Manual:Pywikibot/category.py/ca

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia-logo-meta.png

This page was moved from Meta-Wiki.
It probably requires cleanup – please feel free to help out. In addition, some links on the page may be red; respective pages might be found at Meta. Remove this template once cleanup is complete.

Mòdul que manipula categories. Per executar aquest mòdul cal almenys la versió 2.4 del Python.

Sintaxi[edit]

La sintaxi és:

python category.py [arguments_globals] acció [-opció]

on acció ha de ser un element dels següents:

* add     - afegiment massiu a una categoria d'una llista de pàgines
* remove   - supressió de l'etiqueta de categoria en totes les pàgines d'una categoria
* move    - mou totes les pàgines d'una categoria a una altra
* tidy    - arranja una categoria movent els seus articles en subcategories
* tree    - mostra un arbre de subcategories d'una categoria
* listify   - fa una llista de tots els articles d'una categoria

i opció pot ser algun element dels següents:

* -person   - ordena articles de persones pel seu cognom (amb l'acció 'add')
* -rebuild  - reinicia la base de dades
* -from:   - La categoria d'origen (per a l'opció option)
        També, la categoria d'origen per a l'opció remove
        També, la categoria de la qual s'extraurà una lista amb l'opció listify
* -to:    - La categoria destí (per a l'opció move)
       - També, la el nom de la categoria per a fer una llista amb l'opció listify
    NOTA: Si els noms de categories inclouen espais he d'emprar
    una sintaxi especial en la vostra consola d'altra manera són interpretats
    com a paràmetres separats. Per exemple, en BASH, empreu cometes simples,
    v.g. -from:'Óssos polars'
* -batch   - no preguntes abans d'esborrar (fes-ho automàticament).
* -summary:  - personalitza el resum d'edició.
* -inplace  - Empreu aquesta opció per canviar categories in situ més que
        arranjar-les de nou.
* -nodelsum  - Una opció per suprimir-les, la qual especifica no emprar el resum
        d'edició personalitzat, emprant en el seu lloc el motiu per defecte
        per a l'idioma, que correspon a "Category
        was disbanded" en anglés.
* -overwrite - Una opció per a listify, aquest sobre escriu la pàgina actual amb
        la llista encara que ja hi haja quelcom.
* -showimages - Una opció per a listify, aquest mostra les imatges més que
        fent enllaços d'ella en la llista.
* -talkpages - Una opció per a listify, afegeix enllaços a les pàgines de discussió.
* -recurse  - Permet una exploració recursiva per les subcategories.
* -match   - només actua en pàgines dels títols que coincidisquen amb la regex proporcionada
        (per a les accions move i remove).
* -create   - Per a l'opció add: si la pàgina no existeix, no la saltes,
        crea-la.

si l'acció és "add", s'admeten les següent opcions:

&params;

Per a les accions tidy i tree, el bol emmagatzemarà l'estructura de categories localment dins category.dump. Aquesta operació estalvia temps i càrrega de servidor, però si empreu estes dates més endavant podrien estar desfasades; en este cas afegiu el paràmetre -rebuild.


O per fer-ho tot en la línia d'ordre,

Exemple[edit]

Afegint una categoria[edit]

Si la vostra lista de pàgines és en un fitxer, inseriu:

python category.py add -file:NOMFITXER

Si no incloeu un nom de fitxer, el bot us demanarà per la pàgina que conté la llista.

Seguiu les instruccions de la pantalla - el bot us demanarà pel nom de la categoria.

Per crear una nova categoria per a una llista de persones, voldreu ordenar-la alfabèticament per cognom. V.g. Per afegir la categoria "Artistes" a la pàgina "Lluís Llach", s'afegirà d'esta manera [[Categoria:Artistes|Llach, Lluis]]. Inseriu:

python category.py add -person

i seguiu les instruccions en pantalla.

Moure un categoria[edit]

Si voleu moure totes les pàgines d'una categoria a una altra, podeu fer el següent:

python category.py move

El bot us demanarà per la categoria d'origen (que també podeu voler conservar, però, indiqueu-la)

NomCategoriaOrigen

Inseriu el nom de la categoria sense el prefix 'Categoria'.

A continuació, haureu d'indicar el nom de la categoria destí:

NomCategoriaDestí

Per a executar el mateix en una única línia d'ordre, empreu la següent sintaxi:

python category.py move -from:"NomCategoriaOrigen" -to:"NomCategoriaDestí"

Per exemple, esta sintaxi mou totes les pàgines de la categoria "Home" a "Esser humà".

python category.py move -from:Home -to:'Esser humà'

Val a dir què quan el nom de la categoria inclou espais, aquest s'ha de posar entre cometes (simples o dobles).

Cal remarcar també que els exemples que figuren estan pensats per a executar-se en una consola Linux. Des de la consola del Windows ("cmd.exe") els fitxers .py s'associen al Python pel que no cal especificar, per exemple l'ordre anterior en Windows seria:

C:\pywikipedia> category.py move -from:Home -to:'Esser humà'


Global arguments available

These options will override the configuration in user-config.py settings.

Global options
ParameterDescriptionConfig variable
-dir:PATH Read the bot's configuration data from directory given by PATH, instead of from the default directory.  
-lang:xx Set the language of the wiki you want to work on, overriding the configuration in user-config.py. xx should be the language code. mylang
-family:xyz Set the family of the wiki you want to work on, e.g. wikipedia, wiktionary, wikitravel, ... This will override the configuration in user-config.py. family
-user:xyz Log in as user 'xyz' instead of the default username. usernames
-daemonize:xyz Immediately return control to the terminal and redirect stdout and stderr to file xyz. (only use for bots that require no input from stdin).  
-help Show the help text.  
-log Enable the log file, using the default filename 'script_name-bot.log' Logs will be stored in the logs subdirectory. log
-log:xyz Enable the log file, using 'xyz' as the filename. logfilename
-nolog Disable the log file (if it is enabled by default).  
-maxlag Sets a new maxlag parameter to a number of seconds. Defer bot edits during periods of database server lag. Default is set by config.py maxlag
-putthrottle:n
-pt:n
-put_throttle:n
Set the minimum time (in seconds) the bot will wait between saving pages. put_throttle
-debug:item
-debug
Enable the log file and include extensive debugging data for component "item" (for all components if the second form is used). debug_log
-verbose
-v
Have the bot provide additional console output that may be useful in debugging. verbose_output
-cosmeticchanges
-cc
Toggles the cosmetic_changes setting made in config.py or user-config.py to its inverse and overrules it. All other settings and restrictions are untouched. cosmetic_changes
-simulate Disables writing to the server. Useful for testing and debugging of new code (if given, doesn't do any real changes, but only shows what would have been changed). simulate
-<config var>:n You may use all given numeric config variables as option and modify it with command line.  

Vegeu també[edit]