Topic on Talk:Translator hub/cs

Překlad Translator hub ukončen

1
Summary by ENeRZet

ok

BenyElbis (talkcontribs)

Překlad v rámci mých možností dokončen, prosím o revizi