Jump to content

Topic on Manual talk:$wgUploadDialog/cs

Rebulka (talkcontribs)

Celá stránka je špatně připravena na překlad. Dokonce v tabulkách se objevuje "en" text spolu s přeloženým.

Reply to "Překlad"