Reading/Web/Desktop Improvements/Quicksurvey-20-01/fa

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Reading/Web/Desktop Improvements/Quicksurvey-20-01 and the translation is 97% complete.

هر چند وقت یک‌بار از ویکی‌پدیا بازدید می‌کنید؟

چندین بار در روز

یک بار در هر روز

یک بار در هر هفته

یک‌بار در هر ماه

دفعه اولی است که از ویکی‌پدیا بازدید می‌کنم


آیا وبگاه ویکی‌پدیا احساس خوشایندی به وجود می‌آورد؟

هرگز احساس خوشایندی به وجود نمی‌آورد

به ندرت احساس خوشایندی به وجود می‌آورد

گاهی احساس خوشایندی به وجود می‌آورد

معمولاً احساس خوشایندی به وجود می‌آورد

همیشه احساس خوشایندی به وجود می‌آورد


آیا وبگاه ویکی‌پدیا گیج‌کننده یا طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد؟

هرگز گیج‌کننده یا طاقت‌فرسا به نظر نمی‌رسد

به ندرت گیج‌کننده یا طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد

گاهی گیج‌کننده یا طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد

معمولاً گیج‌کننده یا طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد

همیشه گیج‌کننده یا طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد


چه اندازه به اطلاعات موجود در ویکی‌پدیا اعتماد دارید؟

من به ویکی‌پدیا اعتماد نمی‌کنم

من به ندرت به ویکی‌پدیا اعتماد می‌کنم

من گاهی به ویکی‌پدیا اعتماد می‌کنم

من معمولاً به ویکی‌پدیا اعتماد می‌کنم

من همیشه به ویکی‌پدیا اعتماد می‌کنم


در مقایسه با سایر وبگاه‌هایی که غالباً از آن‌ها بازدید می‌کنید، سطح اعتماد شما به ویکی‌پدیا ...

نسبت به بقیهٔ وبگاه‌ها خیلی کمتر است

نسبت به بقیهٔ وبگاه‌ها اندکی کمتر است

به اندازهٔ اعتمادم به بقیهٔ وبگاه‌ها است

نسبت به بقیهٔ وبگاه‌ها اندکی بیشتر است

نسبت به بقیهٔ وبگاه‌ها خیلی بیشتر است


یافتن اطلاعاتی که در جست‌وجوی آن هستید چقدر دشوار است؟

یافتن اطلاعاتی که می‌خواهم آسان است

بعضی چیز‌ها به سختی پیدا می‌شوند

بسیاری از چیزها به سختی پیدا می‌شوند

هرگز نمی‌توانم آنچه را که می‌خواهم پیدا کنم

فقط وب‌گردی می‌کنم - من به دنبال اطلاعات خاصی نیستم

در نسخهٔ انگلیسی این نظرسنجی، سؤال‌ها با جنسیت مذکر نوشته‌شده اند ولی این نظرسنجی برای تمامی مردم فارغ از جنسیت است