Nowe wymagania co do podpisów użytkowników

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page New requirements for user signatures and the translation is 78% complete.

Wiele wiki określa wymagania co do podpisów użytkowników. Zespół Editing prosi o propozycje zakodowania niektórych tych wymagań do oprogramowania Wikipedii. Umożliwi to łatwiejsze odpowiadanie na poszczególne wypowiedzi na stronach dyskusji i korzystanie z niektórych innych narzędzi.

Więcej szczegółów o tym, co zostało zaproponowane i dlaczego, znajduje się poniżej:

Twoje zdanie

Zespół nad tym pracujący oczekuje wypowiedzi na temat tej propozycji.

Umieść odpowiedzi na poniższe pytania na stronie dyskusji:

 1. Czy omawiane tutaj nowe standardy podpisów użytkowników mogą powodować jakieś problemy na twojej wiki?
 2. O czym nasz zespół powinien wiedzieć wprowadzając te zmiany?
 3. Co powinno stać się z dotychczasowymi podpisami, które nie będą dopasowane do nowych wymagań? Na przykład, czy powinny zostać zaniechane?

Nie musisz ograniczać się wyłącznie do powyższych pytań. Nasz zespół chciałby usłyszeć każdą opinie, którą chciałbyś się podzielić.

Po co ta zmiana?

W roku 2019, wolontariusze z 20 projektów Wikimedia i grup użytkowników, wraz z pracownikami Wikimedia Foundation, uczestniczyli w konsultacjach dotyczących stron dyskusji. Wysiłki miały na celu określenie lepszych narzędzi do komunikacji na wiki.

Jednym z wniosków tej dyskusji było zaproponowanie lepszego sposobu na umieszczanie odpowiedzi na poszczególne wypowiedzi na stronach dyskusji.

Aby ta funkcja działała poprawnie, oprogramowanie potrzebuje, aby podpisy były czytelne dla programów komputerowych, dzięki czemu może wykrywać poszczególne wypowiedzi i umożliwić odpowiadanie na nie.

Problemem jest to, że mimo określenia zasad tworzenia podpisów na poszczególnych wiki, nie są one zakodowane w oprogramowaniu. Zwiększa to szanse, że ktoś zmieni swój podpis na taki, który złamie konwencję stosowaną na wiki i tym samym może utrudnić innym uczestnictwo w dyskusji.

Uściślenie kwestii formatu podpisów pozwoli także na poprawienie dotychczasowych funkcji, na przykład powiadomienia o wzmiance, które działają tylko, jeżeli zostanie wykryte dodanie podpisu w edycji.

Propozycja: wymagania co do określania poprawności podpisów

This is an archived record of a previous proposal. Please do not modify it. A summary of the conclusions reached is in the #Outcome section.

Jeżeli nie pojawią się przeszkody, ta zmiana powinna nastąpić w kwietniu 2020. Jeżeli będziemy chcieli dokonać bardziej znacznych zmian wywnioskowanych na podstawie waszych wypowiedzi, potrwa to dłużej.

The three proposed checks are described in this section. These would be applied to user signatures in Preferences when a user saves a modified signature. Under the Editing team's proposal existing signatures will *NOT* be affected.

Odrzucanie nieprawidłowych znaczników HTML i innych błędów Lintera

Most importantly, this change would disallow unclosed formatting tags, like ‎<i> or the corresponding wikitext markup, '', without a matching closing tag (in this case, ‎</i> or '', respectively). Signatures containing invalid markup can affect the entire discussion page, when the formatting continues into subsequent comments.

The check would also identify misnested tags, like <b>foo<i>bar</b></i> (either both of the i, or both of the b, tags should be on the outside), and stripped tags, which are closing tags without a corresponding opening tag (the opposite of the "unclosed formatting tag" listed above).

Signatures that contain some less critical problems would also be disallowed, e.g., obsolete HTML tags like ‎<tt>...‎</tt> and ‎<font>...‎</font>. While these do not cause immediate issues, doing this would prevent the spread of obsolete code to new wiki pages, which is an annoyance for editors cleaning up Linter errors.

A full list of syntax features that would not be allowed, along with links to pages that explain how to update or fix code with Linter errors, is available at this address.

Unclosed formatting tags were already supposed to be prevented by the software, but due to limitations of the current wikitext parser, this worked only in some cases. A more robust solution has become possible thanks to Parsoid.

Wymaganie linku do strony użytkownika, strony dyskusji lub wkładu

Various tools don't work correctly when a signature does not contain at least one of the following links: a link to the user's user page, user talk page, or contributions page. (The link must be for a page on the wiki the signature is used on; interwiki or interlanguage links – e.g., to a different language of Wikipedia – are not sufficient.) For example, "mention" notifications are not sent, and forthcoming DiscussionTools will not allow replying to comments with these invalid signatures. Gadgets and other tools that interact with signatures also may not work as expected.

This requirement has been present for a long time in many Wikimedia wikis' policies, but it has not been enforced by the MediaWiki software.[1]

Odrzucanie zagnieżdżonej substutucji w podpisach

Some use of subst: markup and tildes would also be disallowed in signatures. Previously, it was possible to use these features to set a signature that would cause a subsequent editor's name to be placed on your comments. All forms of signature forgery have long been banned by policy at the larger wikis, and this type of forgery will now be prevented in software. Simple subst: markup is still allowed.

Additional proposal (2021)

Disallow line breaks in signature

This is an archived record of a previous proposal. Please do not modify it. A summary of the conclusions reached is in the #Outcome section.

The signature must consist of a single line of wikitext. Line breaks can result in incorrect formatting when the signature is used in a nested comment. They can also cause problems with tools used on discussion pages. This affects the literal carriage return and line feed characters, not ‎<br> and ‎<p>.

At this time, you cannot add these characters to a custom signature in Special:Preferences. This proposal will prevent them from being added via a substituted signature template or by editing your preferences programatically.

Wpływ: efekt zmian

Co stanie się z dotychczasowymi podpisami?

Dotychczasowe podpisy, które będą niepoprawne w świetle nowych zasad, będą nadal dozwolone (grandfathered in). Podczas przeglądania ustawień, będzie widoczny komunikat ostrzegawczy. Podczas zmiany podpisu, nowy musi być już poprawny. Jeżeli jednak nie będzie on zmieniany, będzie nadal stosowany podczas podpisywania nowych wiadomości, a inne ustawienia będzie można nadal zmieniać.

Oczekujemy na wypowiedź co do proponowanej zmiany. Jeżeli nieprawidłowe podpisy mają być odrzucane, przy podpisywaniu mają być wstawiane podpisy w domyślnej formie, dopóki użytkownik nie poprawi swojego dostosowanego podpisu.

Kiedy te zmiany nastąpią?

Komentarze prosimy umieszczać do 31 marca 2020. Zespół Editing podejmie decyzję na początku kwietnia. Rezultat zostanie umieszczony na stronie dyskusji.

Jeżeli nie pojawią się przeszkody, ta zmiana powinna nastąpić w kwietniu 2020. Ta data może zostać przesunięta jeżeli zespół będzie musiał zaimplementować dodatkowe znaczne zmiany, jeżeli wynikną one z waszych wypowiedzi.

Jak dowiemy się o zmianach jakie mają nastąpić?

Umieścimy powiadomienie w m:Tech/News, gdy ta zmiana będzie wdrażana.

Jak mogą wyglądać błędy sprawdzania poprawności podpisów?

Błędy HTML/lint zawierają linki do dokumentacji błędów lintera, na przykład Help:Extension:Linter/missing-end-tag, wraz z przyciskiem do podświetlania problematycznej części podpisu.

Komunikaty o wymaganym linku będą podawać przykładowy wikikod do użycia.

Wnioski

Pierwotna propozycja

Propozycja została większościowo zaakceptowana. W odpowiedzi na sugestie wolontariuszy, wprowadzono kilka drobnych zmian i uściślono niektóre punkty.

 1. Odrzucanie nieprawidłowych znaczników HTML i innych błędów Lintera
  Zakres tych zmian został ograniczony. Nieprawidłowo zagnieżdżone i niesparowane znaczniki HTML będą odrzucane. Niektóre błędy o niskim priorytecie będą wciąż przyjmowane. W szczególności nie będą odrzucane przestarzałe znaczniki HTML, takie jak ‎<tt>...‎</tt> i ‎<font>...‎</font>. Ta decyzja nie przesądza jednak, że w przyszłości takie znaczniki będą usuwane albo i nie.
 2. Wymaganie linku do strony użytkownika, strony dyskusji lub wkładu
  Zostanie wdrożone jak planowano.
  Dla jasności, musi znajdować się jeden lokalny link bezpośredni (nie przekierowanie, np. ze starej nazwy użytkownika) do jednej z tych stron. Czyli, podpis o treści [[User:Example|Example]] ([[m:User talk:Example]]) będzie akceptowany (jeden lokalny link i jeden link do innej wiki), ale podpisy zawierające wyłącznie linki do innych wiki lub tylko do przekierowań z poprzedniej nazwy użytkownika, będą nieprawidłowe. Jest to konieczne ze względów technicznych.
 3. Odrzucanie zagnieżdżonej substutucji w podpisach
  Zostanie wdrożone jak planowano.

Proces wdrażania tych zmian będzie przebiegał następująco:

 • Yes Zrobione Ogłoszenie w Tech News po wdrożeniu nowych wymagań.
 • Yes Zrobione Po wprowadzeniu zmiany w oprogramowaniu zainstalowanym na serwerach, użytkownicy nie będą mogli zapisywać w preferencjach nieprawidłowych podpisów. Dotychczas wprowadzone formaty podpisów będą pozostawione.
 • W trakcie W trakcie Aktywni użytkownicy z niepoprawnymi podpisami będą zachęcani do ich zmiany. Ten proces może potrwać kilka miesięcy.
 • Ewentualnie, wszystkie podpisy będą musiały zostać dopasowane. Jeżeli użytkownicy nie poprawią swoich podpisów, ich podpisy nie będą działać, a w zamian będą stosowane domyślne.

Third-party wikis will be able to enable this change manually.

Propozycja z 2021

The line break characters carriage return and line feed (but not the HTML codes for them, e.g., ‎<br /> and ‎<p>) are disallowed.

Uwagi

 1. See examples listed on T237700.