User:Mihai Alexandru

From mediawiki.org

Wiki at first sight[edit]

If you’re like me, than your first encounter with a wiki was on Wikipedia, probably searching for information related to school work or things that you just found out and wanted to learn more about. That’s just the beginning, because as I was browsing the internet on different occasions, with different purposes, I remarked that almost any site about almost anything was featuring a wiki page ( for example the wiki webpage of an online game mod for the well known video game "GTA: San Andreas", the wiki created by the Bitcoin comunity or the wiki for the "Arch" Linux distribution, all running the MediaWiki platform ).

The first wikiengine that I’ve got to work with was MediaWiki provided by the WikiMedia Foundation. As expected, I could find all the information related to installing and configuring a wiki on the MediaWiki wiki page which could help you if you're getting lost through the process, which, to be sincere, I think is pretty impossible, because the setup is really easy to complete. I remember when I first installed a wiki on a machine that I had no problems and that was maybe 2 years ago, when I was just 14 years old and my Romanian teacher asked me to create a site for the class where she could post the information related to our lessons. Throughout the whole year, me and my classmates used the site a lot, without having any problems, as it was the 8th grade and an exam was waiting for us at the end of the scholar year. I had a very very basic level on knowledge related to web engineering, configuring online platforms or whatsoever, but I still didn’t find it difficult managing to setup a wiki running MediaWiki for this. The wiki itself can be used in a really large range of domains and ways, which is great, but the fact that you can get to have your own wiki(s) very easy, either by using a MediaWikia provider (Wikia, for example), that practically gives you a ready for action wiki on demand, or by setting it up all by yourself, I think that makes everything even greater.

I really like the idea that you’re provided a testing solution with sandboxes for different uses (API sandbox, for example), alongside the vast information, that may help you to better understand the way things work around. I could also find support on development, about which I was pretty impressed, mainly by the idea than anyone could become a MediaWiki developer by volunteering to make the system better, but I guess that’s one of the ideas behind the wiki concept.

I can say that the passive support is great, but I believe that the active support (direct assistance from another person) could have some improvements. I like the discussion tab above any page, but what if my problem is not one hundred percent related to the topic of the most related page? As a matter of user interface and accessibility, I think that the discussion tab should work alongside a generic forum interface ( by this I mean something like the phpBB or the vBulletin interface). I know that there are some IRC rooms related to support, but I think that a forum is a better way of getting the help you need as a long term solution, because others who get to experience the same problems or have the same questions as you could simply search and find yours, probably resolved or answered. Fortunately, as I’ve recently found, the MediaWiki developers are actually working on a solution for that. A discussion system called “Flow” that, in my opinion, combines the advantages of a forum, the discussions tabs and the IRC, as the information provided can be divided into topics and so get a more static form and the interface is simple and really fast so you can easily post a reply just like with a comment system. I just hope that the “Flow” will get a categorizing function, so topics can be easier to find.

I embrace the fact that the code is mainly written in php language, as I consider it making contributing with source code more accessible than probably it would have done being a Python written software, for example, because it seems to me that php is the most used language over the web. I find the extensions principle a necessary one, coming really handy, as it allows you to modify code without changing the “core” and gives the platform a more modular feel in my opinion resulting in making everything easier to personalize. One of my favorite features are skins, which can radically change the feel of the the wiki: from academic to personal, giving the user the best fitted experience.

From the beginning I considered the MediaWiki wikis as being the most related to what a wiki should look like, as they practically define it, but after going a little deep and learning more about its guts, it seems to me as an even more mature and stable solution to sharing information, providing great access and flexibility for development.

Wiki la prima vedere (Romanian version)[edit]

Dacă ești ca mine, atunci prima ta întalnire cu un wiki a fost pe Wikipedia, cel mai probabil cautând informații legate de temele de la școala sau de lucruri pe care tocmai ce le-ai aflat și despre care ai fi vrut să afli mai mult. Acesta este doar începutul, deoarece navigând pe internet cu diferite ocazii si cu diferite scopuri, am remarcat că aproape orice site despre aproapre orice facilita și o pagină wiki (de exemplu pagina web de wiki pentru un mod online al bine-cunoscutuli joc video „GTA San Andreas”, pagina wiki creată de comunitatea Bitcoin sau wiki-ul pentru distribuția de Linux ”Arch”, toate rulând pe platforma MediaWiki).

Primul motor pentru pagini wiki cu care am avut ocazia să lucrez a fost MediaWiki oferit de fundația WikiMedia. După cum era de așteptat, am putut găsi toate informațiile legate de instalarea si configurarea unui wiki pe pagina wiki de la MediaWiki care te poate ajuta în caz că te pierzi pe parcursul procesului, fapt care, să fiu sincer, cred că e destul de imposibil să se întâmple deoarece instalarea se face foarte ușor. Îmi amintesc de când am instalat pentru prima oară un wiki pe o mașina că nu am avut nicio problemă și asta s-a întamplat cam acum doi ani, când aveam doar paisprezece ani și profesoara mea de română mi-a cerut să creez un site pentru clasă unde ea să fi putut să posteze informațiile legate de lecțiile noastre. De-a lungul întregului an, eu și colegii mei am utilizat mult site-ul, fără să avem vreo problemă, fiind elevi in clasa a 8-a și așteptându-ne admiterea la sfârșitul anului. La momentul respectiv aveam doar cunoștințe de bază legate de web engineering, configurarea platformelor online și așa mai departe, dar totuși nu mi s-a părut dificil să reușesc să montez un wiki ce rula MediaWiki. Un wiki poate fi folosit într-o arie foarte largă de domenii si modalități, ceea ce este grozav, dar faptul ca poți să ai propriul tău wiki foarte simplu, fie utilizând un distribuitor MediaWiki (Wikia, de exemplu) care practic îti oferă la cerere un wiki gata de acțiune, fie setându-l de unul singur , mi se pare că face totul si mai grozav.

Îmi place foarte mult ideea că ți se oferă o soluție de testare cu sandbox-uri pentru diferite facilități (sandbox-ul pentru API, de exemplu), alături de vasta informație, ce te pot ajuta sa întelegi mai bine modul in care lucrurile funcționează pe platforma. Am putut găsi de asemenea suport pentru dezvoltare, domeniu de care am fost impresionat, în mare parte datorită ideii că oricine poate deveni un dezvoltator MediaWiki participând ca voluntar pentru a face sistemul mai bun, dar presupun că asta e una dintre ideile din spatele conceptului de wiki.

Pot spune că suportul pasiv este minunat, dar consider că suportul activ (asistență directă de la o persoană) ar putea suporta câteva îmbunătățiri. Îmi place tab-ul pentru discuții găsit deasupra oricărei pagini, dar dacă problema mea nu are 100% legătura cu subiectul paginii cu care pare să aibă cea mai mare legatură? Din punctul de vedere al interfeței utilizatorului si al accesibilității, consider că tab-ul pentru discuții ar trebui să funcționeze alături de o interfață de forum generic (prin asta mă refer la interfețe de genul celor găsite la phpBB sau vBulletin). Știu că există niște camere de IRC pentru suport, dar cred că un forum reprezintă o cale mai bună de a obține ajutorul de care ai nevoie pe termen lung, deoarece alții care întalnesc aceleasi probleme sau au aceleasi întrebări ar putea să le caute pur si simplu și cel mai probabil sa le gasească deja rezolvate. Din fericire, după cum am aflat recent, dezvoltatorii MediaWiki lucrează la o soluție pentru asta. Un sistem de discuție numit ”Flow” care, în opinia mea, aduce la un loc avantajele unui forum, ale tab-urilor de discuții si ale IRC-ului, informația oferită putând fi divizată în subiecte și astfel să obțină o formă mai statică,prezentată pe o interfață simplă si foarte rapidă ce îti permite să postezi o replica foarte ușor, asemănător cu un sistem de comentarii. Sper ca sistemul ”Flow” să primească si o funcție de categorisire, astfel încât subiectele să fie mai ușor de găsit.

Susțin ideea referitoare la cod ca fiind scris în limbajul php, deoarece consider că acest lucru face contribuirea cu cod sură mai accesibilă probabil decât ar fi făcut-o cu codul scris în Python, de exemplu, deoarece mie mi se pare că php este cel mai utilizat limbaj de scripting de pe internet. Găsesc principiul extensilor ca fiind necesar, fiind foarte la îndemâna prin faptul că face posibilă modificarea codului fără să fie schimbat ”nucleul” și, în opinia mea, oferă platformei un aer de modularitate ce face totul ușor de personalizat. Una dintre facilitățile mele preferate o reprezintă skin-urile, care pot schimba radical stilul wiki-ului: de la academic la personal, oferind utilizatorului cea mai potrivită experiență.

De la început am considerat wiki-urile MediaWiki ca fiind cele mai potrivite pentru modul în care un wiki ar trebuie să arate, practic acestea definind acest mod, dar după ce am cautat mai adânc si am descoperit mai multe despre părțile interne ale platformei, am ajuns la concluzia că MediaWiki reprezintă o soluție pentru distribuirea de informații și mai matură și stabilă decât mi se părea la inceput, oferind mult acces și flexibilitate pentru dezvoltare.