Jump to content

Hướng dẫn:$wgArticlePath

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:$wgArticlePath and the translation is 100% complete.
Server URLs and file paths: $wgArticlePath
Đường dẫn URL cơ sở dùng cho các liên kết bài viết.
Xuất hiện lần đầu trên phiên bản:before 1.1.0
Đã bị loại bỏ khỏi phiên bản:đang được sử dụng
Các giá trị cho phép:(đường dẫn URL tương đối, hoặc tuyệt đối, trong đó '$1' đại diện cho tên trang Nếu bạn sử dụng đường dẫn URL "tương đối", đường dẫn phải bắt đầu bằng dấu gạch chéo (/).)
Giá trị mặc định:{$wgScript }?title=$1 hoặc {$wgScript}/$1 tuỳ thuộc vào giá trị của tham số $wgUsePathInfo
(Note: The default value of this variable depends on other variables, such as the values set in Setup.php , after LocalSettings.php is executed)

Chi tiết

Đây là đường dẫn URL cơ sở được sử dụng để xây dựng tất cả các liên kết nội bộ trong MediaWiki. Giá trị mặc định sẽ trỏ đến file mã nguồn chính index.php bằng một liên kết URL tương đối. Song, nếu bạn sử dụng tập tin .htaccess để tạo ra các đường dẫn URL "đẹp", giá trị này có thể thay đổi theo ý của bạn.

Ví dụ

$wgArticlePath = '/wiki/$1';

Xem thêm