ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Contents and the translation is 100% complete.
Other languages:
PD ߦߟߌߣߐ: ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ CC0 ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫.
PD

ߦߋߟߌ: Project:Support desk ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫.

ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ MediaWiki.org ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬

OOjs UI icon advanced.svg ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߘߎߡߦߊߟߌ

OOjs UI icon desktop.svg ߥߞߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ

ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߥߞߌ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫.