Příručka:ManageJobs.php

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:ManageJobs.php and the translation is 100% complete.

Podrobnosti

manageJobs.php je údržbářský skript pro manuální rušení úloh z Příručka:Fronta úloh , a vracení odložených úloh zpět do oběhu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud skript úlohu odloží a vyřadí z procesu zpracování, nedojde k jejímu zpracování. Použijte k tomu runJobs.php .

Volby/Parametry

Volba/Parametr Popis Povinný?
--action
Volba
  • delete – odstranit úlohu (job) z tabulky job
  • repush-abandoned – vrátit odložené úlohy (joby) zpět do oběhu
Požadované
--type Musí být uveden typ úloh. Zobrazuje se na počátku řádku, když se spustí skript showJobs.php --group . Požadované

Použití

php manageJobs.php [ --action | --type ]

Oba parametry jsou povinné.

Nejprve zjisti přes showJobs.php , jaké typu jsou odložené úlohy:

Terminal

Pak přes skript --action repush-abandoned vrať odložené úlohy z vybrané skupiny zpět do oběhu:

Terminal

A přes runJobs.php , spusť zpracování fronty.

Viz též