Příručka:Databázová tabulka page_props

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Page props table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka page_props
Verze MediaWiki:
1.13

Tabulka page_props obsahuje vlastnosti o stránkách nastavené analyzátorem prostřednictvím ParserOutput::setPageProperty(), jako je zobrazení titulku a výchozí klíč kategorie. Zejména se zde automaticky zaznamenávají všechna kouzelná slova dvojitého podtržení. Také mnoho rozšíření používá tuto tabulku k ukládání svých vlastních dat. Vezměte prosím na vědomí, že během přepracování obsahu stránky dojde k vymazání všech vlastností co měla nastavena z této tabulky, a jejich nahrazení hodnotami novými, takže tahle tabulka není vhodná pro ukládání dat, která se nedají během přepracování obnovit.

Pole

pp_page

page_id , podle kterého je indexován pár název/hodnota

pp_propname

Název vlastnosti stránky

pp_value

Hodnota vlastnosti stránky

pp_sortkey

Verze MediaWiki:
1.24

Je to proto, aby bylo možné efektivně vyhledávat stránky a třídit je podle hodnoty vlastnosti (viz úkol T60032).

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.38

DESCRIBE page_props;

+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pp_page   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| pp_propname | varbinary(60)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| pp_value  | blob       | NO  |   | NULL  |    |
| pp_sortkey | float      | YES |   | NULL  |    |
+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.24 – 1.37

DESCRIBE page_props;

+-------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| pp_page   | int(11)    | NO  | PRI | NULL  |    |
| pp_propname | varbinary(60) | NO  | PRI | NULL  |    |
| pp_value  | blob     | NO  |   | NULL  |    |
| pp_sortkey | float     | YES |   | NULL  |    |
+-------------+---------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.19 – 1.23

DESCRIBE page_props;

+-------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| pp_page   | int(11)    | NO  | PRI | NULL  |    |
| pp_propname | varbinary(60) | NO  | PRI | NULL  |    |
| pp_value  | blob     | NO  |   | NULL  |    |
+-------------+---------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.32

SHOW INDEX IN page_props;

+------------+------------+--------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name         | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------+------------+--------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| page_props |     0 | PRIMARY         |      1 | pp_page   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| page_props |     0 | PRIMARY         |      2 | pp_propname | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| page_props |     0 | pp_propname_page     |      1 | pp_propname | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| page_props |     0 | pp_propname_page     |      2 | pp_page   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| page_props |     0 | pp_propname_sortkey_page |      1 | pp_propname | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| page_props |     0 | pp_propname_sortkey_page |      2 | pp_sortkey | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| page_props |     0 | pp_propname_sortkey_page |      3 | pp_page   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------+------------+--------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Ukázkový dotaz

Zde je ukázkový dotaz k nalezení používaných vlastností stránky (viz také API:pagepropnames ).

MariaDB [enwiki_p]> SELECT DISTINCT pp_propname FROM page_props;
+------------------------------+
| pp_propname         |
+------------------------------+
| defaultsort         |
| disambiguation        |
| displaytitle         |
| forcetoc           |
| graph_specs         |
| hiddencat          |
| index            |
| jsonconfig_getdata      |
| kartographer         |
| kartographer_frames     |
| kartographer_links      |
| newsectionlink        |
| nocontentconvert       |
| noeditsection        |
| noexternallanglinks     |
| nogallery          |
| noindex           |
| nonewsectionlink       |
| notitleconvert        |
| notoc            |
| page_image          |
| page_image_free       |
| page_top_level_section_count |
| score            |
| staticredirect        |
| templatedata         |
| wikibase-badge-Q17437796   |
| wikibase-badge-Q17437798   |
| wikibase-badge-Q17506997   |
| wikibase-badge-Q17559452   |
| wikibase-badge-Q17580674   |
| wikibase-badge-Q20748091   |
| wikibase-badge-Q20748092   |
| wikibase-badge-Q20748093   |
| wikibase-badge-Q20748094   |
| wikibase-badge-Q51759403   |
| wikibase-shortdesc      |
| wikibase_item        |
+------------------------------+

Jednoduchý příklad využití této tabulky u rozšíření

This example code is very old. It only works on pre-MW1.35 wikis.

Zde je příklad rozšíření, které ukládá svou vlastní vlastnost stránky do tabulky page_props. Definuje dva tagy analyzátoru (háčky) <getprop> a <setprop> které manipulují s jeho vlastností s názvem SimpleSetPropExtension. Umožňují editoru wiki nastavit hodnotu vlastnosti ve wikitextu pomocí <setprop>Nějaký náhodný text</setprop> a zobrazit její hodnotu pomocí < getprop/> (pro aktuální stránku) nebo pomocí <getprop page="nějaká stránka"/> (pro její hodnotu na jiné stránce strana).

<?php
 
$wgHooks['ParserFirstCallInit'][] = 'wfSampleParserInit';

function wfSampleParserInit( Parser &$parser ) {
    // This does <setprop>Some random text</setprop>
    // And then <getprop/> to retrieve a prop
    // Or <getprop page="somepage"> to retrieve for
    // something other than the current page.

    $parser->setHook( 'getprop', 'wfSampleGetProp' );
    $parser->setHook( 'setprop', 'wfSampleSetProp' );
    // Always return true from this function. The return value does not denote
    // success or otherwise have meaning - it just must always be true.
    return true;
}

function wfSampleSetProp( $input, array $args, Parser $parser, PPFrame $frame ) {
    $parsed = $parser->recursiveTagParse( $input, $frame );
    // Since this can span different parses, we need to take account of
    // the fact recursiveTagParse only half parses the text. or strip tags
    // (UNIQ's) will be exposed. (Alternative would be to just call
    // $parser->replaceLinkHolders() and $parser->mStripState->unstripBoth()
    // right here right now.
    $serialized = serialize( $parser->serializeHalfParsedText( $parsed ) );
    $parser->getOutput()->setPageProperty( 'SimpleSetPropExtension', $serialized );

    // Note if other pages change based on a property, you should see $wgPagePropLinkInvalidations
    // to automatically invalidate dependent page. In this example that would be pages that
    // use <getprop page="something>. However that would require adding a linking table
    // (since none of the standard ones work for this example) which is a bit beyond the
    // scope of this simple example.

    return '';
}
function wfSampleGetProp( $input, array $args, Parser $parser, PPFrame $frame ) {
    $pageId = $parser->getTitle()->getArticleID();
    if ( isset( $args['page'] ) ) {
       $title = Title::newFromText( $args['page'] );
       if ( !$title || $title->getArticleID() === 0 ) {
             // In a real extension, this would be i18n-ized.
             return '<span class="error">Invalid page ' . htmlspecialchars( $args['page'] ) . ' specified.</span>';
       }
       
       // Do for some page other then current one.
       $dbl = MediaWikiServices::getInstance()->getDBLoadBalancer();
       $dbr = $dbl->getConnection( DB_REPLICA );
       $propValue = $dbr->selectField( 'page_props', // table to use
             'pp_value', // Field to select
             [ 'pp_page' => $title->getArticleID(), 'pp_propname' => "SimpleSetPropExtension" ], // where conditions
             __METHOD__
       );
       if ( $propValue === false ) {
             // No prop stored for this page
             // In a real extension, this would be i18n-ized.
             return '<span class="error">No prop set for page ' . htmlspecialchars( $args['page'] ) . ' specified.</span>';
       }
       // We found the prop. Unserialize (First level of serialization)
       $prop = unserialize( $propValue );

       if ( !$parser->isValidHalfParsedText( $prop ) ) {
             // Probably won't ever happen.
             return '<span class="error">Error retrieving prop</span>';
       } else {
             // Everything should be good.
             return $parser->unserializeHalfParsedText( $prop );
       }
    } else {
       // Second case, current page.
       // Can't query db, because could be set earlier in the page and not saved yet.
       // So have to use the parserOutput object.

       $prop = unserialize( $parser->getOutput()->getPageProperty( 'SimpleSetPropExtension' ) );

       if ( !$parser->isValidHalfParsedText( $prop ) ) {
             // Probably won't ever happen.
             return '<span class="error">Error retrieving prop</span>';
       } else {
             // Everything should be good.
             return $parser->unserializeHalfParsedText( $prop );
       }
    }
}


Související odkazy