Jump to content

Manual talk:Configuring MediaWiki/cs

About this board

Překlad Manual:Configuring MediaWiki ukončen

1
BenyElbis (talkcontribs)

Překlad v rámci mých možností dokončen, prosím o revizi

Reply to "Překlad Manual:Configuring MediaWiki ukončen"
There are no older topics