Příručka:Objekty v globálních proměnných

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Global object variables and the translation is 100% complete.

Při spuštění MediaWiki se inicializují stovky globálních proměnných. Většina z těchto globálních proměnných se nastavuje prostřednictvím konfigurace v DefaultSettings.php a LocalSettings.php . (K jejich dokumentaci se dostanete přes Příručka:Konfigurační proměnné .) Pro stovky ostatních globálních proměnných neexistuje žádná komplexní dokumentace, nicméně tady máte uvedené alespoň ty nejdůležitější. K jejich inicializaci typicky dochází při zavolání stránky index.php nebo Setup.php .

Globální proměnné

 • $mediaWiki - výchozí objekt třídy MediaWiki, která patří mezi hlavní třídy (class) používané v rámci MediaWiki software. Inicializuje objekty $wgTitle a $wgArticle, a také realizuje akce volané přes URL.
 • $wgArticle - objekt třídy Article je víceméně shodný s objektem $wgTitle. (zastaralé od 1.19) (odstraněno od 1.23)
 • $wgContLang - objekt třídy Language je s wiki asociován (spojen) během jejího prohlížení. (odstraněno od 1.36)
 • $wgLang - objekt třídy Language, který se vybírá na základě volby v uživatelském nastavení.
 • $wgLoadBalancer - objekt třídy LoadBalancer udržuje databázová spojení. (odstraněno od 1.13)
 • $wgMessageCache - objekt třídy Message, spravuje keš pro lokalizované zprávy rozhraní. (odstraněno od 1.18)
 • $wgOut - obsah z objektu třídy OutputPage se vrací webovému prohlížeči jako odpověď na HTTP dotaz.
 • $wgParser - objekt třídy Parser. Do něj se registrují háčky (hooks) které rozšiřují jeho možnosti. (zastaralé od 1.32)
 • $wgRequest - objekt třídy WebRequest, obsahuje data, která byla předána při dotazu přes get.
 • $wgTitle - objekt třídy Title se tvoří na základě URL dotazu. (zastaralé od 1.19) Poznámka Poznámka: Pokud to není nezbytně nutné, tak se zásahům do následujícího objektu pokud možno vyhněte. Je mnohem lepší pracovat s objektem typu Title, který je obvykle taky dostupný.
 • $wgUser - objekt třídy User spojuje osobu přihlášeného uživatele s aktuálním dotazem.


Viz též