Help:Mass account creation/hy

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Mass account creation and the translation is 4% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Ուշադրություն. Եթե խմբագրում եք այս էջը, դուք համաձայնվում եք հրապարակել ձեր ներդրումը CC0 արտոնագրի ներքո։ Մանրամասն տեղեկությունների համար ծանոթացեք օգնության էջերի կանոնակարգին: PD

Մուտք գործելը օգտակար է և խորհուրդ է տրվում հաշիվ ստեղծել։ հաճախ անհրաժեշտ է լինում ստեղծել բազմաթիվ մասնակցային հաշիվներ միանգամից և նույն վայրում, հիմնականում խմբագրման վորքշոփներին, որտեղ «ուսանողներ»–ը պետք է գրանցվեն նախքան խմբագրելը։ If you're organizing such a workshop, you might be unable to create all accounts during it, because many wikis pose some limits.[1] Unless you can determine that you won't hit the limit, you have to take some simple precautions.[2]

 • If you want them to create the account on their own:
  1. Before the workshop: tell them to create their own accounts, if they don't have any, at home (give instructions).
  2. During the workshop: don't panic! You only need to login on each machine with an account with noratelimit right;[3] if you don't have one, ask yours to be added to the relevant user group. Once you/they are logged with such account, Special:CreateAccount will look almost the same, and when the users of each machine have created their account they'll just have to logout and login with their new account.
 • If you don't:
  1. Before the workshop: first, determine (or ask) the username and email for each account, you'll need it in the form (creation "by email" with automatic password sent); then:
   1. create them in advance, slowly across the days, so that you don't hit the limit;
   2. use your account with noratelimit right or get it added to your account and create them all at once;[3]
   3. ask someone with noratelimit right (if there's a specific group there's probably some process to request their intervention; otherwise just ask directly or on the general request pages), send the list, get the job done.[3]
  2. During the workshop: still, don't panic. Get noratelimit right added to your account with an emergency request (if you don't have it) and... type furiously or let students do it as above.

If you're super-wise, you may also create at least a handful of generic accounts (such as "EditLab1" etc.) so that you can lend them to the students in case everything else fails; at least they'll be able to edit as logged in users. Note that, even after registration, newly registered users editing from the same IP may be forced to slow down their edits.[4]

Additionally, although not recommended unless you're the wiki system administrator, you can ask the configuration to be changed temporarily: for Wikimedia projects, see m:Special:MyLanguage/How to request lift of an IP cap.

But if you want to do a mass account creation from existing names and passwords and you are the wiki system administrator, you can use e.g. the ImportUsers extension to do it in a less tedious fashion.

Նշումներ

 1. Specifically, they set $wgAccountCreationThrottle to a positive value. On Wikimedia projects, the limit is 6 new accounts per IP per day.
 2. To do so, you need to know (1) the limit set for the wiki you'll use, (2) the number of participants and (unless the latter is lower than the former) (3) the structure of the network you'll use, i.e. how many machines and IPs you'll have.
 3. 3.0 3.1 3.2 Search it in the local Special:ListGroupRights page. In the default MediaWiki configuration, sysops and bureaucrats have such right; some wikis have specific groups for it (e.g. "Account creators" on all Wikimedia projects).
 4. See $wgRateLimits for details. On Wikimedia projects, the limit is 8 edits per minute by all newly registered users with the same IP. However, it can be circumvented by immediately adding the user to the "Confirmed" group, which gives the same rights as autoconfirmed users without waiting for the requirements to be met.

See also