API:Alllinks

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page API:Alllinks and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎русский • ‎العربية • ‎中文 • ‎日本語
MediaWiki sürümü:
1.11

Başlığa göre verilen bir ad alana işaret eden bağlantıları listelemek için GET isteği.

Bu modül bir jeneratör olarak kullanılabilir.

API belgesi


(main | query | alllinks)
 • This module requires read rights.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parameters:
alcontinue

When more results are available, use this to continue.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Search for all linked titles that begin with this value.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids.

When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
alprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Adds the title of the link.
Values (separate with | or alternative): ids, title
Default: title
alnamespace

The namespace to enumerate.

One of the following values: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 486, 487, 828, 829, 1198, 1199, 2300, 2301, 2302, 2303, 2600, 5500, 5501
Default: 0
allimit

How many total items to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
aldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [open in sandbox]
List unique linked titles.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [open in sandbox]
Gets all linked titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the links.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [open in sandbox]

Örnek

Varsayılan olarak, bir sayfa aynı ad alanına işaret eden birden fazla bağlantı içeriyorsa, bu modül kopyaları döndürür. Bu örnek, yanıttaki yinelenen başlıkları kaldırmak için alunique=1 kullanır.

GET isteği

Ana ad alanına işaret eden farklı bağlantıları (yani, yinelenen kopya yok) listeleyin.


Yanıt

{
  "batchcomplete": "",
  "continue": {
    "alcontinue": "!!!!Hashtagging",
    "continue": "-||"
  },
  "query": {
    "alllinks": [
      {
        "ns": 0,
        "title": "!"
      },
      {
        "ns": 0,
        "title": "!!"
      },
      {
        "ns": 0,
        "title": "!!!"
      },
      ...
}

Örnek kod

Python

#!/usr/bin/python3

"""
  get_alllinks.py

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Alllinks` module: List links pointing to the given namespace.

  MIT License
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://en.wikipedia.org/w/api.php"

PARAMS = {
  "action": "query",
  "format": "json",
  "list": "alllinks",
  "alnamespace": "0",
  "alunique": "1"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS)
DATA = R.json()

LINKS = DATA["query"]["alllinks"]

for l in LINKS:
  print(l["title"])

PHP

<?php
/*
  get_alllinks.php

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Alllinks` module: List links pointing to the given namespace.

  MIT License
*/

$endPoint = "https://en.wikipedia.org/w/api.php";
$params = [
  "action" => "query",
  "format" => "json",
  "list" => "alllinks",
  "alnamespace" => "0",
  "alunique" => "1"
];

$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params );

$ch = curl_init( $url );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
$output = curl_exec( $ch );
curl_close( $ch );

$result = json_decode( $output, true );

foreach( $result["query"]["alllinks"] as $k => $v ) {
  echo( $v["title"] . "\n" );
}

JavaScript

/*
  get_alllinks.js

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Alllinks` module: List links pointing to the given namespace.

  MIT License
*/

var url = "https://en.wikipedia.org/w/api.php"; 

var params = {
  action: "query",
  format: "json",
  list: "alllinks",
  alnamespace: "0",
  alunique: "1"
};

url = url + "?origin=*";
Object.keys(params).forEach(function(key){url += "&" + key + "=" + params[key];});

fetch(url)
  .then(function(response){return response.json();})
  .then(function(response) {
    var links = response.query.alllinks;
    for (var l in links) {
      console.log(links[l].title);
    }
  })
  .catch(function(error){console.log(error);});

MediaWiki JS

/*
	get_alllinks.js

	MediaWiki API Demos
	Demo of `Alllinks` module: List links pointing to the given namespace.

	MIT License
*/

var params = {
		action: 'query',
		format: 'json',
		list: 'alllinks',
		alnamespace: '0',
		alunique: '1'
	},
	api = new mw.Api();

api.get( params ).done( function ( data ) {
	var links = data.query.alllinks,
		l;
	for ( l in links ) {
		console.log( links[ l ].title );
	}
} );

Olası hatalar

Kod Bilgi
badcontinue Geçersiz devam parametresi. Önceki sorgu tarafından döndürülen orijinal değeri iletmeniz gerekir.
invalidparammix alprop=ids parametresi alunique ile kullanılamaz.
Birlikte alprop=ids ve alunique kullandığınızda olur

Ek notlar

 • Eylem API içindeki diğer bağlantı modüllerinde olduğu gibi, bu modül de bu sayfalara yönelik URI'leri değil, ad alanına bağlanan sayfaların başlıklarını döndürür.
 • Bu modül bir jeneratör olarak kullanılabilir.
 • Kullanıcı bu modülü bir jeneratör olarak çalıştırmayı denerse önceki sürümler bir hata döndürür ve alunique true olarak ayarlanırsa. Bu, v1.24'te, alunique doğru olsa bile, modülün jeneratör olarak kullanılmasına izin vermek için değiştirildi.

Ayrıca bakınız