User:Remember the dot/Syntax highlighter/io

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
Dot's Syntax Highlighter 2012-12-06.png

Me kreis skripto qua facas ke la sintaxo salias koloroze en la edito-buxo. Diferante de altra sintaxo-hailaitanta skripti kom wikEd ed AceWikiEditor, co:

 • Aktuligas la hailaito automate dum ke tu skribas.
 • Ne paneas la butoni Desfacar e Rifacar.
 • Ne paneas la ortografio-korektigo.
 • Es kongruema kun la majoritato de skripti qui efektigas la edito-buxo.

Instalo[edit]

Voluntez lektar la segmento "Konocata problemi" infre ante instalar.

Por uzero se es instalita en tua wiki[edit]

Se la sintaxo-hailaitero ja es disponebla kom mixo en tua wikio, irez a tua preferaji e habilitez ol.

Por uzero se ne es instalita en tua wikio[edit]

Se instalo kom mixo ne es disponebla, adjuntez ca linei a tua pagino common.js:

//sintaxo-hailaitero
mw.loader.load('//www.mediawiki.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter.js&action=raw&ctype=text/javascript');

Exemple, se la Angla Wikipedia ne provizus la sintaxo-hailaitero kom mixo, tu adjuntus ol a

https://en.wikipedia.org/wiki/User:TuaUzeralaNomo/common.js

Por administreri de Wikimedia situi[edit]

En tua wikio kreez la pagino MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter.js‎ kun la kodo

mw.loader.load('//www.mediawiki.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter.js&action=raw&ctype=text/javascript');

Pose adjuntez a la pagino MediaWiki:Gadgets-definition‎ nova lineo

*DotsSyntaxHighlighter[ResourceLoader]|DotsSyntaxHighlighter.js

e kreez la pagino MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter‎ kun la texto

Facas ke la sintaxo salias koloroze en la edito-buxo.

Por administreri de ne-Wikimedia situi[edit]

En tua wikio kreez la pagino MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter.js‎‎ e kopiez la fonta kodo de User:Remember the dot/Syntax highlighter.js aden ol. Pose adjuntez a la pagino MediaWiki:Gadgets-definition‎ nova lineo

*DotsSyntaxHighlighter[ResourceLoader]|DotsSyntaxHighlighter.js

e kreez la pagino MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter‎ kun la texto

Facas ke la sintaxo salias koloroze en la edito-buxo.

MediaWiki 1.22 o posa es necesa.

Konocita problemi[edit]

Konciliebleso[edit]

 1. La hailaitero funcionas maxim bone en la maxim-recenta versiono di Firefox.
 2. La hailaitero funcionas preske la tota tempe en la maxim-recenta versioni di Chrome ed Opera, ma ne funcionas korekte kun texto skribita ye certa alfabeti, remarkinde Tai e Tibetana.
 3. Me ne povis probar Safari, quankam ol devas funcionar same kam Chrome.
 4. La hailaitero ne funcionas en Internet Explorer (ola defekti es tro grava).
 5. La hailaitero forsan eroras se tu ne regardas la pagino ye la norma pagino-zomo.
 6. La hailaitero ne es konciliblea kun kelka skripti qui efektigas la edito-buxo.

Sintaxo[edit]

 1. Pro rapideso-motivi, la hailaitero bezonas ke omna etiketi es valida XML. Exemple, esez certa ke se komencas etiketo <p> ol finigas kun </p>, ed uzez <br/> vice <br>.
 2. Pro rapideso-motivi, la sintaxo-hailaitero ne povas manuagar '''apostrofo kursiva'' o ''kursiva apostro'''—ol konsideras oli nevalida sintaxo. Me sugestas uzar '<i>apostrofo kursiva</i> ed <i>kursiva apostro'</i> vice.
 3. Etiketi <pre> kreata pro pozar spaco ye komenco di lineo ne es hailaitata. Co es pro ke la hailaitero ne esas sat inteligenta por savar se la spaco es blankspaco interne shablono o ne.
 4. __NOTOC__ e.c. ne es hailaitata.

Multspeco[edit]

 1. La hailaitero ne funcionas rapide kande es editanta longa artikli e ol deshabilitos su se tardas plu kam 100ms.
 2. La hailaitero ne funcionas kande adkarganta arkivo.
 3. La hailaitero povas nihiligar tua personala stili relatata a la edito-buxo.
 4. La kolori quin me selektis forsan ne es multe atraktiva. Retronutro de grafiko-desegnisto esus prizata ;-)

Personaligo[edit]

Es facila chanjar la hailaito-kolori o facar ke ne es hailaitata certa sintaxi. Exemple, pro facar lijera blua la wikiligi ed oranjea la extera ligi, tu povus pozar:

//sintaxo-hailaitero
mw.loader.load('//www.mediawiki.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter.js&action=raw&ctype=text/javascript');

//sintaxo-hailaitero-selekti
syntaxHighlighterConfig = {
  externalLinkColor: "#FFCC66", //koloro di extera ligi: oranjea
  wikilinkColor: "#E6FFFF", //koloro di wikiligi: lijera blua
}

Si tu instalis la hailaitero kom mixo, la unesma du linei ne es necesa.

Pro ne hailaitar sintaxo, facez ola koloro "". Exemple, pro deshabilitar la hailaito ye extera ligi:

//sintaxo-hailaitero
mw.loader.load('//www.mediawiki.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter.js&action=raw&ctype=text/javascript');

//sintaxo-hailaitero-selekti
syntaxHighlighterConfig = {
  externalLinkColor: "", //koloro di extera ligi: nulo
}

Pro no hailaitar ula sintaxo ecepte ti quin tu explicite deziras, facez ke defaultColor es "" e specigez la koloro di singla sintaxo ke tu deziras hailaitar. Se nur deziras la ordinara koloro, posez "normal". Exemple, pro nur hailaitar la etiketi:

//sintaxo-hailaitero
mw.loader.load('//www.mediawiki.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter.js&action=raw&ctype=text/javascript');

//sintaxo-hailaitero-selekti
syntaxHighlighterConfig = {
  defaultColor: "", //koloro di omna sintaxo: nulo
  tagColor: "normal", //koloro di etiketi: la ordinaro
}

Pluse, tu povas specigar ula timeout ke remplasas la varto-tempo de 20ms. Exemple:

//sintaxo-hailaitero
mw.loader.load('//www.mediawiki.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-DotsSyntaxHighlighter.js&action=raw&ctype=text/javascript');

//sintaxo-hailaitero-selekti
syntaxHighlighterConfig = {
  timeout: 30,
}

Koloro-listo[edit]

La sequanta personaligi es disponebla:

defaultColor pro sintaxo-elementi ke ne havas specigiva kolori definita
boldOrItalicColor '''nigreto''' ''kursivo''
wikilinkColor [[wikiligo]]
externalLinkColor [http:// nomita extera ligo], http://nuda-extera-ligo.com
headingColor ==Titulo==, ;Mikra titulo
listOrIndentColor * neordinita listo, # ordinita listo, : nocho
signatureColor ~~~~
tableColor {| tabelo |}
templateColor {{shablono}}
parameterColor {{{shablono-parametro}}}
hrColor ----
tagColor <etiketo>...</etiketo>, <etiketo/>
commentColor <!-- komento -->
entityColor &ento;

Defekto-raporto[edit]

Kande raportanta defekti ad me, voluntez inkluzar:

Plu informi[edit]

Pro plu informi, inkluzanta quale aquirar la fonta kodo e rezumo de la metodo di la skripto, videz User:Remember the dot/Syntax highlighter.