Help:Namespaces

From MediaWiki.org
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Help:Namespaces and the translation is 78% complete.

Other languages:
български 1% • ‎Deutsch 55% • ‎Zazaki 22% • ‎English 100% • ‎British English 31% • ‎español 39% • ‎suomi 24% • ‎français 42% • ‎Bahasa Indonesia 28% • ‎italiano 30% • ‎日本語 72% • ‎한국어 42% • ‎Ripoarisch 31% • ‎Lëtzebuergesch 26% • ‎polski 57% • ‎português 80% • ‎português do Brasil 100% • ‎română 31% • ‎русский 99% • ‎slovenčina 78% • ‎українська 27% • ‎中文 84%
PD Note: When you edit this page, you agree to release your contribution under the CC0. See Public Domain Help Pages for more info. PD

Na MediaWiki sú stránky zoskupené do skupín nazývaných "menné priestory", ktoré na vyššej úrovni rozlišujú stránky podľa ich účelu. Stránky v niektorých menných priestoroch tiež môžu mať špeciálne vlastnosti, alebo chovanie pri interakcii s inými stránkami.

Menné priestory sú vyznačené v názve stránky ako predpona "namespace:", takže predpona "Help:" v názve tejto stránky ("Help:Namespaces/sk") označuje, že táto stránka je v mennom priestore Help.

A page whose name is not prefixed by a namespace lies in the mainspace. Note, however, that colons and prefixes can also appear in page titles without indicating a namespace: the page Foo:Namespaces/sk is a page located in the mainspace because the namespace "Foo" does not exist. Similarly the page Help:Foo:Namespaces/sk is in the "Help" namespace.

Štandardné menné priestory

Štandardná inštalácia MediaWiki obsahuje 16 menných priestorov, ktoré môžu obsahovať užívateľmi tvorený obsah. Okrem nich obsahuje aj dva špeciálne menné priestory, ktoré obsahujú stránky dynamicky vytvárané programom MediaWiki. Štandardné menné priestory sú organizované v pároch, z ktorých je vždy jeden 'obsahový' a druhý 'diskusný'. Menné priestory sú očíslované od nuly, takže všetky priestory témy majú párne indexy a diskusné priestory nepárne.

Media

Tento menný priestor je prezývkou používanou na priamy odkaz na multimediálne súbory: odkaz Media:Wiki.png odkazuje priamo na obrázok, na rozdiel od File:Wiki.png, ktorý odkazuje na stránku s popisom obrázka.

Špeciálne

Tento menný priestor sa používa na zoskupenie špeciálnych stránok, zostáv a rozhraní, ktoré sú generované 'na požiadanie' programom MediaWiki a ktoré nie je možné priamo upravovať. Rovnako nie je v tomto mennom priestore možné stránky vytvárať, s výnimkou úprav, alebo rozšírenia programu MediaWiki.

(Main)

Menný priestor nula je 'neuvedený' menný priestor, obvykle nazývaný "hlavný menný priestor", alebo "hlavný priestor". Tento priestor na wiki obvykle obsahuje hlavné zoskupenie stránok s obsahom. Tento menný priestor je všeobecný a nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Diskusia

Menný priestor "Talk" je diskusný a je asociovaný s hlavným priestorom. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Redaktor

V mennom priestore User má svoju stránku každý užívateľ. Na ňu sú smerované odkazy z histórií úprav, zoznamu sledovaných stránok, zoznamu posledných zmien - proste odkiaľkoľvek, kde je konkrétny užívateľ jednoznačne identifikovaný.

Túto stránku a jej podstránky, môžu užívatelia využiť na uvedenie informácií o sebe, na testovanie, či ako koncept nového obsahu. Stránky v tvare "User:MenoUžívateľa/Niečo.js" alebo "User:MenoUžívateľa/Niečo.css" môže upravovať len užívateľ sám, alebo správcovia.

Diskusia s redaktorom

Tento menný priestor je diskusia pripojená k priestoru User. Stránky v ňom sa najčastejšie používajú na zanechanie správy konkrétnym užívateľom, alebo ich informovanie o diskusiách, ktoré by ich mohli zaujímať. Po zmene obsahu na User talk:MenoUžívateľa sa užívateľovi pri načítaní akejkoľvek stránky zobrazí upozornenie, ktoré ho na zmenu upozorní:

Toto upozornenie za zobrazuje až dovtedy, dokiaľ si užívateľ svoju diskusiu nezobrazí a správu neprečíta.

Project

Tento menný priestor sa obvykle využíva na meta-diskusie vo vzťahu k prácam a vývoji wiki. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Project talk

Tento menný priestor sa prevažne používa na diskusie vo vzťahu k pripojeným stránkam s obsahom. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Súbor

Wiki.png

The File namespace is used to store metadata for images, videos, sound files and other media accessed via the Media namespace. Each file has a corresponding page in the File namespace, which is often used to hold licensing data. Linking directly to a page in this namespace instead includes the media file inline in the page: [[File:Wiki.png|right]] produces the image to the right. See Help:Images for more details of this link syntax.

To create an internal link to the file page, you need to add a colon to the front of the namespace: [[:File:Wiki.png|right]] produces File:Wiki.png. The standard MediaWiki installation has alias "Image" for File namespace - See Namespace aliases.

For linking media files directly, bypassing the description page, see Media namespace.

Diskusia k súboru

Tento menný priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným multimediálnym súborom. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

MediaWiki

The MediaWiki namespace is used to hold system messages and other important content. For instance, the page MediaWiki:Edit (or MediaWiki:Vector-view-edit in the default "Vector" skin) contains the text that fills the "Edit" tab at the top of every page. If that page exists, it overrides the default content, which is "Edit". Similarly, MediaWiki:Common.css is the system message that holds the CSS code that is loaded for all users for each page. It has the special property that the entire namespace is fully protected and can only be edited by administrators.

MediaWiki talk

Tento priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným systémovým správam. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Šablóna

The Template namespace is used to hold templates, blocks of text or wikicode that are intended to be transcluded into several other pages. To facilitate this it has the special property that it is the default namespace for transclusions: the wikicode {{Foo}} is equivalent to {{Template:Foo}}.

Diskusia k šablóne

Tento priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným šablónam. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Pomoc

Menný priestor Help sa obvykle používa na uloženie stránok nápovedy, inštrukcií a návodov 'ako na to'. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Diskusia k pomoci

Tento priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným stránkam nápovedy. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Kategória

Menný priestor Category obsahuje kategórie - dynamický zoznam stránok. Aby sa toho dosiahlo, vytvorenie odkazu na stránku kategórie nevytvorí na danom mieste odkaz, ale namiesto toho stránku vloží do zadanej kategórie. Takže kód [[Category:Help]] doplní stránku do zoznamu kategórie Help a spôsobí, že sa na jej konci (v rámčeku označenom "Categories") zobrazí odkaz na stránku kategórie.

To create an inline link to a category page, you need to add a colon to the front of the namespace: [[:Category:Help]] produces Category:Help. See Help:Categories for more details on category link syntax.

Diskusia ku kategórii

Tento priestor sa používa na diskusiu vo vzťahu k pripojeným stránkam kategórií. Nemá žiadne špeciálne vlastnosti.

Lokalizácia

Namespace names and aliases can be localized in translatewiki.net, using the special page AdvancedTranslate. To get started, visit translatewiki:Special:FirstSteps.

Premenovanie menných priestorov

Základný názov Lokalizovaný názov
Media Media
Special Special
(Main)
Talk Talk
User User
User talk User talk
Project Project
Project talk Project talk
File File
File talk File talk
MediaWiki MediaWiki
MediaWiki talk MediaWiki talk
Template Template
Template talk Template talk
Help Help
Help talk Help talk
Category Category
Category talk Category talk

Názvy menných priestorov môžu byť preložené do iných jazykov. Môže tak urobiť správca systému wiki v nastaveniach. Tieto názvy sa označujú ako'lokalizované' názvy menných priestorov. Keďže všetky menné priestory majú aj 'základný názov', originálny názov v Angličtine bude fungovať na každej inštalácii MediaWiki. Takže odkaz na User:Peter vždy nájde stránku užívateľa Peter, nezávisle od toho, či je wiki vo Francuzštine (kde je lokalizovaný názov Utilisateur:Peter), v Ruštine (Участник:Peter) alebo Hindi (सदस्य:Peter).

Základné názvy menných priestorov, spolu s ich variantami lokalizovanými na tejto wiki, vidíte v tabuľke vpravo.

Prezývky menných priestorov

Na niektorých wiki existujú tiež prezývky menných priestorov. Sú to alternatívne názvy, ktoré budú pri spracovaní nahradené lokalizovanými názvami. Napríklad wiki môže definovať prezývku "T" pre Template. Potom bude zápis T:Foo ekvivalentný k Template:Foo, čím sa ušetrí niekoľko znakov a sekúnd.

V štandardnej inštalácii je "Image" aliasom pre File, takže [[Image:Wiki.png]] je ekvivalentné s [[File:Wiki.png]].

Vlastné menné priestory

Pre viac informácií si pozrite používanie vlastných menných priestorov.

Niektoré wiki môžu organizovať svoj obsah spôsobom, ktorému nevyhovuje štandardná sada menných priestorov. V takom prípade si môžu doplniť vlastné menné priestory, ktoré sa budú chovať rovnako, ako štandardné. Ich indexy budú obvykle väčšie, alebo rovné 100. Tieto priestory nemávajú žiadne špeciálne vlastnosti.

Identifikácia menných priestorov

Je niekoľko spôsobov, ako identifikovať menný priestor určitej stránky:

Kúzelné slovíčka

The magic word {{NAMESPACE}} returns the value of the namespace the page is in.

JavaScript

Javascriptová premenná wgCanonicalNamespace obsahuje celý názov menného priestoru. Premenná wgNamespaceNumber obsahuje jeho číselný index.

CSS

Značka <body> výslednej HTML stránky má dve CSS triedy, ktoré závisia od menného priestoru: Triedu ns-#, kde # je index menného priestoru a triedu ns-XXX, kde XXX je "subject" pre všetky priestory s obsahom, "special" pre stránky v priestore Special a "talk" pre diskusné priestory. Nasledujúci CSS kód sa tak dá použiť na zmenu vzhľadu objektov na stránke v závislosti od menného priestoru, v ktorom sa stránka nachádza:

.ns-subject a 
{  /* Všetky odkazy v obsahových stránkach budú zelené. */
  color: #00FF00;
}
.ns-talk a 
{   /* Links on talk pages to be blue. */
  color: #0000FF;
}
.ns-3 a 
{     /* A odkazy na diskusiách užívateľa budú červené. */
  color: #FF0000;
}
API

Kompletný zoznam všetkých menných priestorov použitých na tejto wiki môžete získať volaním API:

http://www.mediawiki.org/w/api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces

Pozri tiež