Manual:$wgProfiler

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:$wgProfiler and the translation is 100% complete.
Profileren: $wgProfiler
Instellingen met betrekking tot profilering.
Geïntroduceerd in versie:1.8.0
Verwijderd in versie:nog steeds in gebruik
Toegelaten waardes:(associative array)
Standaardwaarde:[]

Details

Deze instelling wordt gebruikt om profiling van uw MediaWiki-installatie te configureren.

Voor de beschikbare keys zie Manual:Profiling . Ze omvatten:

'class'
Bijvoorbeeld, ProfilerXhprof levert een Xhprof-backed profiler. Er is ook ProfilerExcimer die werkt met Excimer .
'output'
Definieer één of meerdere uitvoermethoden. Gebruik voor meerdere uitvoermethoden tegelijk een array van klassennamen, één voor elk type uitvoer dat u wilt dat de profiler genereert. Gebruik bijvoorbeeld de "ProfilerOutputText" profiler. De standaard beschikbare outputklassen zijn: ProfilerOutputDump, ProfilerOutputStats, ProfilerOutputText.
  • ProfilerOutputStats geeft profileringsgegevens weer als StatsD-metriek. Het verwacht dat u de $wgStatsdServer configuratievariabele heeft ingesteld op de host (of host:port) van uw statsd-server.
  • ProfilerOutputText zal profileringsgegevens in de paginabody weergeven als commentaar. U kunt de profileringsgegevens in HTML renderen als onderdeel van de inhoud van de pagina door de configuratievlag 'zichtbaar' in te stellen: $wgProfiler['visible'] = true;
  • ProfilerOutputDump verwacht een $wgProfiler['outputDir'] die aangeeft waar de dumpbestanden moeten komen te staan. De geproduceerde bestanden zijn compatibel met de XHProf gui.
'visible'
true of false. Indien true, wordt de uitvoer weergegeven in HTML-rendering (en niet alleen in een commentaar).
'sampling'
Positive integer. Profiel elke neaanvraag.

Voor de prestaties is de profiler altijd uitgeschakeld voor CLI-scripts, omdat deze lang kunnen lopen en de gegevens zich zouden opstapelen. Gebruik de '--profiler' parameter van onderhoudsscripts om dit te overrulen.

Voorbeeld

Voor een rudimentaire debug-profiler:

$wgProfiler= [
  'class' => ProfilerXhprof::class,
  'output' => ProfilerOutputText::class,
];

Zie ook