MediaWiki/ca

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search

__TOC__

= Instal·lació Moodle

Documentació Moodle

Per començar la instal·lació del moodle necessitarem el paquet d’instal·lació. Per això hem anar a la pàgina web de moodle i baixar el paquet d’instal·lació.

Un cop el tinguem a Baixades haurem d’extreure el paquet .zip que hem descarregat. Un cop s’hagi extret el paquet zip i s’hagi creat la carpeta del moodle, l’haurem de moure al següent directori i amb la següent comanda:

sudo mv moodle /var/www/html

Allà enviarem la carpeta del moodle. A continuació hem de canviar el propietari de la carpeta moodle a través de la següent comanda:

sudo chown www-data -R moodle/

Perquè s’apliquin els canvis, hem d’executar la següent comanda:

sudo service apache2 restart

Ara procedim a la instal·lació del moodle, per això hem d’anar al navegador i buscar:

localhost/moodle

I ens apareixerà la següent finestra:

[[Archivo: captura1.png | 600px]]