Reading/Web/Desktop Improvements/Quicksurvey-20-01/he

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Reading/Web/Desktop Improvements/Quicksurvey-20-01 and the translation is 97% complete.

כל כמה זמן אתה מבקר בוויקיפדיה?

מספר פעמים ביום

פעם ביום

פעם בשבוע

פעם בחודש

זאת הפעם הראשונה שלי בוויקיפדיה


האם אתר האינטרנט של ויקיפדיה מסביר פנים?

הוא אף פעם לא מסביר פנים

הוא מסביר פנים לעיתים רחוקות

הוא מסביר פנים לפעמים

הוא מסביר פנים לעיתים קרובות

הוא מסביר פנים תמיד


האם אתר ויקיפדיה נותן הרגשה שהוא מעמיס מדי?

הוא אף פעם לא נותן הרגשה שהוא מעמיס מדי

הוא נותן הרגשה שהוא מעמיס מדי לעיתים רחוקות

הוא נותן הרגשה שהוא מעמיס מדי לפעמים

הוא נותן הרגשה שהוא מעמיס מדי לעיתים קרובות

הוא נותן הרגשה שהוא מעמיס מדי כל הזמן


כמה אתה סומך על המידע שמוצג בוויקיפדיה?

אני לא סומך על ויקיפדיה

אני סומך על ויקיפדיה לעיתים רחוקות

אני לפעמים סומך על ויקיפדיה

אני סומך על ויקיפדיה לעיתים קרובות

אני תמיד סומך על ויקיפדיה


בהשוואה לאתרים אחרים שאתה נכנס אליהם לעיתים קרובות, האם אתה סומך על המידע בוויקיפדיה

הרבה פחות מאשר באתרים אחרים

קצת פחות מאשר באתרים אחרים

כמו באתרים אחרים

קצת יותר מאשר באתרים אחרים

הרבה יותר מאשר באתרים אחרים


כמה קשה למצוא את המידע שאת מחפש?

קל למצוא את מה שאני מחפש

יש כמה דברים שקשה למצוא

קשה למצוא את רוב הדברים

אני אף פעם לא מצליח למצוא את מה שאני מחפש

אני סתם מדפדף – אני לא מחפש מידע מסוים

השאלות כתובות במין זכר, אבל הסקר מיועד לכל האנשים