Help:Extension:Translate/Glossary/nl

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Glossary and the translation is 100% complete.

Syntaxisː

voorkeursformulier (alternatieve formulieren)
beschrijving

Vermijd alternatieve vormen die niet alleen verkortingen van de voorkeursvorm zijn. Verkortingen worden niet onafhankelijk vermeld. Zoek op de pagina (Ctrl+F of ⌘ Cmd+F) naar de definitie van de term die u zoekt.


geaggregeerde berichtengroep (geaggregeerde groep)
berichtengroep die slechts een verzameling andere berichtgroepen is; technisch gezien is de samenvoeging van een of meer primaire berichtgroepen (soms via aggregatie van andere geaggregeerde groepen), een soort secundaire berichtgroep
code kaart
Kaarten de MediaWiki-taal codeert naar hun equivalenten in de vertaalbestandsnamen in andere projecten
ontmoedigen
manier om vertaalbare pagina's te verbergen om verdere vertaling te ontmoedigen
aanmoedigen
het ongedaan maken van het ontmoedigen
FFS
Afkorting voor File Format Support. Deze modules behandelen het lezen en schrijven van bestanden in verschillende bestandsformaten
geforceerde prioriteitstalen
de prioriteitstalen waarbij vertalingen naar andere talen door een vertaalbeheerder ontraden worden
onduidelijk
vertaling die moet worden bijgewerkt
onduidelijk
het aangeven dat een vertaling onduidelijk is
ondersteunende taal
vertalingen van de definitie in de ondersteunende taal die als hulp bij het vertalen worden getoond
invoegbaar
stuk tekst in de vertaalbare tekst, zoals variabele of meervoudssyntaxis, dat niet hoeft te worden gewijzigd in de vertalingen; De stukken die het systeem herkent verschillen per berichtengroep; In de vertaalinterface wordt een knop getoond om ze snel in te voegen
taalcode
de ISO 639 code van de taal, zoals nl voor Engels
markeren als beoordeeld (review)
het markeren van een bericht (een vertaling) als goed, in de vertaalbeoordelingsfunctie
markeren voor vertaling (kan het opnieuw markeren daarvoor zijn)
de actie om een pagina voor het eerst beschikbaar te stellen voor vertaling (d.w.z. een vertaalbare pagina) of om updates door te geven nadat de vertaalbare paginabron is bijgewerkt; gebeurt na het taggen
bericht
de kleinste vertaaleenheid; Elke vertaling van een bericht heeft een eigen pagina in de wiki
berichtengroep
verzameling van berichten in een groep in één taal.
berichtdocumentatie
vertaaltips en informatie over de context van het bericht, bedoeld voor de vertalers
berichtengroep
groep bij elkaar behorende berichten; vertalers kunnen altijd aan een berichtengroep werken
berichtengroep beschrijving
lang wikitekstfragment getoond in bij het vertalen en ook op andere plaatsen
berichtengroep-id
id van de berichtengroep; Elke berichtengroep moet er een hebben en het moet uniek zijn binnen de wiki; Voor vertaalbare pagina's (groepen en geaggregeerde groepen) bevat het een voorvoegsel, bijvoorbeeld agg-Help:Translate
berichtengroep label
korte voor mensen leesbare naam van de berichtengroep
bericht handle
in de code, de class MessageHandle voegt rond de class title bruikbare functies toe
berichtenindex
de toewijzing van id's van vertaaleenheden aan de berichtgroepen waartoe ze behoren
berichten key (bericht-id, bericht-naam)
de unieke naam van het bericht, dat overeenkomt met de paginatitel in de wiki (bijvoorbeeld "mainpage" voor MediaWiki:Mainpage)
bericht namespace
de namespace waartoe de pagina van het bericht behoort, die het voorvoegsel is van de paginatitel en afhankelijk kan zijn van het project/product van het bericht en ernaar vernoemd kan zijn
optioneel bericht
een bericht dat normaal gesproken niet wordt vertaald, maar kan worden vertaald als de taal dat nodig heeft; Het wordt normaal gesproken genegeerd door de speciale pagina's (niet geteld als onvertaald) en kan worden opgenomen / vermeld door de juiste opties te selecteren
verouderde vertaling
vertaling die moet worden bijgewerkt omdat de brontekst is gewijzigd
primaire berichtengroep
technische naam van de "normale" berichtgroepen. De primaire berichtgroepen vormen samen een partitie van de verzameling van alle berichten: met andere woorden, elk bericht behoort tot één en slechts één primaire berichtengroep.
prioriteit talen
de meest gewilde vertalingen bepaald door de vertaalabeheerder
qqq
zie berichtdocumentatie
secundaire berichtengroep
een berichtengroep die slechts een verzameling berichten van andere groepen is (kan een geaggregeerde groep zijn of niet); technisch gezien, elke groep die niet primair is
segmentatie
de handeling van het splitsen van de tekst in vertaaleenheden door het plaatsen van vertaaltags en lege regels in vertaaltags
brontaal
de taal waaruit de inhoud wordt vertaald (tot nu toe slechts één in de extensie Translate)
bronpagina (originele pagina)
de pagina waaronder de vertaalbare paginabron zich bevindt (de basispagina waarvan alle vertaalpagina's subpagina's zijn)
stash (translation stash)
A place of temporary storage of translations which will then be automatically discarded. Can be translated similar to "sandbox" or similar.
status
de huidige toestand van de berichtengroep, zoals gedefinieerd in de werkstroom
tagging
het plaatsen van vertaallabels in de vertaalbare paginabron; deel van de voorbereiding voor paginavertaling
taak
optie in Special:Translate (in een vervolgkeuzelijst, keuzerondje of tabbladselectie), zoals bekijk alle berichten, of vertalingen bekijken
vertaalbare pagina
een wikipagina die is voorbereid of gemarkeerd voor vertaling; bedoeld als een berichtengroep, bevat alle daaruit voortvloeiende vertaalpagina's en eenheidspagina's
vertaalbare paginabron
de volledige tekst van de vertaalbare pagina, inclusief vertaaltags, waaruit de vertaalpaginasjabloon en alle vertaaleenheden worden geëxtraheerd
vertalingenbeheerder
persoon die toegang heeft tot paginavertalingsfuncties en die weet hoe pagina's moeten worden voorbereid en gemarkeerd voor vertaling
hulpmiddelen voor vertalen
het verzamelen van suggesties, berichtdocumentatie, helptalen en andere informatie naast de berichtendefinitie
vertaal editor
de javascript-gebaseerde editor waar vertaling plaatsvindt
vertaalgeheugen
het systeem dat eerdere vertalingen van dezelfde of soortgelijke woorden onthoudt en suggesties doet
vertaalpagina (vertaalde pagina, subpagina vertaling)
vertaalde versie van vertaalbare pagina die zich als subpagina van de vertaalbare pagina bevindt
vertaalpaginasjabloon (vertaalsjabloon, paginasjabloon, vertaalbare paginasjabloon)
de structuur van een vertaalbare pagina, dat wil zeggen het deel dat niet wordt vertaald en op alle vertaalpagina's wordt gebruikt
vertaling beoordeling
de functie voor het proeflezen van vertalingen en het markeren ervan als gecontroleerd; zie kwaliteitsborging
vertaal tags
‎<translate> tags, de belangrijkste vertaaltags
vertaal tags
de speciale markeringen die worden gebruikt om instructies te geven aan de extensie Translate over vertaalbare pagina's
vertaalbericht
De kleinste individueel bijgehouden component van vertaalbare pagina's: de pagina is verdeeld in vertaalberichten ter grootte van alinea's en elk bericht is een eenheid
vertaalbericht id (eenheid id, vertaalbericht paginatitel)
de naam van de vertaalbericht waarvan het bijbehorende bericht-id is afgeleid (sinds maart 2013 kan dit alleen een incrementeel geheel getal zijn)
vertaalbericht marker (eenheid marker)
een markering die is gekoppeld aan een vertaalbericht in de vertaalbare paginabron, die de id van het vertaalbericht bevat
vertaalbericht pagina (eenheid pagina)
een pagina die de vertaling van een vertaalbericht naar een bepaalde taal bevat
toegankelijk via Translations:Pagina/Eenheid-id/Taalcode bijvoorbeeld: Translations:Main Page/1/nl
vertaalbericht bron (eenheid bron)
de tekst van een vertaalbericht in de brontalen
vertaalvariabelen tags
‎<tvar>-tags, gebruikt om tekst voor vertalers te verbergen om te voorkomen dat ze het vertalen.
Zie: vertaalvariabelen
workflow
de reeks handelingen waaraan het vertaalwerk voor een berichtengroep is onderworpen, uitgevoerd met berichtengroep statussen op Translate
workflow statussen (berichtengroep workflow statussen)
De statussen waarin een berichtgroep zich kan bevinden, volgens de workflow (zie)