Jump to content

Фреттинга

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Fréttinga and the translation is 100% complete.
Фреттинганың олаңай кӧрімі.

Мунголэнд теен кічіг муниципалитет (аалыҷах) БаМунго олтырыхта орныхча. Анда чуртапчатхан кізі саны 400-че полар. Аалдағы чон палых тудып паза чир тамағынаң айғасчалар. Чорыхчылар андар чайғзын чӧрерге хынадырлар. Анда талай хазында суғ сомҷаң хайхастығ орыннар пар seagulls.

Чуртас сині

Мында инфраструктура ӧскен сині пӧзік нимес. Олтырыхта пір ле садығ туразы пар, олох туста улуғ чирзер паром кӱнде пір ле хати чӧредір.

2009 чылның кӱрген айында тигіріб туразының хыры иңзеріл парған. Пазағы чайғызында чон кӱзінең хада ол нааҷылал парған.

  • 2009 чылда тигіріб хыры иңзеріл парған.
  • Наа тигіріб 1877 чылда пӱдірілген полған.