Jump to content

Příručka:Údržbářské skripty/Spouštění skriptů

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Maintenance scripts/Running the scripts and the translation is 100% complete.

Údržbářské skripty se vždy spouští pouze z příkazové řádky. Uživatelé, kteří nemají přístup k serveru přímo z jeho terminálu, mohou využít pro vzdálený přístup SSH.

  • Pro uživatele Linuxu/Unixu je to pomocí klienta SSH v shellu.
  • Pro uživatele Windows lze použít nástroj příkazového řádku SSH představený ve Windows 10 nebo alternativně použít nástroj třetí strany, jako je PuTTY uvedený níže, nebo použít Windows Subsystem pro Linux.

Jak se dostat na server

Uživatel Linux/MacOS

Většina systémů Linux a MacOS má vestavěného SSH klienta. Takže nepotřebujete žádného nového SSH klienta. Klienta SSH ve vašem systému můžete zkontrolovat spuštěním následujícího příkazu ve vašem terminálu.

Terminal

Pokud tento příkaz zobrazí chybu, musíte do systému nainstalovat SSH klienta.

Debian/Ubuntu - sudo apt install openssh-client

MacOS - brew install openssh

Jakmile získáte SSH klienta do svého systému, můžete spustit následující příkaz a dostat se na server.

Terminal

Výchozí port pro připojení SSH je 22 a uživatel je root. Poskytovatel sdíleného hostingu však uvádí vlastního uživatele a číslo portu SSH. Nahraďte tyto hodnoty svými.

Nyní můžete na serveru spustit skript údržby MediaWiki.

Uživatel systému Windows

Pro uživatele Windows existují dva způsoby, jak se dostat na server.

Nativní klient SSH

Klienta SSH můžete nainstalovat či povolit pomocí Nastavení systému Windows na zařízeních se systémem Windows Server 2019 a Windows 10. Nativně podporují SSH. Viz Official doc.

Chcete-li nainstalovat komponentu OpenSSH:

  • Otevřete Settings, vyberte Apps > Apps & Features a poté vyberte Optional Features.
  • Prohledejte seznam a zjistěte, zda již je OpenSSH nainstalován. Pokud ne, v horní části stránky vyberte Add a feature a poté:
    • Najděte klienta OpenSSH a klikněte na Install.

Nainstaluje klienta SSH do vašeho systému. Nyní můžete na serveru použít SSH pomocí PowerShellu.

PowerShell

Výchozí port pro připojení SSH je 22 a uživatel je root. Poskytovatel sdíleného hostingu však uvádí vlastního uživatele a číslo portu SSH. Nahraďte tyto hodnoty svými.

Nyní můžete na serveru spustit skript údržby MediaWiki.

PuTTY (nebo jiný klient SSH třetí strany)

Na počítači se systémem Windows můžete použít PuTTY nebo jiného klienta SSH třetí strany:

  • Krok 1: Stáhněte a spusťte PuTTY, emulátor terminálu (druh softwaru umožňující běh počítačových programů na jiné platformě, než pro kterou byly původně vytvořeny).
  • Krok 2: V PuTTy zadejte do Host Name (nebo IP Adress) IP adresu svého webhostingového webu (v případě potřeby kontaktujte svého poskytovatele webu) a klikněte na OTEVŘENO (open).
  • Krok 3: Zobrazí se příkazová obrazovka. Na řádku přihlásit se jako: (login as:) zadejte uživatelské jméno FTP.
  • Krok 4: Zadejte heslo FTP.

Nyní můžete na serveru spustit skript údržby MediaWiki.

Spuštění skriptu

Jakmile se dostanete na server (viz "Get into server" (vstup na server)) výše, můžete postupovat podle těchto kroků.

Krok 1: Přejděte do kořenového adresáře MediaWiki. Ve většině případů by to bylo /var/www/html

Terminal

Krok 2: Spusťte skript

Terminal

Pokud používáte Windows server a zobrazí se vám chyba (například: php.exe is no valid Win32 application), zkuste následující.

$ php-cgi maintenance/run.php showSiteStats

nebo

$ C:\path\to\php\php-win.exe C:\path\to\mediawiki\maintenance\run.php showSiteStats
Od MediaWiki 1.40 by měl být skript údržby vyvolán přímo prostřednictvím maintenance/run.php. Přímé vyvolání skriptů údržby spustí varování.
Pokud se váš skript nespustí a chrlí spoustu chybových zpráv, první věc, kterou můžete zkusit, je nastavit proměnnou prostředí MW_INSTALL_PATH tak, aby ukazovala na kořen vaší instalace MediaWiki. Pomůže to skriptům najít potřebné soubory a je to zvláště důležité při spouštění skriptů údržby poskytovaných rozšířeními třetích stran.


Standardní možnosti příkazového řádku

Téměř každý PHP skript v /maintenance podporuje několik standardních možností:

Volba Popis
--help Zobrazí zprávu nápovědy
--conf <path> Umístění LocalSettings.php, pokud není výchozí (v nadřazeném adresáři skriptu)
--dbuser <username> Databázový účet, který se má použít místo účtu uvedeného v LocalSettings.php, nepoužívá se pro skripty, které nevyžadují připojení k databázi nebo když se používá backend databáze SQLite
--dbpass <password> Heslo databáze, které se má použít místo hesla uvedeného v LocalSettings.php, nepoužívá se pro skripty, které nevyžadují připojení k databázi nebo když se používá backend databáze SQLite
--globals Globální výstupy na konci zpracování pro ladění
--memory-limit <value> Nastavení limitu paměti pro skript. Přijímá běžná čísla, standardní zkratky php.ini (1024K, 20M, 1G), max bez omezení (bude použito ve výchozím nastavení, pokud je vynecháno) a default beze změny. (zavedeno od 1.17)
--quiet Potlačí nechybový výstup
--wiki Wiki ID pro wiki farmy. Může mít formu dbname nebo dbname-prefix. LocalSettings.php bude spuštěn s odpovídajícím způsobem definovanými konstantami MW_DB a MW_PREFIX.
--profiler Výstupní formát Profileru (obvykle "text") (zavedeno od 1.22)
--mwdebug Povolí vestavěná nastavení vývoje MediaWiki. (zavedeno od 1.31)

Instalace MediaWiki používající symbolické odkazy

V případech, kdy jsou soubory MediaWiki PHP symbolicky propojeny s centrální instalací, budete muset zadat do údržbového skriptu cestu k souboru LocalSettings.php. Například:

php maintenance/importImages.php --conf /var/www/html/LocalSettings.php /tmp/wikiimages .jpg .png .svg

Instalace MediaWiki používající sdílená nastavení (rodinný typ)

Někdy je MediaWiki nainstalována jako rodina pro mnoho jazyků a nastavení (LocalSettings.php) jsou rozdělena na společnou část a jazykové části (viz Wiki rodina#Shared Settings ), kde se společná část nachází mimo adresář /w a je přístupná pomocí relativního odkazu (require_once "../ExtensionSettings.php";). V tomto případě nebudou skripty údržby při jejich spuštění v adresáři /w/maintenance fungovat. Spusťte je místo toho z adresáře /w.

Žádný přístup k shellu

Na mnoha sdílených hostitelích nebudete mít přístup k shellu. Následující rozšíření mohou být užitečná pro spouštění skriptů údržby přes web.