Project:Coder/vi

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

Lập trình viên là nhóm người dùng có các chức năng kỹ thuật để:

 • gắn thẻ mới vào thay đổi (codereview-add-tag)
 • gỡ thẻ khỏi thay đổi (codereview-remove-tag)
 • thay đổi trạng thái của thay đổi (codereview-set-status)
 • liên kết tác giả mã nguồn đến thành viên wiki (codereview-link-user)
 • have one's own edits automatically marked as "checked" (autoreview)
 • tự động đánh dấu đã tuần tra vào sửa đổi của bạn (autopatrol)
 • liên kết tác giả mã nguồn đến thành viên wiki (codereview-link-user)
 • quản lý các liên kết giữa các thay đổi (codereview-associate)
 • duyệt phiên bản (review)
 • mark revisions as being "quality" (validate)
 • tán thành các thay đổi (codereview-signoff)
 • xem danh sách các trang chưa duyệt (unreviewedpages)

Ngoài ra, các lập trình viên có thể thăng cấp cho các lập trình viên khác.

Nhóm người dùng này có vẻ dành cho Developers (không phải là một nhóm người dùng wiki).


Requests for permissions