Trợ giúp:Tăng trưởng/Cố vấn/Hợp nhất cố vấn

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Growth/Mentorship/Integrating mentorship and the translation is 100% complete.
Tính năng Tăng trưởng Sử dụng công cụ Cập nhật Dự án Nhóm Tăng trưởng
Duyệt toàn bộ nội dung
Khám phá các tính năng đã có Trang trợ giúp và tài nguyên liên quan đến các tính năng Tin tức mới nhất của dự án Các sáng kiến hiện tại và tư duy chiến lược về việc xây dựng các Tính năng hoặc tạo mới tài nguyên. Chúng tôi là ai

Tài nguyên và trợ giúp chung

Tài nguyên giúp đỡ cho cố vấn Tài nguyên giúp đỡ cho cộng đồng
Những gì bạn đọc dưới đây chỉ áp dụng được với những wiki có công cụ Tăng trưởng sau đây .

Bối cảnh

Một số dự án đã có sẵn một số dạng hệ thống cố vấn. Một ví dụ thường thấy là các bot đăng tin nhắn chào mừng lên trang thảo luận của người mới đến, ký tên bởi một người dùng có kinh nghiệm ngẫu nhiên nào đó từ một danh sách, hoặc bởi chính bot. Các tính năng Tăng trưởng cũng phân một cố vấn ngẫu nhiên cho người mới đến từ một danh sách.

Vì vậy, kích hoạt tính năng Tăng trưởng ở những dự án như vậy có thể khiến việc cố vấn bị lặp lại, trong đó người mới đến sẽ thấy rằng họ có những cố vấn khác nhau từ những nơi khác nhau.

Cũng có lý khi cho phép những dự án như vậy tìm được cố vấn Nhóm Tăng trưởng đã được phân cho mỗi người dùng để họ có thể hợp nhất nó với hệ thống cố vấn của riêng họ, và từ đó người mới đến có thể có chung cố vấn ở mọi nơi.

Magic word

Việc này giờ đã có thể thực hiện được bằng cách sử dụng magic word {{#mentor}} được giới thiệu vào tháng 02 năm 2021. Magic word sẽ lấy một tham số, tên người dùng của người được cố vấn, và trả lại tên người dùng thô của cố vấn. Magic word sẽ trả lại kết quả trống nếu như người được cố vấn chưa được phân cho bất kỳ cố vấn nào (ví dụ như khi họ chưa kích hoạt trang nhà người mới).

Cách sử dụng

Ví dụ, để lấy tên cố vấn của User:Martin Urbanec (WMF) thì ta viết {{#mentor:Martin Urbanec (WMF)}} và được trả lại tên người dùng thô của cố vấn.

Bạn có thể sử dụng magic word cùng với hàm parser {{#if}} để kết hợp một cơ chế fallback vào trong các bản mẫu của dự án của bạn.

Ví dụ

Các ví dụ bên dưới giả sử rằng người được cố vấn là User:Mentee còn cố vấn là User:Mentor.

  • {{#mentor:Mentee}} – sẽ cho ra Mentor
  • [[User:{{#mentor:Mentee}}]] – sẽ cho ra User:Mentor
  • {{#mentor:{{PAGENAME}}}} – sử dụng trong một tin nhắn chào mừng trên trang thảo luận của người được cố vấn, sẽ cho ra Mentor
  • {{#mentor:{{BASEPAGENAME}}}} – sử dụng trên trang nháp của người được cố vấn ([[User:Mentee/Draft]]), sẽ cho ra Mentor
  • [[User:{{subst:#mentor:Mentee}}|{{subst:#mentor:Mentee}}]] – sẽ ping Mentor. Quan trọng: phần subst: là bắt buộc; sẽ không thể ping mà không có nó.

Limitations

Only new accounts who have been created after the deployment of the Growth team features, or accounts created after the list of mentors for Growth has been setup, will get a mentor.

100% of new accounts get a mentor from the mentor's lists. However, at the moment (February 2021), the Growth features are only available to 80% of new accounts, since the Growth team keeps the remaining 20% as a control group to see if the tools are not harmful. Even if 100% of mentees get a mentor, not all of them will access the Growth Homepage, for instance.