Manual:Hooks/ListDefinedTags/cs

From mediawiki.org
ListDefinedTags
Available from version 1.15.0
Může být použit rozšířeními k registraci změn značek (tagů).
Define function:
public static function onListDefinedTags( &$tags ) { ... }
Attach hook: In extension.json:
{
	"Hooks": {
		"ListDefinedTags": "MediaWiki\\Extension\\MyExtension\\Hooks::onListDefinedTags"
	}
}
Called from: File(s): ChangeTags.php
Interface: ListDefinedTagsHook.php

For more information about attaching hooks, see Příručka:Háčky .
For examples of extensions using this hook, see Category:ListDefinedTags extensions/cs.

Podrobnosti[edit]

 • &$tags: Seznam značek. Přidejte do tohoto pole značky svého rozšíření.

Poznámky[edit]

Pokud tento háček neimplementujete, značky používané vaším rozšířením se na Special:Tags zobrazí jako "již se nepoužívají" (no longer in use) a administrátoři je budou moci smazat.

Vždy byste měli také implementovat háček ChangeTagsListActive. Pokud jsou všechny definované tagy aktivní, lze pro oba použít stejný handler (viz příklad níže).

Příklad[edit]

Toto pomyslné rozšíření registruje dva tagy, které jsou oba aktivní. Jeden se používá k označení automatických úprav, zatímco druhý se používá k označení úprav vyžadujících pozornost.

V extension.json:

{
	"Hooks": {
		"ListDefinedTags": "MediaWiki\Extension\MyExtension\Hooks::onRegisterTags",
		"ChangeTagsListActive": "MediaWiki\Extension\MyExtension\Hooks::onRegisterTags"
	}
}

V extensions/MyExtension/includes/Hooks.php:

namespace MediaWiki\Extension\MyExtension;
class MyExtensionHooks {
  public static function onRegisterTags( array &$tags ) {
    $tags[] = 'my-extension-automated-edit';
    $tags[] = 'my-extension-attention-required';
    return true;
  }
}

Související stránky[edit]