Manual:Category table/pl

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Manual:Category table and the translation is 95% complete.
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎čeština • ‎العربية • ‎中文 • ‎日本語
Podręcznik:Spis treści Opis i struktura bazy danych MediaWiki category table
Wersja MediaWiki:
1.13

Tabela category przechowuje wszystkie istniejące kategorie. Jako kategorie uznawane są obiekty które mają jakikolwiek wpis w tabeli categorylinks

Kategorie mogą nie mieć odpowiadającej im strony, więc muszą być śledzone oddzielnie. cat_pages, cat_subcats, oraz cat_files są polami ze znakiem liczby, aby niedomiar był oczywisty.

Informacje o przechowywanych stronach i podkategoriach są przechowywane w tabeli categorylinks .
Informacje o tym, czy kategoria jest ukryta są przechowywane w tabeli page_props .
Pola numeryczne mają możliwość dodania znaku liczby, aby niedomiar był oczywisty. Pierwsza liczba zawiera również ilość z pozostałych dwóch, aby ułatwić sortowanie: wykonanie odejmowania w celu ich wyświetlenia jest łatwiejsze niż dodawania podczas sortowania.
Jeżeli informacje w tej tabeli są niepoprawne, uruchom skrypt populateCategory.php i/lub cleanupEmptyCategories.php , z opcją --force jeżeli trzeba.

Pola

cat_id

Klucz podstawowy

cat_title

Nazwa kategorii, w tej samej formie co w page .page_title (z podkreśleniami zamiast spacji). Jeżeli kategoria ma swoją przypisaną stronę opisu, ma właśnie tę nazwę (w przestrzeni nazw Kategoria).

cat_pages

Liczba stron w danej kategorii. Ta liczba obejmuje też liczbę podkategorii i plików.

cat_subcats

Liczba podkategorii danej kategorii.

cat_files

Liczba plików (stron w przestrzeni nazw Plik lub Image) w danej kategorii.

cat_hidden

Wersja MediaWiki:
1.19

Zarezerwowane dla przyszłego użycia. Nikt nie stosował tego pola, usunięto je w v1.20. W zamian, stan ukrycia kategorii przechowywany jest w tabeli page_props jako właściwość "hiddencat" w pp_propname.

Schemat

Wersja MediaWiki:
1.20

DESCRIBE category;

+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| cat_id   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| cat_title  | varbinary(255)  | NO  | UNI | NULL  |        |
| cat_pages  | int(11)     | NO  | MUL | 0    |        |
| cat_subcats | int(11)     | NO  |   | 0    |        |
| cat_files  | int(11)     | NO  |   | 0    |        |
+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
Wersje MediaWiki:
1.13 – 1.19

DESCRIBE category;

+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| cat_id   | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| cat_title  | varbinary(255)   | NO  | UNI | NULL  |        |
| cat_pages  | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| cat_subcats | int(11)       | NO  |   | 0    |        |
| cat_files  | int(11)       | NO  |   | 0    |        |
| cat_hidden | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+