ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Contents and the translation is 94% complete.
PD ߦߟߌߣߐ: ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ CC0 ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫. PD

Ask a question about the MediaWiki software.

ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ MediaWiki.org ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߘߎߡߦߊߟߌ

ߥߞߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ

ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߥߞߌ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫.