Jump to content

Příručka:Název stránky

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Page title and the translation is 100% complete.

Název stránky (angl. page title), je pojmenování stránky, jak je uloženo v tabulce page a reprezentováno objektem Title . V rámci wiki je jednoznačně identifikovatelný a slouží řadě kritických účelů:

 • jako lidsky čitelný textový titulek stránky
 • jako základ adresy URL použité pro přístup na stránku
 • jako wikitextový odkaz na stránku
 • jako klíč do databáze stránek.

Struktura názvu

V pořadí vzhledu jsou možné stavební kameny názvu stránky:

 1. Volitelná předpona Interwiki , například mw: pro stránky z mediawiki.org nebo w: pro články Wikipedie
 2. Předpona jmenného prostoru, například Manual:, pokud stránka patří do jiného jmenného prostoru, než je hlavní prostor.
 3. Vlastní nepovinný název stránky, který se sám skládá ze základního názvu a případně názvu podstránky.
 4. Volitelný fragment začínající znakem hash (#)
předpona: jmenný_prostor: název stránky
volitelné volitelné povinné

Když specifikujete určitou stránku napsáním do vyhledávacího pole nebo ji vložíte do článku jako wikilink, vstup se skládá z Jmenný prostor (nebo bez jmenného prostoru, pokud je to hlavní prostor) následovaného dvojtečkou (nepovinné, pokud se jedná o hlavní prostor) a poté klíč databáze. Například Příručka:Databázová tabulka page - stránek určuje jmenný prostor Manual: a klíč databáze tabulky page.

#1 a #2 Interwiki předpony a předpony jmenného prostoru

Předpony interwiki a předpony jmenného prostoru se řídí stejnými pravidly obsahu:

 • musí začínat písmenem
 • musí končit dvojtečkou
 • mohou obsahovat pouze číslice, písmena, mezeru a podtržítko
 • mezery a podtržítka lze používat zaměnitelně
 • nerozlišují malá a velká písmena

Předpony a jmenné prostory Interwiki jsou rozpoznány pouze v případě, že je zná daná instalace MediaWiki, buď ve výchozím nastavení nebo prostřednictvím konfigurace.

Například: Na této wiki je "w:Name" odkazem na článek "Name" na Wikipedii, protože "w" je rozpoznáno jako jedna z povolených předpon interwiki. Název "talk:Name" je odkaz na článek "name" ve jmenném prostoru "talk" aktuální wiki, protože "talk" je uznávaný jmenný prostor. Mohou být přítomny oba, a pokud ano, interwiki musí být na prvním místě, například "w:talk:name".

Pokud název začíná dvojtečkou jako prvním znakem, nehledají se žádné předpony a dvojtečka se před zpracováním názvu odstraní. Díky tomuto pravidlu je možné mít články s dvojtečkami v názvu. "E. Coli 0157:H7" je platný název, stejně jako "Commandos: Behind Enemy Lines", protože "E. Coli 0157" a "Commandos" nejsou platné interwiki nebo jmenné prostory.

#3. Hlavní název

Vlastní název se někdy nazývá název článku (ačkoli ne každá stránka wiki je nutně článkem).

Omezení pojmenování

Na hlavní název se vztahují určitá omezení pojmenování.

Ve výchozím nastavení název stránky rozlišuje malá a velká písmena kromě prvního znaku. Můžete nastavit $wgCapitalLinks na false, aby se u prvního znaku rozlišovala velká a malá písmena. V současné době je však nemožné, aby název stránky zcela nerozlišoval malá a velká písmena (phab:T2453).

Následující nejsou platné jako názvy stránek:

 • Základní názvy začínající malým písmenem (v jakékoli abecedě), pokud není $wgCapitalLinks nastaveno na true.
 • Názvy obsahující některý z následujících znaků
  • # < > [ ] | { } _ (které mají speciální význam v syntaxi Wiki)
  • netisknutelné znaky ASCII 0–31
  • znak "delete" 127
  • Znakové kódy HTML, například &amp;
  • Všimněte si, že znaménko plus + je v názvech stránek povoleno, ačkoli ve výchozím nastavení pro MediaWiki není.
 • Speciální znaky jako ( ) & + jsou přeloženy do ekvivalentního %-hex zápisu
 • Základní názvy začínající dvojtečkou (:).
 • Základní názvy rovné "." nebo ".." nebo začínající "./" nebo "../" nebo obsahující "/./" nebo "/../" nebo končící "/." nebo "/..".
 • Základní názvy, jejichž délka přesahuje 255 bajtů. Uvědomte si, že znaky jiné než ASCII mohou v kódování UTF-8 zabírat až čtyři bajty, takže celkový počet znaků, které můžete umístit do názvu, může být menší než 255.
 • Tituly obsahující "Talk:" před jmenným prostorem.
 • Tituly s neplatnou sekvencí UTF-8.
 • Tituly začínající jmenným prostorem alias (WP:, WT:, Project:, Image:, na Wikipedii). Například jméno Project:About není možné, pokud je Project: nastaveno jako alias jmenného prostoru.
 • Tituly začínající předponou, které odkazují na jiný projekt, včetně jiných jazykových Wikipedií, např. "fr:" (viz Interwiki odkazy a Interlanguage links ). Například článek o album "Q: Nejsme muži? A: Jsme Devo!" nemůže mít tento přesný název, protože předpona "q:" vede ke Wikiquote. (Omezení zahrnuje předpony "w:" a "en:", které odkazují na samotnou anglickou Wikipedii. Toto omezení odkazu se nevztahuje na všechny projekty. Například Wikiquote podporuje názvy začínající "Q:".) Seznam všech těchto interwiki předpon lze nalézt na Special:Interwiki
 • Tituly začínající jakýmkoli nestandardním psaním velkých písmen předpony jmenného prostoru, aliasu nebo interwiki/mezijazykové předpony, nebo kteréhokoli z nich s mezerou (podtržítkem) před nebo za dvojtečkou. Není například možné, aby titul začínal jako: "HELP:", "HeLp:", "Help :", "Help:_" a podobně.
 • Tituly sestávající pouze z předpony jmenného prostoru, za dvojtečkou nic.
 • Tituly začínající nebo končící mezerou (podtržítkem) nebo obsahující dvě nebo více po sobě jdoucích mezer (podtržítek).
 • Tituly obsahující 3 nebo více po sobě jdoucích tild. (~~~)
 • Název může normálně obsahovat znak %. Nemůže však obsahovat % následovaný dvěma hexadecimálními číslicemi (což by způsobilo převod na jeden znak pomocí procentuálního kódování).
 • Všimněte si také, že editoři nemohou vytvářet názvy stránek začínající virtuálním jmenným prostorem předponami Media: a Special:.

Zvláštní případy

 • Ve výchozím nastavení jsou názvy začínající malým písmenem automaticky převedeny na úvodní velká písmena. Jsou možné alternativní konfigurace pro jmenný prostor. Více na stránce $wgCapitalLinks a $wgCapitalLinkOverrides .
 • Kouzelná slova PAGENAME a FULLPAGENAME vracejí zakódované řetězce, ve kterých jsou některé typy znaků, jako jsou apostrofy, převedeny na číselné sekvence znaků. To znamená, že zatímco apostrofy jsou dokonale platné v názvech stránek, můžete narazit na problémy při opětovném použití těchto řetězců pro nějaký účel. Jeden jednoduchý způsob, jak to opravit, je zabalit název stránky do {{#titleparts:}} z rozšíření ParserFunctions .


#4. Fragment názvu

Název může končit fragmentem názvu (také fragmentem odkazu), který začíná znakem hash (#).

 • Používá jej jádro MediaWiki k identifikaci sekce na stránce, která obvykle odvozuje svůj název od upravené verze nadpisu. Viz dokumenty o úpravách sekcí .
 • Používá ho také přípona Semantic MediaWiki k identifikaci 'subobjektů'.

Kódování

 • Mezery a podtržítka jsou považovány za ekvivalentní a každé je převedena na druhou v příslušném kontextu (podtržítko v URL a klíčích databáze, mezery v prostém textu).
 • "Rozšířené" znaky v rozsahu 0x80..0xFF jsou povoleny na všech místech a jsou platnými znaky.
 • Jsou zakódovány v URL. Rozšířené znaky nejsou zakódovány jako URL adresa při použití jako text nebo databázový klíč.
 • Dalšími znaky mohou být písmena ASCII, číslice, pomlčka, čárka, tečka, apostrof, závorky a dvojtečka.
 • Žádné jiné znaky ASCII nejsou povoleny a budou smazány, pokud budou nalezeny (pravděpodobně způsobí, že prohlížeč nesprávně interpretuje adresu URL).

Kanonické formy

Forma názvu canonical bude vždy vrácena objektem Title. Kanonizace zahrnuje následující:

 • Některé směrové znaky Unicode (značka zleva doprava atd.) jsou odstraněny, protože to obvykle vyplývá z chybného kopírování a vkládání.
 • Everything from # onward is stripped, since that's used for section links.
 • Sekvence podtržítek a/nebo určitých bílých znaků jsou sbaleny do jediného podtržítka (pro formuláře URL a DBkey) nebo do jediné mezery (pro textový formulář). Na začátku nebo na konci názvu (nebo jmenného prostoru nebo předpony interwiki) jsou tyto odstraněny.
 • Rozpoznané předpony interwiki jsou kanonizovány, což znamená, že jsou vkládány výhradně malými písmeny.
 • Rozpoznané názvy jmenných prostorů jsou kanonizovány, což znamená, že první znak je velký a další znaky jsou malé. (To se však nedělá u interwiki-odkazů.)
 • V závislosti na wiki a jmenném prostoru může být první znak názvu velký. (To se však nedělá u interwiki-odkazů.)
 • U odkazů na uživatelské stránky anonymních uživatelů je IP adresa kanonizována.
 • Proces kanonizace také zahrnuje určitou logiku ověření k odmítnutí různých druhů neplatných názvů (jako jsou ty, které jsou příliš dlouhé nebo které obsahují nepovolené znaky).

Související pojmy

Zobrazení názvu

Název stránky nelze zaměňovat s Zobrazení názvu , což je preferovaný štítek spojený se stránkou. Ve výchozím nastavení je název zobrazení synonymem názvu stránky, ale lze jej změnit nebo přizpůsobit tak, aby vyhovoval konkrétním potřebám.

Související odkazy