Manual:Categorylinks table/pl

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Manual:Categorylinks table and the translation is 53% complete.
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎čeština • ‎中文 • ‎日本語
Podręcznik:Spis treści Opis i struktura bazy danych MediaWiki categorylinks table


Wersja MediaWiki: 1.3

Tabela categorylinks przechowuje wszystkie wpisy o linkach typu [[Category:Title]] lub [[Category:Title|sortkey]], służące do umieszczania strony w kategorii o nazwie Title (dla których przypisana strona opisu może, ale nie musi istnieć). Linki zaczynające się dwukropkiem, na przykład [[:Category:Title]], nie są przechowywane w tabeli categorylinks, ponieważ tworzą zwykły klikalny link wewnętrzny (w tym przypadku prowadzący do strony Category:Title). Edytowalna część stron kategorii jest przechowywana tak jak normalne strony.

Są cztery indeksy wspomagające wydajność:

 • The concatenation of cl_from and cl_to (for when an article is edited)
 • The concatenation of cl_to, cl_type, cl_sortkey, and cl_from (for showing articles in order)
 • The concatenation of cl_to and cl_timestamp
 • cl_collation

Pola

cl_from

Przechowuje page.page_id artykułu, w którym link został umieszczony (skategoryzowany artykuł).

cl_to

Przechowuje nazwę (bez prefiksu przestrzeni nazw) kategorii. Spacje zamieniane są na podkreślenia (_)

cl_sortkey

Stores the title by which the page should be sorted in a category list. This is the binary sortkey, that depending on $wgCategoryCollation may or may not be readable by a human (but should sort in correct order when comparing as a byte string), and is not valid UTF-8 whenever the database truncates the sortkey in the middle of a multi-byte sequence.

cl_timestamp

Przechowuje czas kiedy link został ostatnio zaktualizowany w tabeli.

cl_sortkey_prefix

This is either the empty string if a page is using the default sortkey (aka the sortkey is unspecified). Otherwise it is the human readable version of cl_sortkey. Needed mostly so that cl_sortkey can be easily updated in certain situations without re-parsing the entire page. More recently added values are valid UTF-8 (see change 449280 on Gerrit).

cl_collation

Wersja MediaWiki: 1.17

What collation is in use. Used so that if the collation changes, the updateCollation.php script knows what rows need to be fixed in db.

cl_type

Rodzaj strony (file (plik), subcat (podkategoria) lub page (strona)). Wykorzystywane do efektywnego oddzielnego wyświetlania tych rodzajów stron na stronie kategorii.

Podsumowanie struktury

Wersja MediaWiki: 1.17

DESCRIBE categorylinks;

+-------------------+------------------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field       | Type             | Null | Key | Default      | Extra            |
+-------------------+------------------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| cl_from      | int(10) unsigned       | NO  | PRI | 0         |               |
| cl_to       | varbinary(255)        | NO  | PRI |          |               |
| cl_sortkey    | varbinary(230)        | NO  |   |          |               |
| cl_sortkey_prefix | varbinary(255)        | NO  |   |          |               |
| cl_timestamp   | timestamp          | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
| cl_collation   | varbinary(32)        | NO  | MUL |          |               |
| cl_type      | enum('page','subcat','file') | NO  |   | page       |               |
+-------------------+------------------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
Uwaga Uwaga: Starting with version 1.17, the index on (cl_to, cl_sortkey) is no more, and replaced with one on (cl_to, cl_type, cl_sortkey, cl_from). Extensions that directly query the categorylinks table to get a list of pages in sorted order need to make sure they are using the new index, or the query may become very inefficient
Wersje MediaWiki: 1.10 – 1.16

DESCRIBE categorylinks;

+--------------+------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default      | Extra            |
+--------------+------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| cl_from   | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0         |               |
| cl_to    | varbinary(255)  | NO  | PRI |          |               |
| cl_sortkey  | varbinary(70)  | NO  |   |          |               |
| cl_timestamp | timestamp    | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
+--------------+------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
Wersje MediaWiki: 1.5 – 1.9

DESCRIBE categorylinks;

+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default      | Extra            |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| cl_from   | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0         |               |
| cl_to    | varchar(255)  | NO  | PRI |          |               |
| cl_sortkey  | varchar(86)   | NO  |   |          |               |
| cl_timestamp | timestamp    | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
Wersje MediaWiki: 1.3 – 1.4

DESCRIBE categorylinks;

+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default      | Extra            |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| cl_from   | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0         |               |
| cl_to    | varchar(255)  | NO  | PRI |          |               |
| cl_sortkey  | varchar(255)  | NO  |   |          |               |
| cl_timestamp | timestamp    | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+