

Vise bilde uten lenke

Use "link=" option with no value assigned to turn link off entirely; the below image is not a link:

[[File:MediaWiki-2020-logo.svg|50px|link=]]

MediaWiki-2020-logo.svg

Lenke til et bilde

Add : as a prefix to the link you need to create.

[[:File:MediaWiki-2020-logo.svg]]

File:MediaWiki-2020-logo.svg

[[:File:MediaWiki-2020-logo.svg|Wiki]]

Wiki

Lenke direkte til et bilde

The above examples link to the image's description page. To directly link to an image, the pseudo-namespace Media: can be used on MediaWiki pages:

[[Media:MediaWiki-2020-logo.svg]]

Media:MediaWiki-2020-logo.svg

Lenke direkte fra en ekstern side

Another possibility is to use the Special:Redirect/file page (or its alias Special:Filepath). Unlike the above example, you can link to it from external websites as well as from MediaWiki pages.

[[Special:Redirect/file/Wikipedia.png]]

The parameters height and width can also be added to return a specific size of the image. The image aspect ratio is always preserved.

https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:Redirect/file/Wikipedia.png&width=100&height=100

Få tilgang til en bilde-URL

To obtain the full path of an image (without going through redirects as shown above), some Magic words can be used.

{{filepath:MediaWiki-2020-logo.svg}}

Becomes:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/MediaWiki-2020-logo.svg

In the event that this is used from a template where the File: namespace needs to be removed, {{PAGENAME}} can do so:

{{filepath:{{PAGENAME:File:MediaWiki-2020-logo.svg}}}}

Becomes:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/MediaWiki-2020-logo.svg

Krav

Before using images in your page, the system administrator of your wiki must have enabled file uploads and a user has to upload the file. System administrators may also set the wiki to accept files from foreign repositories, such as the Wikimedia Commons. For server side image resizing it is necessary to have a scaler configured (such as GD2, ImageMagick, etc.).

Filer på andre nettsteder

You can link to an external file available online using the same syntax used for linking to an external web page. With these syntaxes, the image will not be rendered, but only the text of the link to this image will be displayed.

[http://url.for/some/image.png]

Or with a different displayed text:

[http://url.for/some/image.png link text here]

Additional MediaWiki markup or HTML/CSS formatting (for inline elements) is permitted in this displayed text (with the exception of embedded links that would break the surrounding link):

[http://www.example.com/some/image.png Example '''<del>rich</del>''' ''<ins>link text</ins>'' here.]

which renders as:

Example rich link text here.

If it is enabled on your wiki (see Manual:$wgAllowExternalImages ), you can also embed external images. To do that, simply insert the image's URL:

http://url.for/some/image.png

Embedded images can be resized by the CSS transform property. They also may be formatted by surrounding MediaWiki markup or HTML/CSS code.

If this wiki option is not enabled, the image will not be embedded but rendered as a textual link to the external site, just like above, unless the site's Manual:$wgAllowExternalImagesFrom has a value.

Se også