Manual:Kài-bīn/Tsū-tōng iōng-tsiá kè-sòo

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Interface/Activeusers-count and the translation is 100% complete.

Teh active user ti̍k-sû ia̍h-bīn tíng-kuân hián-sī iōng-tsiá tī tīng-gī sî-kan lāi-té sóo-tsò ê pian-tsi̍p sòo-bo̍k.

最近 $3 天內有 $1 次動作

Tsham-sòo

  • $1 - pian-tsi̍p ê sòo-bo̍k
  • $2 - pian-tsi̍p-tsiá ê bîng-tshing
  • $3 - ji̍t-tsí ê sòo-bo̍k