പദ്ധതി:സഹായം

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Project:Help and the translation is 68% complete.
Outdated translations are marked like this.
To have a question answered, visit വിനിമയം .

പൊതുവായ സഹായം

മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

  • ഉപയോക്താക്കൾ
  • സിസ്റ്റം കാര്യനിർവാഹകർ
  • ഡെവലപ്പർമാർ
  • പരിഭാഷകർ

മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സജ്ജീകരിക്കൽ / പ്രവർത്തിപ്പിക്കൽ / ഉപയോഗിക്കൽ സഹായത്തിനായി ചുവടെ നോക്കുക.

താങ്കൾ ഈ താളുകൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഇനിയും സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, താങ്കൾക്ക് സഹായ മേശയിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി നോക്കാവുന്നതാണ്.

www.mediawiki.org

അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങൾ

നിലവിലെ പദ്ധതികൾ

  • Project:PD help  – പൊതുജന ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള സഹായ താളുകളെ പറ്റി ചർച്ച നടത്തുവാൻ.
  • Project:Manual  – സാങ്കേതിക മാനുവൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി: നെയിംസ്പേസ്.
  • Project:Tasks  – ജാലകം ഇടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പണികൾ. പങ്കെടുക്കു !

ചോദ്യങ്ങളും സംവാദങ്ങളും

മറ്റ് പിന്തുണാ തട്ടുകൾക്കായി വിനിമയം കാണുക.

www.mediawiki.org-ലെ ഉപയോക്ത ഉരിമകൾക്കായുള്ള അപേക്ഷകൾ