Jump to content

Template:Translatable template name/tr

shortcuts: {{TNTN}} {{tntn}}
From mediawiki.org
Template documentation

Amaç

Bu şablon, çevrilebilir şablonların adını geçerli sayfanın dilinde döndürmek için kullanılır. Diğer tüm MediaWiki sayfaları gibi şablonlar, "sayfa adı/dil kodu" biçiminde alt sayfalar oluşturan Translate uzantısı kullanılarak çevrilebilir. Şablon ilk olarak sayfanın adının bir dil kodu içerip içermediğini kontrol eder. Varsa, ilk parametre olarak verilen şablon adının o dilde bir çevirisi olup olmadığını kontrol eder. Sayfa adı bir dil kodu içermiyorsa veya gezinme şablonu o dilde mevcut değilse, İngilizce şablonu gösterecektir.

Nasıl kullanılır

  • {{ {{Translatable template name|gezinme şablonunun adı}}|parametreler....}}
  • {{ {{TNTN|gezinme şablonunun adı}}|parametreler....}}
  • {{ {{tntn|gezinme şablonunun adı}}|parametreler....}}

Örnek (çevrilebilirden meta:Template:Meta, çevrilebilir sayfada meta:Meta:About):

{{Translatable template name|Navbar}} veya {{TNTN|Navbar}}

eğer varsa {{Navbar }} çevrilmiş sürümlerini ya da çeviriler yoksa İngilizce sürümünü döndürür.

Parametreler

Şablonun mevcut versiyonu artık, değerleri çağrılan şablona aktarılacak olan her türlü adlandırılmış veya numaralandırılmış parametre içerebilir (çevrilebilir şablonun temel adını içeren parametre 1 hariç). Numaralandırılmış parametreler bir konum aşağı kaydırılacak, tüm adlandırılmış parametreler değiştirilmeden geçirilecektir.

Adlandırılmış bir parametre özel olarak ele alınır:

  • {{Translatable template name|tntns=:bazı ad:|sayfa adı}}
  • {{TNTN|tntns=:bazı ad:|sayfa adı}}
  • {{tntn|tntns=:bazı ad:|sayfa adı}}

Bu tntns, varsayılan :Template: ad alanından sayfa adına kaynak vermek yerine, çevrilebilir sayfa adının dönüştürüleceği başka bir ad alanını belirtmek için kullanılacaktır. Bu parametrenin, geçişin parametreleri içinde de (değiştirilmeden) geçirildiğini unutmayın.

Tek parametreli örnek (meta:Meta:About sayfasından çevrilebilir):

  • {{ {{TNTN|Navbar}} |Meta:About}}

Bağımlılık

Ayrıca bakınız