Sites using MediaWiki/vi

From mediawiki.org

This is a list of sites that are using MediaWiki, and that are written or provided in Vietnamese language.


Dưới đây là danh sách (chưa hoàn chỉnh) các website tiếng Việt đã sử dụng phần mềm MediaWiki. Nếu bạn biết thêm xin hãy tự nhiên bổ sung.

;Tiêu đề - [http://www.ví dụ.org/ ví dụ.org] : mô tả ngắn gọn


T[edit]

Thư viện Khoa học VLOS - tusach.thuvienkhoahoc.com.com
Chuyên về lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ
Tra từ - tratu.vn
Hệ thống từ điển chuyên ngành mở
Bách khoa toàn thư Việt Nam bkttvn
Hệ thống Bách khoa toàn thư Việt Nam