API:Coderevisions/pl

From mediawiki.org

Prefiks: cr Wymagane uprawnienia: Brak Tylko POST? Nie

Wyszczególnia wersje kodu w CodeReview

Parametry[edit]

 • limit – Jak wiele edycji pokazać. Typ: limit
 • prop – Jakie właściwości zwrócić.
Typ: jeden z: revid, status, commentcount, path, message, author, timestamp
 • repo (wymagany) – Nazwa repozytorium. Typ: string
 • revs – Lista wersji do których mają być uzyskane informacje. Napisuje crstart. Typ: integer
 • start – Czas od którego pokazywać listę. Typ: timestamp

Kody błędów[edit]

 • invalidrepo – Niewłaściwe repozytorium ``repo''.
 • invalidtitle – Zły tytuł ``title''.
 • invalidtitle – Zły tytuł ``key''.
 • norepo – Parametr repo musi być ustawiony.
 • norepo – Parametr repo musi być ustawiony.
 • permissiondenied – Nie masz uprawnień do przeglądania historii kodu.
 • readapidenied – Musisz posiadać odpowiednie uprawnienia aby korzystać z tego modułu.