Příručka:$wgMaxUploadSize

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:$wgMaxUploadSize and the translation is 100% complete.
Soubory a nahrávání souborů: $wgMaxUploadSize
Maximální velikost nahraných souborů (v bajtech)
Zavedeno od verze:1.8.0 (r16159)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(celé číslo nebo pole) (viz níže)
Výchozí hodnota:1024*1024*100 (100MB)

Podrobnosti

Toto nastavení vám umožňuje určit maximální velikost pro každý soubor, který lze nahrát na vaši wiki.

Hodnoty, které zadáte, se vztahují k maximální velikosti v bajtech nahrání jednotlivého souboru (nikoli k součtu všech nahraných souborů). Limit se uplatňuje v době nahrání, takže pozdější snížení této hodnoty neodstraní existující soubory, které jsou nyní 'příliš velké'. Tento limit se vztahuje pouze na jednotlivá nahrávání a nahrávání bez samostatných částí může mít, na základě nastavení PHP, nižší limit nahrávání.

V kilobajtu je 1024 bajtů a v megabajtu 1024 kB, takže 1024 * 1024 * 100 = 100 megabajtů.

Limity pro nahrávání souborů jsou řízeny konfiguračními direktivami PHP. Chcete-li změnit limity pro nahrávání souborů, musíte upravit php.ini, viz upload_max_filesize a post_max_size možnosti konfigurace PHP a také pro upřesnění Příručka:Konfigurace nahrávání souborů. Všimněte si, že kterákoli z těchto proměnných php.ini je-li nejmenší, bude omezovačem. Ve výchozím nastavení PHP nedovoluje, aby nahrané soubory byly větší než 2 megabajty.

Zadání celého čísla

Omezuje maximální velikost nahraných souborů v bajtech, bez ohledu na způsob jejich nahrávání.

$wgMaxUploadSize = 20000000;

Určení pole

Pokud byste chtěli různé maximální velikosti pro nahrávání souborů a nahrávání podle URL, můžete tuto proměnnou nastavit jako pole. Například:

$wgMaxUploadSize = [
    '*' => 250 * 1024, // 250 KB
    'url' => 500 * 1024, // 500 KB
];

Tento příklad nastaví maximum pro všechna nahrávání na 250 kB, s výjimkou upload-by-URL, který bude mít maximálně 500 kB.

Chcete-li povolit upload-by-URL, viz $wgAllowCopyUploads .

Verze MediaWiki:
1.17
Tato možnost nemá žádný vliv na normální funkci nahrávání pro MediaWiki 1.17 a nižší! Pokud jste povolili $wgAllowCopyUploads , toto nastavení omezuje velikost souborů zkopírovaných ze vzdálené adresy URL podle očekávání. Při nahrávání souborů z místního počítače nemá toto nastavení žádný účinek (alespoň pro verze 1.9.3 až 1.12).

Související odkazy