Manual:Categorylinks table/pl

From MediaWiki.org
Jump to: navigation, search
Podręcznik:Spis treściManual:Contents Opis i struktura bazy danych MediaWikiManual:Database layout categorylinks table/pl


Tabela categorylinks przechowuje wszystkie wpisy typu [[category:abc]], umieszczające stronę w kategorii "abc" (dla której przypisana strona może ale nie musi istnieć). Linki w formie [[:category:abc]] (link nie kategoryzujący, zwróć uwagę na dwukropek) nie są przechowywane w tej tabeli ale są traktowane jako zwykłe linki.

Wersja MediaWiki: 1.17
+-------------------+------------------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Pole       | Typ             | Null |Klucz| Domyślnie     | Extra            |
+-------------------+------------------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| cl_from      | int(10) unsigned       | NO  | PRI | 0         |               |
| cl_to       | varbinary(255)        | NO  | PRI |          |               |
| cl_sortkey    | varbinary(70)        | NO  |   |          |               |
| cl_timestamp   | timestamp          | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
| cl_sortkey_prefix | varbinary(255)        | NO  |   |          |               |
| cl_collation   | tinyint(4)          | NO  | MUL | 0         |               |
| cl_type      | enum('page','subcat','file') | NO  |   | page       |               |
+-------------------+------------------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+

Pola[edit]

cl_from 
Przechowuje page_id artykułu, gdzie lin został umieszczony.
cl_to 
Przechowuje nazwę(bez prefiksu przestrzeni nazw) docelowej kategorii. Spacje zamieniane są na podkreślenia (_)
cl_sortkey 
Stores the title by which the page should be sorted in a category list.
cl_timestamp 
Przechowuje czas kiedy link został ostatnio zaktualizowany w tabeli.

Trzy indeksy aby zwiększyć wydajność:

 • Powiązanie pomiędzy cl_from a cl_to (kiedy artykuł będzie edytowany)
 • Powiązanie pomiędzy cl_to a pierwszymi 128 bajtami cl_sortkey (aby wyświetlać artykuły w kolejności)
 • Powiązanie pomiędzy cl_to a cl_timestamp

Poprzednie wersje[edit]

Wersja MediaWiki: 1.14
Wersja MediaWiki: 1.13
Wersja MediaWiki: 1.12
Wersja MediaWiki: 1.11
Wersja MediaWiki: 1.10
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default      | Extra |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-------+
| cl_from   | int(10) unsigned| NO  | PRI | 0         |    |
| cl_to    | varchar(255)  | NO  | PRI | NULL       |    |
| cl_sortkey  | varchar(70)   | NO  |   | NULL       |    |
| cl_timestamp | timestamp    | YES |   | CURRENT_TIMESTAMP |    |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-------+


Wersja MediaWiki: 1.9
Wersja MediaWiki: 1.8
Wersja MediaWiki: 1.7
Wersja MediaWiki: 1.6
Wersja MediaWiki: 1.5
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default      | Extra |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-------+
| cl_from   | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0         |    |
| cl_to    | varchar(255)  | NO  | PRI | NULL       |    |
| cl_sortkey  | varchar(86)   | NO  |   | NULL       |    |
| cl_timestamp | timestamp    | YES |   | CURRENT_TIMESTAMP |    |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-------+


Wersja MediaWiki: 1.4
Wersja MediaWiki: 1.3
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default      | Extra |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-------+
| cl_from   | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0         |    |
| cl_to    | varchar(255)  | NO  | PRI | NULL       |    |
| cl_sortkey  | varchar(255)  | NO  |   | NULL       |    |
| cl_timestamp | timestamp    | YES |   | CURRENT_TIMESTAMP |    |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-------+
Język:Project:Language policy English  • 日本語 • polski