วิธีใช้:ส่วนขยาย:การแปล

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate and the translation is 23% complete.
หน้าพิเศษหลักของส่วนขยาย "พิเศษ:แปล" ในสภาพที่ปกติที่สุด "ดูข้อความที่ยังไม่ได้แปลทั้งหมด"

ส่วนขยายการแปล ทำให้มีเดียวิกิมีคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการทำงานแปล โดยสามารถใช้แปลหน้าเนื้อหา ส่วนติดต่อในวิกิ และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ โดยส่วนขยายนี้ถูกใช้ที่ translatewiki.net The Translate extension comes with an easy to use translation interface and can separate the content structure from the text content that needs to be translated, showing only the translatable text to translators by splitting the content into manageable units. Each unit is automatically tracked for changes, and translators immediately see what needs updating on a specific page or throughout the wiki.

ส่วนขยาย Translate ใช้เพื่อแปลส่วนต่อประสานผู้ใช้ของมีเดียวิกิและโครงการซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ translatewiki.net โดยนักแปลหลายร้อยคนทุกเดือน At userbase.kde.org it is used to translate almost a thousand content pages with user documentation. It is easy to start using the Translate extension, but at the same time it also scales up and provides advanced reporting, reviewing and workflow features.

คุณลักษณะ

ตัวแก้ไขการแปล: ข้อความที่มีคำแนะนำ (ไม่ปรากฏในภาพ) และคำแนะนำจากตัวช่วยสองภาษา

อินเตอร์เฟซ: คุณลักษณะหลักของส่วนขยายแปลภาษาคืออินเทอร์เฟซการแปลที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง Besides the essential information like message definition and documentation, you can also view translations in other languages. If a definition has changed, you will see the changes. The extension comes with some built-in checks, that can help with common mistakes like unbalanced brackets and unused variables. Depending on the configuration, there are also suggestions from translation memory and machine translation services like those of Google Translate, Microsoft's Bing Translator and Apertium.

การใช้งานอินเทอร์เฟซการแปลได้รับการปรับปรุงด้วย JavaScript และ AJAX The backend provides WebAPIs that can be used in mobile interfaces or interfaces tailored to specific kind of content. It is also possible to export messages for translation in other off-line and on-line tools that accept the Gettext po file format.

กลุ่มข้อความและสิ่งที่ต้องทำ: หลาย ๆ คุณลักษณะสร้างขึ้นโดยมีฐานจากสองแนวคิดหลัก คือกลุ่มสารและสิ่งที่ต้องทำ

กลุ่มสารคือชุดที่รวบรวมสารหลาย ๆ สารไว้ด้วยกัน ในหน้าหนึ่ง ๆ อาจมีหนึ่งกลุ่มสารและแต่ละย่อหน้านับเป็นหนึ่งสาร สารที่ใช้กันในแต่ละส่วนขยายจะมาจาก translatewiki.net ในบางส่วนขยายใหญ่ ๆ ของมีเดียวิกิมักจะมีหลายกลุ่มข้อความ ซึ่งคุณสามารถจัดกลุ่มสารของสารเหล่านี้อีกทีได้ เช่น "จดหมายข่าวทั้งหมด" หรือ "สารในส่วนขยายการแปลภาษาทั้งหมด" และทำให้ดูสถิติของแต่ละภาษาง่ายขึ้นด้วย

สิ่งอื่นที่ต้องทำจะใช้ในกรณีอื่นที่แตกต่างกันไปจากการแปลตามปกติ โดยปกติผู้แปลจะเห็นรายการของสารที่ยังไม่ได้แปลในกลุ่มสารที่เลือก สิ่งที่ต้องทำจะแสดงเป็นสารที่ถูกแปลแล้วเพื่อการปรับปรุงคุณภาพหลังการแปลแทน

หน้าพิเศษนี้รายงานสถานะการแปลของกลุ่มข้อความแต่ละกลุ่ม

รายงานและสถิติ: ส่วนขยายมีคุณลักษณะเกี่ยวกับการรายงานสถิติมากมาย ตั้งแต่มุมมองภาพรวมของข้อความที่ยังไม่แปลจากทุกกลุ่มข้อความในภาษาที่เลือก จนถึงสถิติของผู้แปลรายภาษาตามระดับการมีส่วนร่วม เป็นต้น

แปลเนื้อหา: If you have ever tried to translate content in MediaWiki without any tools, you know it does not scale. The translated versions get out of date and there is no way to track changes to the master page, so there are many half-translated and outdated translations without a clear overview of the overall status. Translators often feel discouraged when they cannot work with small manageable pieces of text. Translators don't find what to work on or what needs updating. The users also get confused by outdated information.

ปัญหาเหล่านีี้แก้ไขได้โดยใช้ส่วนขยายการแปลภาษา โดยส่วนขยายจะเพิ่มความสำคัญให้กับหน้าที่ต้องการคำแปลด่วน สามารถเลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการคำแปลได้เพียงใส่ตัวทำเครื่องหมาย ส่วนขยายจะแยกแต่ละย่่อหน้าให้เป็นหนึ่งข้อความ และจัดกลุ่มข้อความให้กับข้อความแต่ละหน้า และผู้แปลก็ใช้งานทุกคุณลักษณะดังที่กล่าวด้านบนได้ทันที อาจเลือกใส่กล่องรวมหน้าในแต่ละภาษาโดยใช้ ‎<languages /> หรือใช้ [[Special:MyLanguage/Pagename]] สำหรับการเปลี่ยนทางไปยังภาษาที่ผู้ใช้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติได้เช่นกัน

สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติมดูที่วิธีการเตรียมหน้าสำหรับการแปลและที่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะการแปลหน้า

สำหรับผู้พัฒนา: ส่วนขยายมาพร้อมกับการรองรับไฟล์สำหรับการแปลหลายรูปแบบ เช่นจาวาและ Gettext po และมีชุดเครื่องมือเช่นการนำเข้าและส่งออกอีกมากมายทั้งบนวิกิและในคอมมานด์ไลน์

การค้นหา: หากไม่มีีเครื่องมือค้นหาในส่วนขยาย คงจะยากในการหาสิ่งที่ต้องการแปลไม่น้อย ผู้แปลสามารถค้นหาคำแปลที่ต้องการแก้ไขหรือการหาว่าแต่ละคำถูกแปลในภาษาอื่นอย่างไรได้อีกด้วย

โดยผู้แปลสามารถใช้งานได้ผ่าน Special:SearchTranslations ผู้แปลสามารถค้นหาข้อความที่มีคำบางคำในภาษาและตัวกรองตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยปริยาย ค้นหาได้ทั้งข้อความต้นฉบับและคำแปลที่แปลแล้วหรือในแต่ละภาษา

กรณีการใช้

You can translate almost anything with the Translate extension. Naturally there are specialized tools for translation of certain kind of content like video subtitles, that are better done with those tools, but in general Translate performs very well with any kind of text that can be split into messages with length ranging from one word up to one large paragraph. Longer messages become unwieldy to translate and are just harder to work with.

The three primary use cases that the Translate extension supports are content translation, local interface translation and software translation. All of them are covered in the following sections, with links to tutorials and to reference documentation or in-depth topical help where available. Of the three use cases the interface translation has been utilized the least.

การแปลเนื้อหา

การแปลล้าสมัยแล้ว: ส่วนที่ล้าสมัยจะถูกแทนที่ด้วยข้อความต้นฉบับใหม่ และผู้แปลสามารถเข้าถึงข้อความเพื่ออัปเดตได้ในคลิกเดียว

Most wikis have content they would like to be available in multiple languages. Whether just a few or hundreds of pages, it doesn't matter. In order to prevent wasting translator's time, pages should be marked for translation only when they are reasonably stable. Each change that is made afterwards can affect tens or hundreds of old translations, and the time needed to update them adds up. Especially with volunteer translators, you should be aware of this aspect, and respect the time they spend making translations and updates, avoiding unnecessary work. If you use the Translate extension to translate pages, you are already well on your way to using the translator time available in the most effective and efficient way.

The way the Translate extension splits up a page into paragraph sized units does not leave too much freedom for translators to change the content. This is usually a good thing and is ideal where continuity and consistency of content across languages is desired. It can be worked around, but in principle this way of doing translations is not generally suitable, for example, for Wikipedia articles, which usually are totally independent of each other. Even if they originally start as a translation from a different language, they usually begin living their own independent life from the original version. With Translate, the original page is always the main version, and new content cannot be developed in translated versions.

With these limitations in mind there are still plenty of cases where this feature is a perfect match. Most, if not all, user documentation falls into this category as well as news-like content that does not change once written. If you have the Translate extension already installed and access rights configured, try creating a page and wrapping the whole text inside <languages /><translate>...</translate> and follow the links, or follow the tutorial How to prepare a page for translation.

Groups of pages can be further aggregated together with the Special:AggregateGroups page.

Local interface translation in multilingual wikis

One thing almost every wiki has customized is the sidebar. It is possible to create a message group for the custom sidebar messages and also for other local interface customisations.

One interesting expansion is the multilingual pages or templates built with the {{int:}} magic word. The translatewiki.net main page and some Wikimedia Commons templates are good examples of this. The magic word {{int:}} is an alternative to the content translation feature and it is more suitable to mark-up heavy pages just like the translatewiki.net main page. Another nice feature is that the language of the page automatically follows the user interface language, so there is no need for a language bar, although you might want to have an interface language selector instead.

Setting this up is currently a bit more complicated than content translation and needs software configuration, but it is all covered in the tutorial How to make an interface message group.

Software translation

The Translate extension is a good fit for translating software interface messages. At translatewiki.net, it is used to translate dozens of software products from games to web applications. The Translate extension supports reading and updating translations from and to common formats used in web development including Java properties, Gettext and Yaml files.

Change tracking is also available for externally tracked files, because internally the extension uses a cached derivative version of the localisation files where the source text and its translations are stored, instead of using them directly in their original format. Translation administrators can either use the web interface or a command line interface to check new message definitions and "fuzzy" (request update of) translations when they need updating. This works regardless of the underlying file format or version control system (if any).

With simple command line tools, translation administrators can easily import even a large set of existing translations and with just one command they can export all translations in the correct format and in the correct directory structure. You can export directly to your VCS repository checkout, where you can easily commit changes and new files.

Further reading and tutorials

For translators and translation administrators

Slides of a workshop about how to use ส่วนขยาย:การแปล at Wikimania17.

For translation administrators

Reference documents for developers

Related